CIBA DPU ขอเชิญชวนร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (GARCOMBS 2018) หัวข้อ Designing better business for a better life in the digital age

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday May 8, 2018 14:43
กรุงเทพฯ--8 พ.ค.--มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมงานการประชุมวิชาการระดับ นานาชาติ "The 5th Global Advanced Research Conference on Management and Business Studies (GARCOMBS 2018) ภายใต้หัวข้อ "Designing better business for a better life in the digital age" โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์ นักศึกษาได้เผยแพร่บทความวิจัย และ บทความวิชาการ ซึ่งจัดขึ้น ระหว่าง วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผู้สนใจสามารถส่งบทความวิชาการหรือผลงานได้ที่วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หมดเขตส่งผลงาน วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-954-7300 ต่อ 892


Latest Press Release

วว. จับมือหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐ/เอกชน จัดงาน “มหาพรหมราชินี สดุดีพระพันปีหลวง”

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหาพรหมราชินี สดุดีพระพันปีหลวง” ซึ่งจัดโดยความร่วมมือของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)...

ภาพข่าว : ผู้บริหาร บมจ.ไพร์ม โรด เพาเวอร์ ร่วมงานประกาศเจตนารมณ์ “เสริมสร้างพลังบทบาทหญิงและชายเพื่อการเลี้ยงดูบุตรอย่างมีคุณภาพ"

นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ประธานกรรมการ บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ 'PRIME’ ได้เข้าร่วมงานประกาศเจตนารมณ์ "การเสริมสร้างพลังบทบาทหญิงและชายเพื่อการเลี้ยงดูบุตรอย่างมีคุณภาพ" โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี...

ภาพข่าว : มูลนิธิอิออนประเทศไทย สนับสนุนทุนการศึกษา บุตรข้าราชการหน่วยข่าวกรองทหาร

คุณสุพร วัธนเวคิน (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหาร มอบทุนการศึกษา มูลค่า 50,000 บาท ให้แก่บุตรข้าราชการหน่วยข่าวกรองทางทหาร ประจำปี 2563 โดยมี พลตรี วิมล คำอิ่ม (ที่ 3 จากขวา) ผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหาร...

มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ จากประเทศไทยคว้ารางวัล Healthy Aging Prize for Asian Innovation ครั้งที่ 1

? บั๊ดดี้ โฮมแคร์ (Buddy HomeCare) ของประเทศไทย จากมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ (FOPDEV) ชนะรางวัล Grand Prize ในประเภทเทคโนโลยีและนวัตกรรม ? รางวัลดังกล่าวเป็นตัวอย่างรูปธรรมของแนวปฏิบัติในเอเชีย...

สอศ. ร่วมกับ ป.ป.ช. จัดการประชุม ITA

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานด้านการศึกษาที่มีภาระหน้าที่หลักในการผลิตผู้เรียนสู่ภาคการผลิตและอุตสาหกรรมรวมไปถึงด้านบริการต่าง ๆ...

Related Topics