วว. จับมือ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สนับสนุนด้านเภสัชกรรมทหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday May 22, 2018 15:44
กรุงเทพฯ--22 พ.ค.--สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

วว. จับมือ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นำผลงานวิจัยพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม นวัตกรรม สนับสนุนด้านเภสัชกรรมทหาร

ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลเอกนภนต์ สร้างสมวงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหม และ นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ลงนามบันทึกในข้อตกลงความร่วมมือการนำผลงานวิจัยพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และนวัตกรรม มาใช้ในการสนับสนุนด้านเภสัชกรรมทหารและครอบคลุมไปถึงความร่วมมือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของทั้งสามฝ่าย มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ โดยมีระยะความร่วมมือ 3 ปี

ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า วว. มีความพร้อมในด้านผลงานการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชี่ยวชาญของศูนย์เชี่ยวชาญของ วว. ได้แก่ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่สามารถพัฒนาผลงานผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอางจากสมุนไพรไทย รวมถึงบุคลากรในสาขาต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมที่จะสนับสนุนและผลักดันให้เกิดนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า เสริมสร้างนวัตกรรมภาคธุรกิจ พัฒนานวัตกรรมภาครัฐและภาคสังคม สอดคล้องกับบทบาทและเป้าหมายที่สำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมนวัตกรรม และเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

อนึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ วว. และโรงงานเภสัชกรรมทหาร จะมุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการนำเทคโนโลยีด้านเภสัชกรรมไปใช้ในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมยาสมุนไพร เช่น การเพาะปลูกพืชสมุนไพร เทคโนโลยีการแปรรูปสมุนไพร เช่น การอบแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (หรือ Freeze dry) การอบแห้งแบบพ่นฝอย (Spray dry) เป็นต้น รวมถึงเทคโนโลยีอื่นๆที่เกี่ยวข้องในด้านเภสัชกรรม ส่วนความร่วมมือของ วว. และ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มุ่งเน้นการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม เพื่อยกระดับอุตสาหกกรมของไทยเข้าสู่ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ และนำเอาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการฝึกอบรมบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน


Latest Press Release

เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย จัดใหญ่ 4 ภูมิภาค เปิดพื้นที่ให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้วิทย์

เริ่มแล้วงาน "เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปี 2562" ภายใต้หัวข้อ "เพราะทุกสิ่งไม่หยุดนิ่ง" เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกายตนเอง และเปิดโลกกว้างไปสู่การเคลื่อนไหวของสิ่งต่าง ๆ โดยการฝึกการเป็นนักสังเกตสิ่งรอบตัว วิเคราะห์...

ภาพข่าว: ให้การต้อนรับ

คุณนันทวัฒน์ เพชรรักษ์ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิวนครพนม ให้การต้อนรับ คุณอาคม เติมพิทยาไพสิทฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมประธาน เปิดงาน "บ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม ทางรถไฟ 5 ประเทศ เพื่อคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจระดับสากล" ณ โรงแรมฟอร์จูน...

เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น เผยชาวเอเชียแปซิฟิกกว่า 70% อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ โดยส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นนายตัวเองเติมเต็มชีวิตได้มากกว่า

เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น (Herbalife Nutrition) บริษัทโภชนาการระดับโลก เปิดเผยผลสำรวจความเป็นผู้ประกอบการในเอเชียแปซิฟิก "Asia Pacific Entrepreneurship Survey" ประจำปี 2562 ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยพบว่าผู้บริโภคในเอเชียแปซิฟิกราวเจ็ดในสิบ...

ภาพข่าว: ธนาคารไทยพาณิชย์สนับสนุนโรงเรียนเสนาธิการทหารบกจัดพิมพ์หนังสือถอดบทเรียน ถ้ำหลวง : กู้ภัยระดับโลก

ธนาคารไทยพาณิชย์ให้การสนับสนุนโรงเรียนเสนาธิการทหารบกจัดพิมพ์หนังสือถอดบทเรียน "ถ้ำหลวง" : กู้ภัยระดับโลก เพื่อเป็นองค์ความรู้และคู่มือสำหรับใช้ในการวางแผน ประสานงานการกู้ภัยและการบริหารจัดการแก้ไขเหตุการณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต...

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท ขอเชิญ ชม ชอป ชิม ของดีจังหวัดชัยนาท

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท ขอเชิญ ชม ชอป ชิม ของดีจังหวัดชัยนาท พบกับส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท กรอบนอกนุ่มใน อมเปรี้ยวหวาน, บัตเตอร์นัท สควอช รสชาติคล้ายมันเทศ เนื้อเหนียวและแน่นหนึบ นอกจากนี้ยังมี ยำส้มโอรสเด็ด,ไอศกรีมเมล่อน, ข้าวขาวเจ๊กชัยนาท,...

Related Topics