กระทรวงวิทย์ฯ จัดงาน มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค มุ่งเป้าขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจและสังคมฐานราก

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday May 8, 2018 08:43
กรุงเทพฯ--8 พ.ค.--กรมวิทยาศาสตร์บริการ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) เป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค" จัดขึ้นโดยความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่าย ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร สภาเกษตรกรแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และเครือข่ายภูมิภาค อาทิ หน่วยงานในจังหวัด กรมพัฒนาชุมชน สถาบันอุดมศึกษา บริษัทประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จำกัด เป้าหมายขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมฐานราก โดยมีนางแน่งน้อย เวทยพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวรายงาน และนายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) ได้ให้ข้อมูลว่า การจัดงาน "มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค" จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2561 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานกับหน่วยงานในสังกัด วท. และเครือข่ายภูมิภาค ซึ่ง วศ. ได้รับงบประมาณดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจและสังคมฐานราก เพื่อยกระดับ OTOP ในพื้นที่ 10 จังหวัดเป้าหมาย โดยดำเนินงานร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เพื่อนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาแล้วไปถ่ายทอดสู่กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ในจังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน นราธิวาส ปัตตานี กาฬสินธุ์ นครพนม ชัยนาท ตาก บุรีรัมย์ อำนาจเจริญ และจังหวัดน่าน รวมทั้งยังดำเนินงานร่วมกันกับหน่วยงานภายใน วท. หน่วยงานภาคการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาในพื้นที่

การดำเนินงานที่ผ่านมา วศ. ได้ร่วมกับ วว. เพื่อผลักดันและสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและข้อมูลผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการไปพัฒนากระบวนการผลิตสินค้า OTOP ทั้งในกลุ่ม อาหารและ เครื่องดื่ม สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผ้าและเครื่องแต่งกาย และของใช้ของประดับและของที่ระลึก ให้ได้มาตรฐาน เป็นการยกระดับคุณภาพและช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม ส่งผลต่อการสร้างขีดความสามารถการแข่งขันให้วิสาหกิจชุมชนฐานรากตามเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมครอบคลุมทุกภูมิภาค

ทั้งนี้การจัดงานมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค จังหวัดบุรีรัมย์นี้ มีกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ OTOP ในจังหวัดบุรีรัมย์ และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและหน่วยงานเครือข่าย เข้าร่วมงานกว่า 700 คน ในระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 ซึ่งมีกิจกรรมสำคัญได้แก่ การบรรยายพิเศษ ทิศทางและแนวนโยบาย วิทย์แก้จน ของ วท. บรรยายพิเศษ เรื่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับเกษตรกรไทย และเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนการเสวนายกระดับเศรษฐกิจจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วย วทน. การเสวนาพิเศษ ถึงเรื่องราวความสำเร็จของผู้ประกอบการในพื้นที่ รวมทั้งการแบ่งกลุ่มฝึกอบรม ได้แก่ เทคโนโลยีการผลิตเตาชีวมวล การผลิตบล็อกประสานฯ การแปรรูปอาหาร การเลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์อาหารอย่างเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์อาหาร การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการดูแลรักษา การวิเคราะห์ดิน/ปุ๋ย การย้อมสีเคมีปลอดภัยประหยัดน้ำและพลังงาน การผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร นอกจากนี้ยังมีการนิทรรศการ แสดงตัวอย่างการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมช่วยพัฒนากระบวนการผลิตสินค้า ที่จะช่วยกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ และเกษตรกรเห็นถึงถึงความสำคัญของการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นการสร้างคุณภาพชีวิต และเป็นห่วงโซ่เศรษฐกิจที่สำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย


Latest Press Release

ตื่นตาตื่นใจกับสุดยอดอาหารอิตาเลียนที่คุณไม่ควรพลาด ที่ โรงแรม พูลแมน ขอนแก่นฯ

เชิญคุณมาสัมผัสอาหารอิตาเลียน ที่คัดสรรวัตถุดิบมีคุณภาพ พร้อมเมนูให้คุณเลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ขาหมูเยอรมัน ไส้กรอกเยอรมัน พิซซ่าหลากหลายหน้า พร้อมเครื่องดื่มจากโครเนน กับความคุ้มค่าคุ้มราคา ให้คุณได้รับประทานอาหารในบรรยากาศที่เพลิดเพลินไปกับเสียงดนตรี...

ไม่มีที่เรียน 63 มาสมัครทางนี้ได้นะ

กรุงเทพฯ--12 ธ.ค.--วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เหลือเวลาอีก 4 วัน!! SISA เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio 1 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ -16 ธันวาคม 2562...

ภาพข่าว: บตท. จัดประชุม Town Hall ครั้งที่ 4/2562

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง นำโดยนางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ ประธานในการประชุม Town Hall ครั้งที่ 4/2562 กล่าวถึงการดำเนินงานที่ผ่านมา และแผนงานในปี 2563...

Xinhua Silk Road: จีนจัดประชุม SCO International Round Table ที่เมืองเหลียนหยุนกัง มุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและโลจิสติกส์

การประชุม Shanghai Cooperation Organization (SCO) International Round Table จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ณ เหลียนหยุนกัง ซึ่งเป็นเมืองท่าในมณฑลเจียงซู ทางภาคตะวันออกของจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและโลจิสติกส์ระหว่างสมาชิก...

ฉลองวันคริสต์มาสสุดพิเศษ... กับไลน์บุฟเฟ่ต์สุดอลังการ! ณ ห้องอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติปทุมมาศ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ 24 และ 25 ธันวาคม 2562

เทศกาลคริสต์มาสปีนี้ร่วมเฉลิมฉลองความสุข อิ่ม อร่อย กับมื้ออาหารสุดอลังการ ท่ามกลางบรรยากาศที่แสนอบอุ่น ณ ห้องอาหารบุฟเฟต์นานาชาติปทุมมาศ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ พบกับขบวนความอร่อยของเมนูบุฟเฟ่ต์อันหลากหลาย รังสรรค์โดยเชฟใหญ่ เจเรอมี แฮร์ริส...

Related Topics