นครชัยแอร์ เดินหน้าโครงการ ปันน้ำใจช่วยเหลือสังคม ครั้งที่ 7 สมทบทุนเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กอ่อน ณ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ บ้านเสือใหญ่ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday March 28, 2018 15:57
กรุงเทพฯ--28 มี.ค.--นครชัยแอร์

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด สานต่อโครงการ "นครชัยแอร์ ปันน้ำใจช่วยเหลือสังคม ครั้งที่ 7" เพื่อปลูกจิตสำนึกให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดีๆ ช่วยเหลือสังคม โดยเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมมอบสิ่งของและเงินสมทบทุนเลี้ยงอาหารกลางวัน เด็กอายุ 6 เดือนจนถึงเด็กอายุ 5 ปี จำนวน 90 คน ณ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ บ้านเสือใหญ่ (ชุมชนเสือใหญ่ประชาอุทิศ) กรุงเทพฯ

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด กล่าวว่า นครชัยแอร์ได้ดำเนินธุรกิจเดินรถโดยสารสาธารณะด้วยความปลอดภัยมากว่า 31 ปี บริษัทฯ มุ่งหวังให้บุคลากรเป็นผู้ที่คิดดี ทำดี เสียสละเพื่อส่วนรวม สร้างสำนึกความรับผิดชอบแก่ชุมชนและสังคมรอบข้าง สำหรับโครงการ "นครชัยแอร์ ปันน้ำใจช่วยเหลือสังคม" ได้ดำเนินต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 เพื่อให้พนักงานได้เป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ด้อยโอกาสกว่า ซึ่งครั้งนี้ได้เล็งสร้างประโยชน์ให้เด็กอ่อน เพื่อให้เด็กๆ ได้เจริญเติบโตอย่างแข็งแรง สมบูรณ์ และมีการพัฒนาตามช่วงวัยอย่างเหมาะสม เนื่องจากเด็กเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเด็กที่เกิดในครอบครัวยากจน ครอบครัวพ่อแม่ติดยาเสพติด ครอบครัวแตกแยก และอาศัยอยู่ในชุมชนเสื่อมโทรม โดยมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ ได้เข้าไปช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในชุมชนแออัดให้ได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งการดูแลเด็กๆ ต้องอาศัยปัจจัยในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก ด้วยเหตุนี้นครชัยแอร์จึงได้นำบุคลากร ได้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานบนรถ จำนวน 21 คน เดินทางไปยังมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ บ้านเสือใหญ่ ซึ่งเป็นมูลนิธิในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อมอบสิ่งของและสมทบทุนค่าอาหารกลางวัน โดยใช้เวลาอยู่ร่วมกับเด็กๆ แบ่งปันความรักความอบอุ่นให้พวกเขา ภายใต้รอยยิ้มสดใสทั้งผู้ให้และผู้รับ รวมทั้งสร้างความภาคภูมิใจในฐานะผู้ให้แก่พนักงาน เพื่อนำความรู้สึกดีๆ ที่ได้รับส่งต่อไปยังผู้โดยสารและเพื่อนร่วมงาน โดยภายในปีนี้บริษัทฯ ตั้งเป้าว่าจะดำเนินโครงการ "นครชัยแอร์ ปันน้ำใจช่วยเหลือสังคม" 4 ครั้ง (ทุก 3 เดือน) นอกจากนี้ทุกวันที่ 2 ธ.ค. ซึ่งเป็นวันก่อตั้งบริษัทนครชัยแอร์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น ทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณรอบบริษัทฯ เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ยากไร้ ณ สถานสงเคราะห์และมูลนิธิต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสทำสิ่งดีๆ เพื่อสังคม

นางเครือวัลย์กล่าวต่อว่า บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำประโยชน์เพื่อสังคม ซึ่งจะช่วยหล่อหลอมจิตใจพนักงานให้รู้จักแบ่งปัน มีน้ำใจ และนึกถึงส่วนรวมเป็นสำคัญ บริษัทฯ มุ่งหวังให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นภายในองค์กร เพื่อช่วยขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้ดำเนินไปอย่างเข้มแข็งด้วยน้ำหนึ่งใจเดียวกัน นครชัยแอร์จะยังคงมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม และเดินหน้าโครงการปันน้ำใจช่วยเหลือสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสเท่าเทียมกับคนในสังคมสืบต่อไป สำหรับผู้สนใจสมทบทุนอาหารกลางวันบ้านเด็กอ่อนในสลัมฯ สามารถติดต่อได้ที่บ้านทั้ง 4 หลัง ได้แก่ บ้านสมวัย (ชุมชนคลองเตย) บ้านศรีนครินทร์ (ชุมชนกองขยะหนองแขม) บ้านแห่งความหวัง (ชุมชนกองขยะอ่อนนุช) และบ้านเสือใหญ่ (ชุมชนเสือใหญ่ประชาอุทิศ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-249 0953-4 โทรสาร.02-249 2956 อีเมล์:info@fscc.or.th


Latest Press Release

ภาพข่าว: โรงแรงพูลแมน ขอนแก่นฯ ให้การต้อนรับ ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

เมื่อเร็วๆนี้ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด นำโดย มร.แสตนลี่ย์ ชาน ผู้จัดการใหญ่ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและคณะ ในโอกาสเดินทางเพื่อปฏิบัติภารกิจ...

กสอ. ลงพื้นที่เมืองน่าน โชว์ความสำเร็จ ปั้น นักธุรกิจเกษตรพันธุ์ใหม่

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นำสื่อมวลชนลงพื้นที่เมืองน่าน บุกบ้านถั่วลิสง ต้นแบบความสำเร็จ "ปั้น" นักธุรกิจเกษตรพันธุ์ใหม่ ผ่านหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (NEC) ต่อยอดธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่มปีละกว่า 4 - 5 ล้านบาท นายณัฐพล รังสิตพล...

กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มทรู คว้าแชมป์ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 2562 องค์กรแรกของประเทศไทย ในรอบ 8 ปี ที่ได้รับรางวัลสุดสุด บทพิสูจน์ความมุ่งมั่นส่งมอบบริการและเครือข่ายคุณภาพเพื่อลูกค้าชาวไทย

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ (ซ้าย) มอบรางวัลเกียรติยศระดับโลก Thailand Quality Award 2019 แก่กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มบริษัททรู โดย นายสฤษดิ์ จิณสิทธิ์ (กลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) พร้อมด้วย นายอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา...

เดินหน้าโครงการ Green Bangkok 2030 เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มปอดให้คนเมือง

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กทม. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในเมือง จึงได้จัดทำโครงการ GREEN BANGKOK 2030 ขึ้น โดยเชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคีเครือข่าย...

ทัพรถแข่ง เอเชียน เลอมังส์ กระหึ่มบุรีรัมย์! ! เปิดโปรแกรมวันแรกสุดมันส์ ลุ้นตัดสินแชมป์เดือดวันอาทิตย์นี้

ทัพรถแข่งระดับโลก 23 คัน ในศึก "เอเชียน เลอมังส์ ซีรีส์" ศึกดวลความเร็วแบบเอ็นดูรานซ์ ภายใต้รถแข่งที่มีเทคโนโลยีสุดล้ำ มีนักขับยอดฝีมือจากทีมต่างๆเข้าร่วมกันอย่างคึกคัก ในวันแรกเป็นการลงซ้อมอย่างสุดเข้มข้นที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต...

Related Topics