ขอเชิญเอสเอ็มอีส่งผลงานเข้าประกวด รางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2018 ชิงสุดยอดเอสเอ็มอีนวัตกรรมโดดเด่นแห่งปี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday July 9, 2018 17:28
กรุงเทพฯ--9 ก.ค.--เออาร์ไอพี

นิตยสาร BUSINESS+ โดย บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ด้วยความร่วมมือของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อคัดเลือกรับรางวัล "THAILAND TOP SME AWARDS 2018" ซึ่งจะมอบให้แก่ผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรมดีเด่น เพื่อเป็นแบบอย่างความสำเร็จให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ในการพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "รางวัลนี้จะเป็นการเชิดชูองค์กรให้โดดเด่น สร้างความได้เปรียบในยุคที่โลกธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันจากกระแสของดิจิทัล โดยนิตยสาร BUSINESS+ ในฐานะสื่อที่มุ่งเน้นสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจไทย ได้ร่วมกับพันมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงานมอบรางวัล "THAILAND TOP SME AWARDS 2018" ขึ้น เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม และมีการดำเนินธุรกิจอันโดดเด่นในนวัตกรรมด้านต่าง ๆ เป็นองค์กรต้นแบบที่ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างความแตกต่างด้วยนวัตกรรม ซึ่งองค์กรที่สามารถผ่านเกณฑ์การตัดสินในประเภทต่าง ๆ จะได้รับรางวัลบนเวทีอันทรงเกียรติ นำมาซึ่งความภาคภูมิใจอย่างแท้จริง"

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า "ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการให้ส่งผลงานเข้าประกวดรางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2018 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 มีกระบวนการพิจารณาตัดสินผลรางวัลอย่างรอบคอบและเป็นธรรม โดยคณะกรรมการพิจารณารางวัลประกอบด้วย คณะบรรณาธิการ นิตยสาร Business+ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ที่บรรณาธิการคัดเลือก คณะกรรมการและผู้แทนจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และคณาจารย์ ผู้ทรงเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยจะคัดเลือกผลงานที่ส่งเข้าประกวดจนได้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมตามกลุ่มอุตสาหกรรม 5 กลุ่ม ได้แก่ การผลิต บริการ จัดจำหน่าย อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง เกษตร อาหาร และเครื่องดื่ม รวมถึงรางวัลความเป็นเลิศในนวัตกรรมด้านต่าง ๆ อีก รวม 30 รางวัล"

ขอเชิญเอสเอ็มอีส่งผลงานเข้าประกวดรางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2018 ส่งใบสมัครได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 กรกฎาคม 2561 ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.thebusinessplus.com


Latest Press Release

ภาพข่าว: กระทรวงแรงงาน เปิดงาน Labour fair 2019

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Information Labour Fair 2019 จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงนอกระบบ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ณ อีเวนท์ฮอลล์ ชั้น 1...

ม.ศรีปทุม จับมือ True ID MOU หวังผลิตบัณฑิตนิเทศฯคุณภาพ สู่ความเป็นมืออาชีพทางด้าน content creator บน Digital and Media Platform

ม.ศรีปทุม จับมือ True ID...ร่วมพัฒนาขีดความสามารถนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์SPU สู่ความเป็นมืออาชีพ ทางด้าน content creator บน Digital and Media Platform" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม...

พัฒนาฝีมือพะเยาจับมือ 2 อู่ใหญ่เมืองพะเยายกมาตรฐานช่างสีรถยนต์

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับนายประยูร กุลศิลป์ หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.อู่วีไอพีพะเยา และนายเศวต ไชยวงค์ หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.อู่เศวตยนต์พะเยา จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ...

บรรดาชาติอาหรับบรรลุกรอบความตกลงใหม่ว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาล

ความตกลงดังกล่าวได้รับการประกาศในการประชุมอุตสาหกรรมฮาลาลโลกครั้งที่ 4 ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จัดตั้งและใช้ระบบอาหารฮาลาลเป็นครั้งแรกของโลก กรอบความตกลงยอมรับร่วมกันในกลุ่มประเทศอาหรับว่าด้วยมาตรฐานบริการและผลิตภัณฑ์ฮาลาล...

เด็กบัญชี ม.ศรีปทุม คว้ารางวัล เรียงความ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ สสอท.

นักศึกษาคณะบัญชี ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมประกวด เรียงความ "การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ" ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดโดย สสอท. มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดี กับ นางสาววิรันดา อิสมาแอล นักศึกษาคณะบัญชี SPU...

Related Topics