นครชัยแอร์ เดินหน้าโครงการ ปันน้ำใจช่วยเหลือสังคม ครั้งที่ 7 สมทบทุนเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กอ่อน ณ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ บ้านเสือใหญ่ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday March 28, 2018 15:57
กรุงเทพฯ--28 มี.ค.--นครชัยแอร์

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด สานต่อโครงการ "นครชัยแอร์ ปันน้ำใจช่วยเหลือสังคม ครั้งที่ 7" เพื่อปลูกจิตสำนึกให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดีๆ ช่วยเหลือสังคม โดยเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมมอบสิ่งของและเงินสมทบทุนเลี้ยงอาหารกลางวัน เด็กอายุ 6 เดือนจนถึงเด็กอายุ 5 ปี จำนวน 90 คน ณ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ บ้านเสือใหญ่ (ชุมชนเสือใหญ่ประชาอุทิศ) กรุงเทพฯ

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด กล่าวว่า นครชัยแอร์ได้ดำเนินธุรกิจเดินรถโดยสารสาธารณะด้วยความปลอดภัยมากว่า 31 ปี บริษัทฯ มุ่งหวังให้บุคลากรเป็นผู้ที่คิดดี ทำดี เสียสละเพื่อส่วนรวม สร้างสำนึกความรับผิดชอบแก่ชุมชนและสังคมรอบข้าง สำหรับโครงการ "นครชัยแอร์ ปันน้ำใจช่วยเหลือสังคม" ได้ดำเนินต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 เพื่อให้พนักงานได้เป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ด้อยโอกาสกว่า ซึ่งครั้งนี้ได้เล็งสร้างประโยชน์ให้เด็กอ่อน เพื่อให้เด็กๆ ได้เจริญเติบโตอย่างแข็งแรง สมบูรณ์ และมีการพัฒนาตามช่วงวัยอย่างเหมาะสม เนื่องจากเด็กเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเด็กที่เกิดในครอบครัวยากจน ครอบครัวพ่อแม่ติดยาเสพติด ครอบครัวแตกแยก และอาศัยอยู่ในชุมชนเสื่อมโทรม โดยมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ ได้เข้าไปช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในชุมชนแออัดให้ได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งการดูแลเด็กๆ ต้องอาศัยปัจจัยในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก ด้วยเหตุนี้นครชัยแอร์จึงได้นำบุคลากร ได้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานบนรถ จำนวน 21 คน เดินทางไปยังมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ บ้านเสือใหญ่ ซึ่งเป็นมูลนิธิในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อมอบสิ่งของและสมทบทุนค่าอาหารกลางวัน โดยใช้เวลาอยู่ร่วมกับเด็กๆ แบ่งปันความรักความอบอุ่นให้พวกเขา ภายใต้รอยยิ้มสดใสทั้งผู้ให้และผู้รับ รวมทั้งสร้างความภาคภูมิใจในฐานะผู้ให้แก่พนักงาน เพื่อนำความรู้สึกดีๆ ที่ได้รับส่งต่อไปยังผู้โดยสารและเพื่อนร่วมงาน โดยภายในปีนี้บริษัทฯ ตั้งเป้าว่าจะดำเนินโครงการ "นครชัยแอร์ ปันน้ำใจช่วยเหลือสังคม" 4 ครั้ง (ทุก 3 เดือน) นอกจากนี้ทุกวันที่ 2 ธ.ค. ซึ่งเป็นวันก่อตั้งบริษัทนครชัยแอร์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น ทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณรอบบริษัทฯ เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ยากไร้ ณ สถานสงเคราะห์และมูลนิธิต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสทำสิ่งดีๆ เพื่อสังคม

นางเครือวัลย์กล่าวต่อว่า บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำประโยชน์เพื่อสังคม ซึ่งจะช่วยหล่อหลอมจิตใจพนักงานให้รู้จักแบ่งปัน มีน้ำใจ และนึกถึงส่วนรวมเป็นสำคัญ บริษัทฯ มุ่งหวังให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นภายในองค์กร เพื่อช่วยขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้ดำเนินไปอย่างเข้มแข็งด้วยน้ำหนึ่งใจเดียวกัน นครชัยแอร์จะยังคงมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม และเดินหน้าโครงการปันน้ำใจช่วยเหลือสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสเท่าเทียมกับคนในสังคมสืบต่อไป สำหรับผู้สนใจสมทบทุนอาหารกลางวันบ้านเด็กอ่อนในสลัมฯ สามารถติดต่อได้ที่บ้านทั้ง 4 หลัง ได้แก่ บ้านสมวัย (ชุมชนคลองเตย) บ้านศรีนครินทร์ (ชุมชนกองขยะหนองแขม) บ้านแห่งความหวัง (ชุมชนกองขยะอ่อนนุช) และบ้านเสือใหญ่ (ชุมชนเสือใหญ่ประชาอุทิศ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-249 0953-4 โทรสาร.02-249 2956 อีเมล์:info@fscc.or.th


Latest Press Release

ภาพข่าว: กงสุลใหญ่จีนประจำขอนแก่น ฉลอง 70 ปี สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นฯ

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นฯ นำโดย มร.แสตนลี่ย์ ชาน ผู้จัดการใหญ่ให้การต้อนรับ ฯพณฯ เลี่ยว จวิ้นยหวิน (Mr. Liao Junyun)กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่นในโอกาสที่มาเป็นประธานจัดงานวาระวันครบรอบ 70 ปี...

รมว.กษ. เปิดงาน วันสถาปนากรมประมงปีที่ 93 และ วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562 พร้อมยืนหยัดเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนภาคการประมงของไทย เพื่อให้เกษตรกร ชาวประมง และประชาชนในประเทศได้มีทรัพยากรสัตว์น้ำไว้ใช้อย่างยั่งยืน

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานวันสถาปนากรมประมงปีที่ 93 พ.ศ. 2562 ณ กรมประมง ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง ได้จัดงานวันสถาปนากรมประมงปีที่ 93 และ "วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562"...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือ มหาวิทยาลัย Sugiyama Jogakuen ประเทศญี่ปุ่น ร่วมสร้าง Japanese Pavilion เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 50 ปีแห่งการก่อตั้ง ม.ศรีปทุม

เมื่อเร็วๆนี้ คณาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย Sugiyama Jogakuen ประเทศญี่ปุ่น และคณาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ร่วมทำพิธีขอพร ก่อนที่จะลงมือก่อสร้างศาลาเรือนไม้ญี่ปุ่น อันเป็นผลงานการออกแบบจากมหาวิทยาลัย Sugiyama และ หมู่บ้าน...

นศ.บัญชี ม.ศรีปทุม รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562 สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม

นักศึกษาคณะบัญชี ม.ศรีปทุม เข้ารับรางวัลเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณ เยาวชนดีเด่น สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 2562 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ นายภูมัย จงรัตนวาทิน นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และทูตกิจกรรมเยาวชน...

Bio Investment Asia 2019: Radical Transformation of Life Sciences in Asia

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) จัดงาน Bio Investment Asia 2019 ภายใต้แนวคิด Radical Transformation of Life Sciences in Asia ในงาน Thailand LAB INTERNATIONAL...

Related Topics