กรอ. จับมือ สอท. เปิดตัวระบบออโต้อี-ไลเซนส์ ระบบจัดการกากฯ 4.0 ไวเพียง 3 วินาที มั่นใจปีนี้กากเข้าระบบได้ตามเป้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday May 22, 2018 13:35
กรุงเทพฯ--22 พ.ค.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์
  • กรอ. โชว์นวัตกรรมโรงงานกำจัดกากสุดล้ำ ชี้ 5 อันดับกากอุตสาหกรรมมีประโยชน์รีไซเคิลได้กว่า 1 ล้านตัน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดตัวระบบพิจารณาอนุญาตนำกากอุตสาหกรรมออกนอกบริเวณโรงงาน หรือ สก.2 ในรูปแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Auto E-License) ที่พัฒนาความรวดเร็วในการอนุญาตนำกากอุตสาหกรรมออกนอกบริเวณโรงงาน จากเดิม 3 นาที เป็น3 วินาที พร้อมโชว์นวัตกรรมโรงงานผู้รับบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรม อาทิ ระบบปรับคุณภาพและฝังกลบสิ่งปฏิกูลที่เป็นอันตราย การนำขยะมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งจากกากอุตสาหกรรม และการเผาในเตาปูนซีเมนต์ที่สามารถควบคุมมลพิษได้ โดยในปีนี้ตั้งเป้านำกากอุตสาหกรรมเข้าระบบ 1.24 ล้านตัน นอกจากนี้ กรอ. ยังได้เผยถึง กากอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตรายและสามารถนำมารีไซเคิลได้ 5 อันดับ ได้แก่ ชานอ้อย เถ้าลอย กากหม้อกรอง/กากน้ำตาล เศษเหล็ก และวัตถุดิบจากอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ซึ่ง พบว่า มีการแจ้ง รับกากดังกล่าว มากำจัด 1,051,963.52 ตัน

นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า ปัจจุบันกากอุตสาหกรรมในระบบที่มีมากถึงปีละ 35 ล้านตัน ประกอบกับการขออนุญาตนำกากอุตสาหกรรมออกนอกโรงงานต้องผ่านกระบวนการและขั้นตอนที่รัดกุมตามที่กฎหมายกำหนด ทำให้ที่ผ่านมาการนำกากอุตสาหกรรมออกนอกโรงงานแต่ละครั้งต้องใช้เวลานาน กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้มอบหมายให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) พัฒนาระบบพิจารณาอนุญาตนำกากอุตสาหกรรมออกนอกบริเวณโรงงาน หรือ สก.2 แบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Auto E-License) เพื่อช่วยลดภาระและเพิ่มความรวดเร็วให้กับผู้ก่อกำเนิดและผู้รับบำบัดกำจัดกาก โดยในปีนี้ได้เพิ่มจำนวนผู้รับบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองจากเดิม 14 ราย เป็น 28 ราย เพื่อเป็นทางเลือกให้กับโรงงานผู้ก่อกำเนิดกากในการบำบัดหรือกำจัดกากให้มากยิ่งขึ้น

สำหรับระบบ Auto E-License ที่ได้พัฒนาขึ้นใหม่ มีความรวดเร็วในการอนุญาตนำกากอุตสาหกรรมออกนอกบริเวณโรงงาน จากเดิม 3 นาที เป็น 3 วินาที ผ่าน www.diw.go.thส่วนในด้านการเพิ่มจำนวนผู้รับบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรอง ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นผู้รับบำบัด และกำจัด กากอุตสาหกรรมชั้นดี หรือพรีเมียมเกรด มีมาตรฐานเทียบเท่ากับระดับสากล สามารถรับบำบัดกำจัดกากอุตสาหกรรมอันตรายได้กว่าร้อยละ 50 ของปริมาณกากอุตสาหกรรมอันตรายที่แจ้งขนส่งไปกำจัดในปี 2560 นอกจากนี้ยังพบว่า กลุ่มผู้รับบำบัดกำจัดดังกล่าว ยังมีความล้ำสมัยในการกำจัดของเสียหลากหลายรูปแบบ อาทิ การใช้ระบบปรับคุณภาพและฝังกลบสิ่งปฏิกูลที่เป็นอันตราย การนำขยะมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งจากกากอุตสาหกรรม รวมถึงการเผาในเตาปูนซีเมนต์ที่สามารถควบคุมมลพิษได้ เป็นต้น

นายมงคล กล่าวเพิ่มเติมว่า กรอ.คาดว่าการพัฒนาระบบดังกล่าว จะช่วยให้ปริมาณกากอุตสาหกรรม เข้าระบบได้ตามเป้าหมาย คือจำนวน 1.24 ล้านตันต่อปี ซึ่งปัจจุบันได้มีกากอุตสาหกรรมเข้าระบบไปแล้วกว่า 0.989 ล้านตัน หรือประมาณ79 % นอกจากนี้ยังจะช่วยให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆตามมา อาทิ ช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ก่อกำเนิดกากอุตสาหกรรมบางรายกรณีที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ในการจัดเก็บกากอุตสาหกรรม ส่งเสริมให้กากอุตสาหกรรมเข้าระบบมากขึ้น เนื่องจากการดำเนินการขออนุญาตสะดวกและรวดเร็วทันใจ พร้อมทั้งยังช่วยให้เห็นถึงการกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างถูกวิธี มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจึงทำให้ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งปริมาณกากอุตสาหกรรมอันตรายที่พบมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ ฝุ่นแดงจากโรงหลอมเหล็ก วัสดุปนเปื้อน บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อน เถ้าลอยที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง และกากตะกรันอลูมิเนียม โดยมีปริมาณการแจ้งรับกากอันตรายมากำจัด 653,197.94 ตัน ส่วนกากอุตสาหกรรมที่มีการนำมารีไซเคิลมากที่สุดได้แก่ ชานอ้อย ที่มาจากการทำหีบอ้อย เถ้าลอย ที่มาจากการกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า กากหม้อกรอง/กากน้ำตาลที่มาจากกระบวนการเปลี่ยนอ้อยไปเป็นน้ำตาล เศษเหล็ก ที่มาจากการตะไบ การเจียร หรือการกลึง และวัตถุดิบจากอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ที่พบว่ามีการแจ้งรับกากไม่อันตรายมากำจัด 1,051,963.52 ตัน

ด้าน นายเกรียงไกร เธียรนุกูล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โครงการนำร่อง Auto E-license ตั้งแต่ปี 2559 โดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก แลพได้ดำเนินการขยายผลไปยังผู้ประกอบการอื่นๆ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกทำให้ระบบการอนุญาตนำของเสียออกนอกบริเวณโรงงานมีความรวดเร็ว มั่นใจ และปลอดภัย และช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการในการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี และให้การสนับสนุนโดยนำระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มาประยุกต์ใช้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริม อุตสาหกรรม 4.0 สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศ ในการสร้างงาน เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน นำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 022024167 หรือเข้าไปที่ www.diw.go.th


Latest Press Release

ไอซ์ สตรอว์เบอร์รี แพสชั่นฟรุต จี๊ดจ๊าดหวานซ่อนเปรี้ยว เครื่องดื่มดับร้อนต้อนรับซัมเมอร์ ณ คาเฟ่ แคนทารี ทุกสาขา

ณ คาเฟ่ แคนทารี ทุกสาขา จัดเต็มความเย็นฉ่ำ ต้อนรับซัมเมอร์นี้ด้วย "ไอซ์ สตรอว์เบอร์รี แพสชั่นฟรุต" เครื่องดื่มคลายร้อนรสชาติจี๊ดจ๊าดหวานซ่อนเปรี้ยว และอุดมไปด้วยวิตามิน เอ ซี พร้อมคุณประโยชน์คับแก้ว ให้คุณได้ชื่นใจกับน้ำเสาวรส ผลสตรอว์เบอร์รีสด...

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 34

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 34ประจำปี 2562 ในหัวข้อ "ของขวัญแด่พระราชา" เพื่อส่งเสริมให้ศิลปินทุกระดับมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสนับสนุนการพัฒนาวงการศิลปะร่วมสมัยของไทย...

Shoe Story ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดประกวดการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ชิงทุนการศึกษา

"Shoe Story" (แบรนด์รองเท้าภายใต้บริษัท บี พลัส บี จำกัด) จัดโครงการสนับสนุนการศึกษาร่วมกับภาควิชาบรอดแคสต์ติ้งและวารสารศาสตร์ดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ "จัดโครงการประกวดการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์" ครั้งที่ 1 โดยแบรนด์ "Shoe Story"...

ชื่นชมผลงาน! คณะดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม ร่วมชม รอบปฐมทัศน์ รามาวตารภาพยนตร์แอนิเมชั่นจากจิตรกรรมฝาผนัง วัดพระแก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกรียงไกร กงกะนันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม(ที่2จากขวา) นำทีมคณาจารย์และนักศึกษาคณะดิจทัลมีเดีย SPU เข้าร่วมชมผลงานรอบปฐมทัศน์ ภาพยนตร์ "รามาวตาร"...

กรมวิทย์ฯสรุปผลงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 27 พร้อมมอบรางวัลผลงานเด่น 17 เรื่อง

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สรุปผลการประชุมวิชาการประจำปี 2562 มีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ทุกสาขานำเสนอผลงาน ทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร์ รวมกว่า 211 เรื่อง โดยมีเรื่องที่โดดเด่นเข้าตากรรมการได้รับรางวัล จำนวน 17 เรื่อง ใน 4 สาขา ได้แก่...

Related Topics