นักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มจพ. คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday March 12, 2018 14:12
กรุงเทพฯ--12 มี.ค.--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นางสาว สุขหรรษา อยู่ดี นักศึกษาปีที่ 2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ หลักสูตรนานชาติ (B.B.A. International Trade and Business Logistics: International Program) วิทยาลัยนานาชาติ มจพ. และเป็นนักศึกษาทุนเฉลิมราชกุมารี คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์นานาชาติในงาน"ราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2" (The 2nd Buriram Rajabhat International Conference and Cultural Festival 2018: BRICC Festival 2018) โดยการแข่งขันแบ่งป็น 2 รอบ รอบแรกเป็น Prepared Speech จากนั้นจะคัดเลือผู้เข้ารอบจำนวน 5 คน เพื่อเข้าแข่งขันในรอบสุดท้ายซึ่งเป็นการแข่งขันแบบ Impromptu Speech โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจากมหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวน 16 มหาวิทยาลัย มีนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 27 คน และในที่สุด นางสาว สุขหรรษา อยู่ดี คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 มาครอบครองได้รับโล่รางวัลพร้อมประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมรางวัลเงินสด 10,000 บาท ซึ่งการเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งตามนโยบายของวิทยาลัยนานาชาติ มจพ. ในการสนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษาในการหาประสบการณ์นอกห้องเรียนผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่นการจัดโครงการศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ การส่งนักศึกษาเข้าฝึกสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการชั้นนำ การเข้าร่วมการอบรมสัมนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ การให้ทุนในการเข้าร่วมโครงการ Summer School/Camp ในต่างประเทศ และการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์อันดีที่จะเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษา


Latest Press Release

สบพ. ให้การต้อนรับสถาบันฝึกอบรมโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว - Public Works and Transport Training Institute (PTTI) Ministry of Public Works and Transport, Lao PDR

วันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2562 พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ให้การต้อนรับ Mr. Siriphone Inthirath, Director General และคณะผู้บริหารจาก...

BUSINESS PROFESSIONAL by SPU ขอเชิญร่วมฟัง กลยุทธ์การจัดการทางการตลาด

กรุงเทพฯ--22 พ.ย.--มหาวิทยาลัยศรีปทุม สาขาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ทุกท่าน ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ..ฟรี! เรื่อง "กลยุทธ์การจัดการทางการตลาด" DEPUTY CHIEF OPERATING OFFICER. บริษัท...

จีแคปโกลด์ได้รับเกียรติให้ผลิตรางวัลเชิดชูพนักงานแก่กลุ่มบริษัทปตท.

อีกครั้งที่บริษัท จีแคป ยังคงรักษาตำแหน่งที่หนึ่งในใจลูกค้า ที่เคยไว้วางใจให้ผลิตทองคำแท่งคุณภาพเยี่ยม ในโอกาสพิเศษต่างๆ ซึ่งในปี 2562 นี้ บริษัทในกลุ่มปตท. ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน), บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด...

มกอช. ร่วมกับ GIZ ดึงกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนแลกเปลี่ยนข้อมูล การนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตร

มกอช. ร่วมกับ GIZ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน ดึงกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านกฎระเบียบ การนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตร ผ่านช่องทาง ASEAN Focal Point นำร่อง 3 ประเทศ ไทย กัมพูชา และเวียดนาม มกอช....

กรุงไทยปิดรอบเหมาโรงให้ลูกค้า Wealth ชมภาพยนต์ The Cave นางนอน รอบพิเสษก่อนใคร

นายเทิดชัย วิรุฬห์พานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงไทย ต้อนรับลูกค้า Wealth ในงาน Krungthai Precious Plus The Exquisite Movie Night In Chiang Rai ซึ่งธนาคารได้ปิดรอบเหมาโรงให้ลูกค้าชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง The Cave นางนอน...

Related Topics