กรอ. จับมือ สอท. เปิดตัวระบบออโต้อี-ไลเซนส์ ระบบจัดการกากฯ 4.0 ไวเพียง 3 วินาที มั่นใจปีนี้กากเข้าระบบได้ตามเป้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday May 22, 2018 13:35
กรุงเทพฯ--22 พ.ค.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์
  • กรอ. โชว์นวัตกรรมโรงงานกำจัดกากสุดล้ำ ชี้ 5 อันดับกากอุตสาหกรรมมีประโยชน์รีไซเคิลได้กว่า 1 ล้านตัน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดตัวระบบพิจารณาอนุญาตนำกากอุตสาหกรรมออกนอกบริเวณโรงงาน หรือ สก.2 ในรูปแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Auto E-License) ที่พัฒนาความรวดเร็วในการอนุญาตนำกากอุตสาหกรรมออกนอกบริเวณโรงงาน จากเดิม 3 นาที เป็น3 วินาที พร้อมโชว์นวัตกรรมโรงงานผู้รับบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรม อาทิ ระบบปรับคุณภาพและฝังกลบสิ่งปฏิกูลที่เป็นอันตราย การนำขยะมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งจากกากอุตสาหกรรม และการเผาในเตาปูนซีเมนต์ที่สามารถควบคุมมลพิษได้ โดยในปีนี้ตั้งเป้านำกากอุตสาหกรรมเข้าระบบ 1.24 ล้านตัน นอกจากนี้ กรอ. ยังได้เผยถึง กากอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตรายและสามารถนำมารีไซเคิลได้ 5 อันดับ ได้แก่ ชานอ้อย เถ้าลอย กากหม้อกรอง/กากน้ำตาล เศษเหล็ก และวัตถุดิบจากอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ซึ่ง พบว่า มีการแจ้ง รับกากดังกล่าว มากำจัด 1,051,963.52 ตัน

นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า ปัจจุบันกากอุตสาหกรรมในระบบที่มีมากถึงปีละ 35 ล้านตัน ประกอบกับการขออนุญาตนำกากอุตสาหกรรมออกนอกโรงงานต้องผ่านกระบวนการและขั้นตอนที่รัดกุมตามที่กฎหมายกำหนด ทำให้ที่ผ่านมาการนำกากอุตสาหกรรมออกนอกโรงงานแต่ละครั้งต้องใช้เวลานาน กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้มอบหมายให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) พัฒนาระบบพิจารณาอนุญาตนำกากอุตสาหกรรมออกนอกบริเวณโรงงาน หรือ สก.2 แบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Auto E-License) เพื่อช่วยลดภาระและเพิ่มความรวดเร็วให้กับผู้ก่อกำเนิดและผู้รับบำบัดกำจัดกาก โดยในปีนี้ได้เพิ่มจำนวนผู้รับบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองจากเดิม 14 ราย เป็น 28 ราย เพื่อเป็นทางเลือกให้กับโรงงานผู้ก่อกำเนิดกากในการบำบัดหรือกำจัดกากให้มากยิ่งขึ้น

สำหรับระบบ Auto E-License ที่ได้พัฒนาขึ้นใหม่ มีความรวดเร็วในการอนุญาตนำกากอุตสาหกรรมออกนอกบริเวณโรงงาน จากเดิม 3 นาที เป็น 3 วินาที ผ่าน www.diw.go.thส่วนในด้านการเพิ่มจำนวนผู้รับบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรอง ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นผู้รับบำบัด และกำจัด กากอุตสาหกรรมชั้นดี หรือพรีเมียมเกรด มีมาตรฐานเทียบเท่ากับระดับสากล สามารถรับบำบัดกำจัดกากอุตสาหกรรมอันตรายได้กว่าร้อยละ 50 ของปริมาณกากอุตสาหกรรมอันตรายที่แจ้งขนส่งไปกำจัดในปี 2560 นอกจากนี้ยังพบว่า กลุ่มผู้รับบำบัดกำจัดดังกล่าว ยังมีความล้ำสมัยในการกำจัดของเสียหลากหลายรูปแบบ อาทิ การใช้ระบบปรับคุณภาพและฝังกลบสิ่งปฏิกูลที่เป็นอันตราย การนำขยะมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งจากกากอุตสาหกรรม รวมถึงการเผาในเตาปูนซีเมนต์ที่สามารถควบคุมมลพิษได้ เป็นต้น

นายมงคล กล่าวเพิ่มเติมว่า กรอ.คาดว่าการพัฒนาระบบดังกล่าว จะช่วยให้ปริมาณกากอุตสาหกรรม เข้าระบบได้ตามเป้าหมาย คือจำนวน 1.24 ล้านตันต่อปี ซึ่งปัจจุบันได้มีกากอุตสาหกรรมเข้าระบบไปแล้วกว่า 0.989 ล้านตัน หรือประมาณ79 % นอกจากนี้ยังจะช่วยให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆตามมา อาทิ ช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ก่อกำเนิดกากอุตสาหกรรมบางรายกรณีที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ในการจัดเก็บกากอุตสาหกรรม ส่งเสริมให้กากอุตสาหกรรมเข้าระบบมากขึ้น เนื่องจากการดำเนินการขออนุญาตสะดวกและรวดเร็วทันใจ พร้อมทั้งยังช่วยให้เห็นถึงการกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างถูกวิธี มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจึงทำให้ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งปริมาณกากอุตสาหกรรมอันตรายที่พบมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ ฝุ่นแดงจากโรงหลอมเหล็ก วัสดุปนเปื้อน บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อน เถ้าลอยที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง และกากตะกรันอลูมิเนียม โดยมีปริมาณการแจ้งรับกากอันตรายมากำจัด 653,197.94 ตัน ส่วนกากอุตสาหกรรมที่มีการนำมารีไซเคิลมากที่สุดได้แก่ ชานอ้อย ที่มาจากการทำหีบอ้อย เถ้าลอย ที่มาจากการกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า กากหม้อกรอง/กากน้ำตาลที่มาจากกระบวนการเปลี่ยนอ้อยไปเป็นน้ำตาล เศษเหล็ก ที่มาจากการตะไบ การเจียร หรือการกลึง และวัตถุดิบจากอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ที่พบว่ามีการแจ้งรับกากไม่อันตรายมากำจัด 1,051,963.52 ตัน

ด้าน นายเกรียงไกร เธียรนุกูล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โครงการนำร่อง Auto E-license ตั้งแต่ปี 2559 โดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก แลพได้ดำเนินการขยายผลไปยังผู้ประกอบการอื่นๆ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกทำให้ระบบการอนุญาตนำของเสียออกนอกบริเวณโรงงานมีความรวดเร็ว มั่นใจ และปลอดภัย และช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการในการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี และให้การสนับสนุนโดยนำระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มาประยุกต์ใช้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริม อุตสาหกรรม 4.0 สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศ ในการสร้างงาน เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน นำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 022024167 หรือเข้าไปที่ www.diw.go.th


Latest Press Release

ภาพข่าว: การนำเสนอทางวิชาการ Digital CEO รุ่นที่ 2

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานเปิดงานการนำเสนอทางวิชาการเรื่อง "Thailand Digital Transformation in 2023" ของนักศึกษาหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 2 และเป็นประธานมอบใบสัมฤทธิบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษา...

ทำอย่างไร เมื่อเป็น สิวอุดตัน

เมื่อพูดถึงปัญหาสิว แน่นอนว่า เป็นปัญหาที่หลายคนไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใบหน้าของตน แม้จะเป็นเพียงเม็ดเล็กๆ แต่เมื่อเกิดสิวขึ้นบนใบหน้าแล้ว ย่อมก่อให้เกิดความกังวลใจ และผิวหน้าที่ไม่เรียบเนียน แถมยังทิ้งจุดด่างดำ รูหลุมสิว ไว้บนใบหน้าอีกด้วย...

ภาพข่าว: รพส.ทองหล่อ เชียงใหม่ ร่วมปันน้ำใจเด็กด้อยโอกาส นำทีมสัตวแพทย์ บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ ที่มูลนิธิบ้านแสงไทยดรุณ จ.เชียงใหม่

โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ สาขาเชียงใหม่ นำทีมโดย น.สพ.พงษ์ระวี แสนปัญญา พร้อมด้วยสัตวแพทย์และทีมงานจากโครงการ "รพส.ทองหล่อ เชียงใหม่ ขออาสา" ลงพื้นที่ร่วมปันน้ำใจเลี้ยงอาหารกลางวัน และจัดกิจกรรมสันทนาการ พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น...

สศร.เปิด กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง เชื่อมสัมพันธ์ไทย-ลาว

เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม จัดพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ณ โรงแรม พัก พิง อิง โขง จังหวัดนครพนม โดยมีนายธนิตศักดิ์ อุ่นตา...

ตลาดนัดสีเขียว Green Market

ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน ร่วมกับเครือข่ายตลาดเกษตรสีเขียว ชวนช้อป ชิลๆ แบบรักษาสิ่งแวดล้อม กับกิจกรรม Green Market @Market Village Hua Hin จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ผัก ผลไม้ อาหารแปรรูป ของพื้นบ้านประจำท้องถิ่นตามฤดูกาล "คุณภาพดี และปลอดสารพิษ"...

Related Topics