วว. จับมือ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สนับสนุนด้านเภสัชกรรมทหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday May 22, 2018 15:44
กรุงเทพฯ--22 พ.ค.--สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

วว. จับมือ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นำผลงานวิจัยพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม นวัตกรรม สนับสนุนด้านเภสัชกรรมทหาร

ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลเอกนภนต์ สร้างสมวงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหม และ นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ลงนามบันทึกในข้อตกลงความร่วมมือการนำผลงานวิจัยพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และนวัตกรรม มาใช้ในการสนับสนุนด้านเภสัชกรรมทหารและครอบคลุมไปถึงความร่วมมือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของทั้งสามฝ่าย มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ โดยมีระยะความร่วมมือ 3 ปี

ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า วว. มีความพร้อมในด้านผลงานการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชี่ยวชาญของศูนย์เชี่ยวชาญของ วว. ได้แก่ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่สามารถพัฒนาผลงานผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอางจากสมุนไพรไทย รวมถึงบุคลากรในสาขาต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมที่จะสนับสนุนและผลักดันให้เกิดนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า เสริมสร้างนวัตกรรมภาคธุรกิจ พัฒนานวัตกรรมภาครัฐและภาคสังคม สอดคล้องกับบทบาทและเป้าหมายที่สำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมนวัตกรรม และเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

อนึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ วว. และโรงงานเภสัชกรรมทหาร จะมุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการนำเทคโนโลยีด้านเภสัชกรรมไปใช้ในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมยาสมุนไพร เช่น การเพาะปลูกพืชสมุนไพร เทคโนโลยีการแปรรูปสมุนไพร เช่น การอบแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (หรือ Freeze dry) การอบแห้งแบบพ่นฝอย (Spray dry) เป็นต้น รวมถึงเทคโนโลยีอื่นๆที่เกี่ยวข้องในด้านเภสัชกรรม ส่วนความร่วมมือของ วว. และ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มุ่งเน้นการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม เพื่อยกระดับอุตสาหกกรมของไทยเข้าสู่ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ และนำเอาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการฝึกอบรมบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน


Latest Press Release

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง-ลิเวอร์พูล ประสบความสำเร็จในการพัฒนาการทำแผนที่กระบวนการดัดแปลง RNA

คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง-ลิเวอร์พูล (Xi'an Jiaotong-Liverpool University: XJTLU) ได้ทำการศึกษาการทำนายกระบวนการดัดแปลง m6A RNA ทั้งหมดหรือทรานสคริปโตม (whole-transcriptome) ซึ่งผลปรากฏว่าประสบความสำเร็จในการทำแผนที่ m6A epitranscriptome...

ปภ.รายงานมีจังหวัดได้รับผลกระทบจากวาตภัยรวม 19 จังหวัด พร้อมประสานจังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 18 - 22 มีนาคม 2562 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 19 จังหวัด รวม 37 อำเภอ 80 ตำบล 245 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 1,588 หลัง ผู้เสียชีวิต 2 ราย ซึ่ง...

ปภ.รายงานมีพื้นที่ประสบภัยแล้ง 3 จังหวัด ประสานจังหวัดเร่งบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ และตราด รวม 8 อำเภอ 30 ตำบล 206 หมู่บ้าน ทั้งนี้ ปภ....

ภาพข่าว: ไปรษณีย์ไทย เปิดตัวแสตมป์คอลเล็กชันพิเศษ 27 ปี ศูนย์ฯสิริกิติ์

นายวิบูลย์ เสรีชัยพร ผู้จัดการฝ่ายการบริหารลูกค้า บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (คนที่ 2 จากซ้าย) และนางเปรมพร สายแสงจันทร์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด (คนที่ 3 จากซ้าย) ร่วมเปิดแสตมป์คอลเล็กชันพิเศษที่ระลึก...

กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมมือ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา ขอแนะนำ ข้าวสายพันธุ์ พิษณุโลก 80

กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมมือ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา ขอแนะนำ ข้าวสายพันธุ์ "พิษณุโลก 80" ตราทรัพย์-ปัน เหมาะสำหรับผู้รักสุขภาพและผู้ควบคุมปริมาณน้ำตาลในอาหาร เนื่องจากมีค่าดัชนีน้ำตาล ปานกลางค่อนข้างต่ำ เพียง59.5...

Related Topics