ธรรมศาสตร์ บิสสิเนส สคูล ผนึกกำลังสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลธนาคารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่การบริการทางการเงินและอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday March 14, 2018 17:54
กรุงเทพฯ--14 มี.ค.--PR TEAM

เมื่อเร็วๆ นี้ รองศาสตราจารย์ ดร. พิภพ อุดร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ ธรรมศาสตร์ บิสสิเนส สคูล (Thammasat Business School) และนายฉัตรชัย ศิริวิไล กรรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และพัฒนาบุคลากรของธนาคารผ่านหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมสนับสนุนโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและประกาศนียบัตร ส่วน ธอส.จะให้การส่งเสริมทักษะประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษาในรูปแบบของการฝึกงาน การดูงาน หรืองานลักษณะอื่นที่สร้างประสบการณ์จริงทางธุรกิจ เป็นต้น โดยมี ดร.สุทธิกร กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคุณชิตพล ศรีธีระวิโรจน์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้ เป็นสักขีพยาน

บรรยายภาพ