โครงการพระเมตตาสมเด็จย่ามอบ รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday May 9, 2018 16:37
กรุงเทพฯ--9 พ.ค.--ธนาคารไทยพาณิชย์

โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า ได้เล็งเห็นถึงความเสียสละของครูที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งเป็นแม่พิมพ์และเป็นแบบอย่างของการพัฒนาเยาวชนและประชาชนให้เป็นคนดีและคนเก่ง ตามปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทรทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จึงได้จัดพิธีมอบรางวัลครูดีเด่น "รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์" ประจำปี 2561 รุ่นที่ 10 ขึ้น เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล ด้วยความเสียสละความสุขส่วนตัว เพื่อส่วนรวมมาโดยตลอด และเป็นการเผยแพร่ผลงานคุณความดีและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นแบบอย่างการทำความดีให้ปรากฏแก่ครู นักเรียน ประชาชนทั่วไป โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากองค์กรและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มูลนิธิสยามกัมมาจล บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด บริษัท โกลด์ซิตี้ ฟุตแวร์ จำกัด สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยมีนายบุญธันว์ มหาวรรณ์ ประธานอำนวยการโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ดร.ทองอยู่ แก้วไทรฮะ ประธานกรรมการคัดเลือกรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และดร.สมเกียรติ ชอบผล อดีตรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวให้ข้อคิดและแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ครูในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลและเสี่ยงภัย ณ มูลนิธิ พอ.สว.ชั้น 10

ในปีนี้ คณะกรรมการได้คัดเลือกครูดีเด่น "รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์" ประจำปี 2561 รุ่นที่ 10 จาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) หน่วยงานละ 3 รางวัล รวม 9 รางวัล รางวัลที่ครูเจ้าฟ้าฯ ได้รับมีดังนี้ 1.โล่รางวัล 2.ใบประกาศนียบัตร 3.เงินรางวัลจำนวน 79,000 บาท 4.กรมธรรม์ประกันสุขภาพ 3 ปีจากธนาคารไทยพาณิชย์ 5.กองทุนเศรษฐกิจพอเพียงและทุนการศึกษาให้นักเรียนที่จบการศึกษาของโรงเรียนครูเจ้าฟ้าฯ รางวัลละ 2 ทุน ดังมีรายชื่อครูที่ได้รับรางวัล ดังนี้

ครูสังกัดหน่วยงานกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)

1. ร้อยตำรวจโท วรวุฒิ นามมล ครูใหญ่ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ (บ้านน้ำบ่อสะเป่) ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

2. ดาบตำรวจ กิตติพันธ์ สุขสัมพันธ์ ครูใหญ่ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพอบือละคี ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

3. ดาบตำรวจหญิง นริศรา ศรีจันบาล ครูผู้สอน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังวาลย์วิท 4 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา

ครูสังกัดหน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

4. ครูวัชโรบล บิโข่ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์1 (บ้านแม่เมืองน้อย) ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

5. ครูพุทธชาติ วัฒนาสกุลไทย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 6. ครูนีรนาท โรจนรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว ต.ปากู อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี

ครูสังกัดหน่วยงานสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

7. ครูนิรามัย คำพันธ์ ครู ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านขุนแม่ฮุ ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

8. ครูธีรเจต อินเต็ม ครู ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านน้ำปุก ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา

9. ครูโยธิน พรหมณี ครู สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา

คุณครูเจ้าฟ้าฯ ทั้ง 9 ท่านได้ทำงานด้วยความเสียสละ ไม่เพียงแค่ ปฏิบัติหน้าที่ครูสอนหนังสือ แต่ยังได้ให้ความช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาส และชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารให้มีการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น และช่วยให้ชุมชนมีการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืนซึ่งสมควรได้รับการเผยแพร่คุณงามความดีและยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแม่พิมพ์และแบบอย่างการทำความดีในสังคมต่อไป


Latest Press Release

ปราสาท Highclere จากซีรีส์ดัง Downton Abbey เปิดให้จองเข้าพักบน Airbnb

- เพื่อเฉลิมฉลองกิจกรรมโปรโมทภาพยนตร์ Downton Abbey ปราสาทไฮเคลียร์ (Highclere Castle) ที่ใช้ถ่ายทำซีรีส์และภาพยนตร์เรื่อง Downton Abbey เปิดโอกาสให้แขก 2 คนเข้าพักในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยจะเปิดจองบน Airbnb เท่านั้น - แฟนซีรีส์ 2...

UNDONE Thai Graphic Designer Contest ประกวดหานักออกแบบ

แบรนด์นาฬิกา UNDONE ประเทศไทย เปิดโครงการประกวดออกแบบหน้าปัดนาฬิกา เพื่อหานักออกแบบที่จะมาร่วมออกแบบคอลเลคชั่นพิเศษ มาร่วมประกวดออกแบบนาฬิกา เพื่อลุ้นเป็นหนึ่งใน Graphic Disigner ที่ได้ร่วมงานกับเราในการออกแบบคอลเลคชั่นสุดจี๊ด !!!...

ส่องการเรียนรู้ประวัติศาสตร์! Journey to the West ในวันสบายๆสไตล์ เด็กสถาปัตย์ ม.ศรีปทุม

เต็กสุดขอบ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง กับโครงการ "Journey to the West" เรียนรู้ประวัติศาสตร์ และการออกแบบ แบบ On Site หรือที่เรียกว่า Area-Based Learning ณ แหล่งเรียนรู้ สถานีรถไฟหัวลำโพง และตลาดน้อย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์...

หนุ่มหล่อ สาวสวย รั้วศรีปทุม ควงคู่คว้ารางวัลชนะเลิศ GSB CAMPUS STAR 2019 (ภาคกลาง)

"น้องเกมส์ & น้องเพลงขวัญ" หนุ่มหล่อ สาวสวย มากความสามารถจากรั้ว ม.ศรีปทุม โชว์ความรู้ ความสามารถ และบุคลิกโดดเด่น คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวด "GSB CAMPUS STAR 2019" รับเงินรางวัลคนละ 25,000 บาท พร้อมสิทธิตัวแทนภาคกลาง เข้าแข่งขันรอบสุดท้ายระดับประเทศ...

อมตะเชิญชวนนักวิ่งเข้าร่วม อมตะ ซิตี้ ชาริตี้ รัน 2019 การกุศล โชว์แนวคิดรักษ์โลก SAVE EARTH , SAFE US วิ่งครั้งนี้มีแต่ได้

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี จับมือมณฑลทหารบกที่ 14 บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด และพันธมิตรผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมแถลงข่าวเตรียมจัดกิจกรรมเดิน - วิ่งการกุศล "อมตะ ซิตี้ ชาริตี้ รัน : Amata City Charity Run 2019" ที่จะมีขึ้นในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562...

Related Topics