นีโอฯ ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ด้วยธุรกิจอีคอมเมิร์ซและอุตสาหกรรมรับจ้างผลิต เตรียมจัดงาน e-Biz Expo Asia 2018 และ OEM Manufacturer Expo 2018

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday May 8, 2018 16:08
กรุงเทพฯ--8 พ.ค.--Modernteer

นีโอฯ จับมือสภาอุตฯ นำทัพธุรกิจไทย สู่ตลาดโลกผ่าน งาน e-Biz Expo Asia 2018 (ครั้งที่ 4) และ OEM Manufacturer Expo 2018 รวมผู้ประกอบการธุรกิจอีคอมเมิร์ซของประเทศและอุตสาหกรรมรับจ้างผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานกว่า 120 ราย มาจัดแสดงในงาน e-Biz Expo Asia 2018และ OEM Manufacturer Expo 2018 ระหว่าง วันที่ 7-9 มิถุนายน 2561 ณ ฮอลล์EH 106 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี.เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด (นีโอ) ในฐานะผู้จัดงาน e-Biz Expo Asia 2018 (ครั้งที่ 4) เปิดเผยว่า นีโอฯ เล็งเห็นถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดอีคอมเมิร์ซไทย โดยในปี 2560 ประมาณการณ์มูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ 2,812,592.03 ล้านบาท โดยเป็นประเภท B2B มูลค่ากว่า 1,675,182.23 ล้านบาท และประเภท B2C มีมูลค่ากว่า 812,612.68 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นมูลค่า B2C สูงที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน และยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมากซึ่งเป็นผลมาจากการสนับสนุนและส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจากภาครัฐ และพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของคนไทย มีการใช้เฉลี่ยในวันธรรมดา ประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาที / วัน และช่วงวันหยุดประมาณ 6 ชั่วโมง 48 นาที / วัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่เฉลี่ยอยู่ 6 ชั่วโมง 24 นาที

ในฐานะผู้จัดงาน e-Biz Expo Asia 2018 งานที่ครบเครื่องในด้านสินค้าและบริการด้านe Business ของประเทศไทย ตอบโจทย์สำหรับใครที่ต้องการทำธุรกิจใหม่ให้สอดคล้องกับโลกยุคดิจิทัล ใครที่ต้องการไอเดียใหม่ๆและความรู้ไปต่อยอดทางธุรกิจในด้าน e Business เช่นในเรื่อง e-Marketplace การหาช่องทางทำการค้าบนโลกออนไลน์ e-payment ทางเลือกการชำระเงินแบบสังคมไร้เงินสดที่ทำให้ธุรกิจคล้องตัวยิ่งขึ้น e-Logistics การขนส่งแบบเรียลไทม์สามารถลดต้นทุนและเพิ่มศักยภาพให้เหนือคู่แข่งได้และdigital marketing จะพาเราทำธุรกิจได้แบบทันโลกปัจจุบันและพร้อมเตรียมตัวนำธุรกิจก้าวสู่อนาคต โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบในการก้าวเข้าสู่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ผลักดันอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศให้พร้อมเข้าสู่การแข่งขันในระดับอาเซียนและระดับโลก ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยในฐานะเป็นประเทศที่สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบ ภายใต้แนวคิด GATEWAY TO DIGITALOPPORTUNITIES "โอกาสของทุกธุรกิจสู่ธุรกิจดิจิทัล" โดยงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.), สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)หรือ NIA, สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA), สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(ISMED), สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai-BISPA) นายศักดิ์ชัยกล่าว

และครั้งแรกของเมืองไทยกับการจัดงาน OEM Manufacturer Expo 2018 งานแสดงสินค้าภาคอุตสาหกรรมรับจ้างการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน หรือ Smart factory งานที่เปิดโอกาสให้กับบุคคลทั่วไป หรือผู้ประกอบการรายย่อยที่สนใจจะมีแบรนด์เป็นของตัวเอง ได้พบผู้ประกอบการรับจ้างการผลิตตัวจริง มีนวัตกรรมการผลิตที่มีคุณภาพและถูกต้องตามกฎหมาย โดยรวบรวมโรงงานรับผลิตสินค้าที่ใช้นวัตกรรมและได้รับมาตราฐานมาจัดแสดงอย่างครบวงจร อาทิ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, เครื่องสำอาง, อาหารและเครื่องดื่ม, เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้า, บรรจุภัณฑ์ ฯลฯ พร้อมกับการให้คำปรึกษาการสร้างแบรนด์สินค้าตั้งแต่เริ่มต้น จนนำไปสู่การวางจำหน่ายสินค้าในช่องทางต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.), ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank), บริษัท โควิก เคทท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาการจัดงาน e-Biz Expo Asia 2018 และ OEM Manufacturer Expo2018 ยังมีโปรโมชั่นดีๆ จากผู้สนับสนุนการจัดงาน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) มานำเสนอให้กับผู้สนใจได้เลือกชมเลือกหาแบบครบวงจร ตอบโจทย์ผู้เริ่มต้นธุรกิจอย่างแท้จริง กับโปรโมชั่นดีๆ ที่รัฐบาลจัดให้ จาก SME Bank อาทิ โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (เศรษฐกิจติดดาว), โครงการฟื้นฟูและเสริมศักยภาพวิสาหกิจขนาดย่อม (เถ้าแก่ 4.0),สินเชื่อ Smart Factoring (บัญชีเดียว) ฯลฯ

e-Biz Expo Asia 2018 และ OEM Manufacturer Expo 2018 เป็น Platform ด้าน Business Ecosystem ของประเทศไทย และสร้างผู้ประกอบการเจนใหม่ บุกตลาดยุค 4.0

นายศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์ ประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ภารกิจสำคัญของ สอท. ก็คือการสนับสนุนให้ภาคธุรกิจของไทยทุกระดับสามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง สอท.จึงเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนการจัดงาน e-Biz Expo Asia 2018 และ OEM Manufacturer Expo 2018 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการตลาดยุคดิจิทัล และการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพให้กับนักธุรกิจรุ่นใหม่ และผู้ประกอบการรายย่อย

"สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ระดมผู้ประกอบกิจการรับจ้างผลิตสินค้าชั้นนำกว่า 120 ราย จาก 7 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่ได้รับความนิยมตลอดกาล ได้แก่ อุตสาหกรรมเสริมอาหารอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มอุตสาหกรรมเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า และเครื่องหนังอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และแพ็คเกจเพื่อให้นักธุรกิจรุ่นใหม่ และผู้ที่ต้องการทำธุรกิจด้วยตนเองได้พบปะกับผู้รับจ้างผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน" นายศักดิ์ณรงค์ กล่าว

ด้านนายนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท โควิก เคทท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัดกล่าวว่า นักธุรกิจรุ่นใหม่อาจมีข้อจำกัดในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานของโรงงานผู้รับจ้างผลิตสินค้า เช่น โรงงานรับผลิตเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในประเทศไทย ปัจจุบันมีจำนวนกว่า 11,000 โรงงาน แต่เป็นโรงงานที่ไม่ได้มาตรฐานกว่า 10,000 โรงงาน ขณะที่โรงงานได้มาตราฐานมีเพียง 1,000 โรงงานเท่านั้นสภาอุตสาหกรรมจึงได้รวบรวมผู้ผลิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานมาไว้ในงาน OEM Manufacturer Expo 2018 เพื่อให้นักธุรกิจรุ่นใหม่ และธุรกิจที่ต้องการหาผู้รับจ้างผลิต เกิดความมั่นใจต่อสินค้า รวมทั้งสร้างความมั่นใจไปยังผู้บริโภคด้วย

นายวีรพณ ปฐวินทรานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปฐวิน จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ถือเป็นผู้ให้บริการผลิตสินค้าและเครื่องสำอางแบบครบวงจร ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอางของ ASEAN GMP และได้รับการรับรองระดับคุณภาพ ISO 9001:2008 ทั้งในด้านการผลิตผ้าเย็น เครื่องสำอาง และกลุ่มเบบี้ไวท์ โดยแบรนด์สินค้าที่อยู่ภายใต้การผลิตของปฐวินฯ มีบริการรับตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพทางด้านจุลวิทยาและด้านเคมีในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง จากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่มีเครื่องมืออันทันสมัย ได้รับรองมาตรฐานระบบ ISO / IEC 17025 : 2005 และการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งที่ผ่านมายังไม่พบปัญหาเรื่องความปลอดภัยจากผู้บริโภคเลย และสำหรับในงาน OEM Manufacturer Expo 2018 ทางปฐวินฯ ได้นำสินค้าประเภทการดูแลผิวหน้า ทั้งมาร์คหน้า สกินแคร์ และครีมกันแดด มานำเสนอพร้อมมีทีมงานที่มีประสบการณ์คอยให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจหรือกำลังหาผู้รับจ้างผลิตสินค้า ซึ่งมางานนี้สามารถมั่นใจได้ในคุณภาพและมาตรฐาน

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงาน e-Biz Expo Asia 2018 และ OEM Manufacturer Expo 2018 ได้ระหว่าง7-9 มิถุนายน 2561 ณ ฮอลล์ EH 106 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ebizexpoasia.com และ www.oemexpo.co


Latest Press Release

ภาพข่าว: ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนที่ ทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ

คณะผู้บริหารทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟคลับ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนปีนี้กับอาหารจีนสุดพิเศษอาทิ หมี่ผัดซอสเอ็กซ์โอ ปลากระพงนึ่งซีอิ๊ว ผัดโหงวก๊วย กระเพาะปลาน้ำแดง และอีกมากมาย แล้วพบกันนะคะ อิ่มอร่อยได้ตั้งแต่วันนี้- 9...

ดิ เอ็มโพเรี่ยม และ ดิ เอ็มควอเทียร์ ฉลองตรุษจีนปีชวด จัดงาน เอ็มโพเรี่ยม เอ็มควอเทียร์ ไชนีส นิวเยียร์ 2020 สุดอลังการ

ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม และ ดิ เอ็มควอเทียร์ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, บัตรเครดิตซิตี้ และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนต้อนรับศักราชใหม่ เบิกฤกษ์ ปีชวดมหามงคล จัดงาน "เอ็มโพเรี่ยม เอ็มควอเทียร์ ไชนีส...

ไทยเฮิร์บ แนะนำ สารสกัดฟ้าทะลายโจรแคปซูล

บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด ( ไทยเฮิร์บ ) บริษัทร่วมทุนขององค์การเภสัชกรรม แนะนำ สารสกัดฟ้าทะลายโจรแคปซูล ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย สารสกัดฟ้าทะลายโจร ซึ่งมีแอนโดรกราโฟไลด์ ไม่ต่ำกว่า 20 มิลลิกรัม ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ ขนาด 1 กล่องบรรจุ 20 แคปซูล ราคา...

ภาพข่าว: กรุงศรี คอนซูมเมอร์ สนับสนุนการศึกษาเยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ นำโดย ฐากร ปิยะพันธ์ ประธานกรรมการ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ผู้นำด้านธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล มอบทุนการศึกษาจำนวน 700,000 บาท เพื่อส่งต่อความสุขและรอยยิ้มให้แก่เยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3...

แพท-ณปภา ยืนหนึ่งคุณแม่งานชุก แฮปปี้พรีเซ็นเตอร์ มาโมริ มิลค์กี้ฯ

ขึ้นแท่นคุณแม่แสนสวยที่มีงานหนักรัดตัวสุดๆ แต่ถึงจะยุ่งแค่ไหน "สาวแพท-ณปภา" ก็ให้ความสำคัญกับการดูแลลูกชายสุดเลิฟ "น้องเรชซิ่ง" เป็นอย่างดี นอกจากความรักลูก และความป็อบปูลาร์ของ "สาวแพท" จะโดดเด่นเหนือใครแล้ว ความสวยออร่าพุ่งของเธอก็มาแรงแซงทางโค้ง...

Related Topics