CM-04 : Voice of Customer: VOC Customer Insight (วิธีการรับฟังเสียงลูกค้าเพื่อค้นหา Customer Insight) วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 8:30-16:00 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday April 23, 2018 17:14
กรุงเทพฯ--23 เม.ย.--สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

องค์กรจะเติบโตแบบยั่งยืนได้จำเป็นต้องปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ตลอดจนต้องรู้ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความหลากหลายและมีทางเลือกมากขึ้น ดังนั้นองค์กรต้องมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ (Customer Focus) โดยใช้แนวทางที่เรียกว่า VOC หรือ Voice of Customer หมายถึง "การรับฟังเสียงของลูกค้า" เป็นการเฟ้นหาความคิด ความรู้สึก และความปรารถนาของลูกค้า แบบ Insight โดยมีเป้าหมายเพื่อต้องการให้ลูกค้าเกิดความผูกพัน องค์กรต้องมีความเข้าใจถึงลูกค้า ทั้งคุณลักษณะ ความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า เพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และรวมไปถึงการให้บริการที่จะทำให้เหนือความคาดหวังลูกค้า ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีกับองค์กร ดังนั้นที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าหลายองค์กรมีการนำระบบการบริหารจัดการต่างๆมากมาย ที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความผูกพัน (Customer engagement) เช่น CRM CEM เป็นต้น เพื่อให้องค์กรเกิดการเติบโตอย่างได้เปรียบทางการแข่งขัน และเกิดความยั่งยืนตลอดไป

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ทราบถึงคุณลักษณะ ความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า
เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจเสียงของลูกค้า (VOC)
เพื่อให้ทราบช่องทาง วิธีการหา แนวทางการวิเคราะห์ VOC ที่ได้รับ
เพื่อให้ทราบแนวทางการต่อยอดที่จะทำให้ Customer Engagement ต่อไปในอนาคต
วิธีการอบรม
การบรรยาย พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ Workshop ระดมสมอง และนำเสนอ

วิทยากร: คุณพัชรีพร คุณาวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านลูกค้า การบริการ ด้านระบบคุณภาพ การบริการ ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มากกว่า 40 องค์กร ประสบการณ์ อาทิ บจก.อินเตอร์เนชั่นแนลควอลิตี้ แอสชัวร์แลน แลบบอราทอรี่ เป็นต้น

เหมาะสำหรับ

ผู้บริหาร ผู้จัดการ หน่วยงานบริการหรือดูแลลูกค้า หน่วยงานพัฒนาคุณภาพ หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ

ระยะเวลา: 1 วัน
รุ่น 1 วันที่ 30 พฤษภาคม 2561
รุ่น 2 วันที่ 9 สิงหาคม 2561
รุ่น 3 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
หัวข้อ
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-16.00 น.
ความสำคัญ และ VOC คืออะไร
ช่องทางของ VOC และแนวทางการหา VOC
วิธีการวิเคราะห์ VOC
การพัฒนาสู่การสร้าง Customer Engagement
กรณีศึกษา

รับฟรี หนังสือ จัดการเสียงของลูกค้าอย่างไรให้ได้ใจลูกค้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทรศัพท์ : 0-2619-5500 ต่อ 451-456
โทรสาร : 0-2619-8098 อีเมล์ : training@ftpi.or.th
http://www.ftpi.or.th/event/20574

Latest Press Release

ภาพข่าว: คณะกองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ เยี่ยมชมแบรนด์ ซันโทรี่

พล.อ.อ.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก อดีตเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ และ น.อ.หญิง อิศรญา สุขเจริญ ผู้อำนวยการกองวิทยาการฯ พร้อมด้วยคณะกองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าเยี่ยมชม แบรนด์ เฮลธ์ ดิสคัฟเวอรี เซ็นเตอร์ (BRAND'S Health Discovery Centre)...

สนพ.ชุมพร ประชุมเครือข่ายเพิ่มผลิตภาพแรงงาน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของผู้ประกอบการ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้...

ปริ๊นซ์ วิทวัส พลไพศาล ผู้บริหารแห่งเครือเฮอริเทจ พกความอร่อยจากแคลิฟอร์เนียให้คนไทยได้ลิ้มลอง

กลับจากอเมริกาคราวนี้ "ปริ๊นซ์" วิทวัส พลไพศาล ผู้บริหารแห่งเครือเฮอริเทจ ไม่ได้มามือเปล่า พกเอาความอร่อยจากแคลิฟอร์เนียมาให้คนไทยได้ลิ้มลองกัน กับ 2 รสชาติใหม่ของนมอัลมอนด์ บลูไดมอนด์ อัลมอนด์ บรีซ ในงานเปิดตัวที่จะจัดขึ้นใน ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน...

ผลสำรวจเรื่อง คนอีสานจะเลือก สส. แบบใด

อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยผลสำรวจเรื่อง "คนอีสานจะเลือก สส. แบบใด" พบกลุ่มตัวอย่างคนอีสานส่วนใหญ่เห็นว่าการเลือกตั้ง สส. ช่วงปลายปี 2561 หรือต้นปี 2562 เหมาะสมที่สุด...

วิทยาลัยธุรกิจอาลีบาบาร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

วิทยาลัยธุรกิจอาลีบาบาร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดตัวโครงการฝึกอบรมสำหรับผู้ประกอบการ นักศึกษา และข้าราชการไทย ประเดิมคอร์สแรกในงาน SME Transform จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม (จากซ้าย) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์...

Related Topics