ซัมซุงนำ #นวัตกรรม พัฒนาครูแนะแนว หนุนเด็กไทยค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ ก่อนศึกษาต่อในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday July 19, 2018 16:36
กรุงเทพฯ--19 ก.ค.--ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์

ซัมซุงร่วมจัดอบรมครูแนะแนวทั่วประเทศ ย้ำความสำคัญเด็กไทย ค้นพบศักยภาพตนเองและอาชีพในฝัน เผยยอดใช้งานเว็บแอพลิเคชั่น Samsung Career Discovery ทะลุ 1 ล้านครั้ง เปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้อาชีพหลากหลาย ก่อนตัดสินใจเลือกเส้นทางศึกษาต่อ รับมือความท้าทายแห่งโลกอนาคต

สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด และมหาวิทยาลัยรังสิต จัดการประชุมวิชาการและการประชุมสามัญประจำปี 2561 เพื่อพัฒนาครูแนะแนวของไทยให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมีนักการศึกษา อาทิ ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพอาจารย์ประจำภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้บริหารของซัมซุงร่วมเป็นวิทยากร

นายวาริท จรัณยานนท์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าวว่า เทคโนโลยีใหม่ๆ กำลังเปลี่ยนแปลงโลกอย่างรวดเร็ว ถือเป็นความท้าทายของทุกภาคส่วนว่าจะมีแนวทางอย่างไรในการร่วมพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ ซัมซุง จึงริเริ่มโครงการสำคัญ ได้แก่ Samsung Smart Learning Center "ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต" เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับเด็กไทย และนวัตกรรม Samsung Career Discovery 'ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ' เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เด็กสามารถค้นพบศักยภาพของตัวเอง และวางแผนเส้นทางการศึกษาต่อ สู่การทำงานอาชีพเป้าหมายในอนาคต โดยปัจจุบันมีจำนวนผู้เข้าใช้งานนวัตกรรมนี้แล้วกว่า 1 ล้านครั้ง

ในการประชุมทางวิชาการครั้งนี้ ซัมซุงได้จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการให้กับครูแนะแนวทั่วประเทศ เพื่อให้ครูที่เข้ารับการอบรมได้รู้จักนวัตกรรม Samsung Career Discovery 'ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ' อันประกอบด้วย แบบสำรวจตัวเอง ตามแนวคิดพหุปัญญา (Multiple Intelligences) และวิดีโอแนะนำอาชีพ กว่า 45 เรื่อง โดยมุ่งหวังให้ครูสามารถนำนวัตกรรมดังกล่าวนี้ ไปใช้จัดการเรียนการสอนในห้องเรียน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการแนะแนวเด็กที่มีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ ให้พวกเขาตระหนักถึงศักยภาพที่ตัวเองมีอยู่ และสามารถเห็นแนวทางในการพัฒนาตัวเอง เพื่อไปสู่ความสำเร็จในวิชาชีพต่างๆ ได้

การอบรมเชิงปฎิบัติการครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบ Active โดยให้ครูเปลี่ยนบทบาทเป็นนักเรียน และร่วมทำกิจกรรมที่จะต้องนำกลับไปใช้ที่โรงเรียน เพื่อให้เข้าใจในกระบวนการเรียนรู้อย่างถ่องแท้ พร้อมเปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูด้วยกัน ซึ่งจะช่วยให้ทุกคนสามารถนำนวัตกรรม Samsung Career Discovery 'ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ' ไปใช้จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นางสาวมณีรัตน์ แก้วการไร่ ครูแนะแนว โรงเรียนราชดำริ จังหวัดกรุงเทพมหานคร หนึ่งในครูแนะแนวผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้ช่วยให้ครูได้เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ที่นำไปปรับใช้กับนักเรียนได้ทุกระดับชั้น ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนที่ยังไม่รู้ตัวว่าต้องการศึกษาต่อในด้านไหน ได้ค้นพบความถนัดของตัวเอง และค้นพบอาชีพที่เหมาะสมในอนาคต

"นวัตกรรมของซัมซุงเป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับครูแนะแนว เพราะเด็กในยุค 4.0 มีความสนใจในเทคโนโลยี ครูจึงต้องปรับตัวในการใช้สื่อใหม่ๆ ถ้าครูนำนวัตกรรมนี้ไปใช้ทำกิจกรรมแนะแนว เด็กจะไม่รู้สึกเบื่อและรู้สึกสนุกในการทำกิจกรรม"

ทั้งนี้ นวัตกรรม Samsung Career Discovery 'ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ' ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 บุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปทดลองทำแบบสำรวจพหุปัญญาและรับชมวีดิทัศน์แนะนำอาชีพได้ที่ www.samsungslc.org/scd และสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.samsungslc.org หรือเฟซบุ๊คเพจ Samsung Smart Learning Center "ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต"


Latest Press Release

ภาพข่าว: QTC มอบความสุขให้น้องๆ ในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ "QTC" ผู้ผลิต จัดจำหน่าย และให้บริการหม้อแปลงไฟฟ้า นำทีมโดย นางสาวสุรีพร มิตรธรรมณะ(ขวา) ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนองค์กร พร้อมด้วยทีมงานร่วมมอบความสุขให้แก่น้องๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ กับกิจกรรม...

สจล. จับมือ สภาคณบดีสถาปัตย์ ชี้ 5 เทรนด์การออกแบบบ้านอนาคต ป้องกันวิกฤติฝุ่น PM 2.5 พร้อมแนะภาครัฐผลักดันนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดพฤติกรรมก่อมลพิษทางอากาศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมแห่งประเทศไทย เผยแนวทางรับวิกฤติฝุ่น PM 2.5 ผ่าน 5 แนวทางการออกแบบบ้านเขตเมืองในอนาคต ได้แก่ 1.ลดช่องลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้าน...

ไปรษณีย์ไทย ย้ำมาตรการ สิ่งของต้องห้ามฝากส่ง ผ่านเส้นทางไปรษณีย์ ชี้หากพบผู้กระทำผิด ดำเนินคดีตามกฎหมายทันที

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ ไม่ส่งสิ่งของต้องห้ามผ่านเส้นทางไปรษณีย์ เนื่องจากผิดพระราชบัญญัติทางไปรษณีย์ พ.ศ. 2477 พร้อมย้ำสิ่งของต้องห้ามฝากส่งทางไปรษณีย์ ประกอบด้วย สัตว์มีชีวิต สิ่งเสพติด สิ่งลามกอนาจาร...

นักศึกษา 40 คนร่วมชิงชัยในการประกวดแผนธุรกิจ IT One Experience ครั้งที่ 8 จัดโดย ไอทีวัน ทีมนักศึกษาหัวกะทิร่วมประกวดแผนธุรกิจ IT One Experience ชิงเงินรางวัลมากกว่า 150,000 บาท

ไอทีวัน (IT One) ได้จัดการแข่งขัน "IT One Experience" ประจำปีเป็นครั้งที่ 8 การแข่งขันที่จัดขึ้นเป็นเวลาหนึ่งวันเต็มนี้ นับเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงความคิดสร้างสรรค์...

รายงานผลการแข่งขันบาสฯ ABL ทีมไซง่อน ฮีท ชนะ ทีมโมโนแวมไพร์

ควอเตอร์แรก เริ่มเกมเป็นทาง ไซง่อน ฮีท ที่ออกสตาร์ทได้ดีทีเดียว โดยสามารถรันแต้มเล็กๆที่ 0-5 แต้ม แต่พอ โมโน แวมไพร์ ตั้งหลักได้ก็ค่อยๆขยับทำแต้มตีตื้นได้ดี ทำให้รูปเกมสนุกสูสีขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด หลังจากนั้น ค้างคาวอมตะ อยู่ๆก็ช๊อคไปดื้อๆ ขณะที่ ไซง่อน...

Related Topics