สสว. จัดงานสัมมนาและเชื่อมโยงธุรกิจ เรื่อง เจาะตลาดแดนซามูไรไปกับ สสว.

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday July 19, 2018 16:41
กรุงเทพฯ--19 ก.ค.--สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

สืบเนื่องจากที่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้รับเชิญจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เข้าร่วมงานเทศกาลไทย ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 16 โดยได้รับความสนใจจากผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก สสว. เล็งเห็นโอกาสในการช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการขยายช่องทางไปยังตลาดญี่ปุ่น จึงเตรียมจัดงานสัมมนาและเชื่อมโยงธุรกิจ เรื่อง "เจาะตลาดแดนซามูไรไปกับ สสว." เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดญี่ปุ่น และมีการเชื่อมโยงสร้างพันธมิตรในกลุ่มนักธุรกิจของจังหวัดนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่นจาก บริษัท JALUX Inc. บริษัทในเครือของสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ ซึ่งสามารถต่อยอดธุรกิจได้และยังสามารถสร้างโอกาสทางการค้า สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ พร้อมรับคำแนะนำเพื่อพัฒนาสินค้าของผู้ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถในการขยายตลาดในต่างประเทศต่อไป

จึงขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องเลอ โลตัส ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด รัชดา กรุงเทพฯ


Latest Press Release

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมติดตามความก้าวหน้าภารกิจ ส.ป.ก.และโครงการไทยนิยมยั่งยืนจังหวัดพัทลุง

เมื่อวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธราดล วัชราวิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. พร้อมด้วย นางสาวพรพรรณ ภูวนธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ นายจำเรียง นิธิกรกุล นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ...

ปตท.สผ. จัดการประชุมและนิทรรศการ IADC/SPE Asia Pacific Drilling Technology หรือ APDT

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมและนิทรรศการ "IADC/SPE Asia Pacific Drilling Technology (APDT) ซึ่งเป็นงานที่บริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ผู้รับเหมา...

การนิคมอุตสาหกรรม เปิดตัวนิคมซีพีซีจี รองรับกลุ่มนักลงทุนที่สื่อสารภาษาจีน

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรียนเชิญร่วมทำข่าว เปิดตัวนิคมอุตสาหกรรมซีพีซีจี พร้อมอัพเดทความคืบหน้าในการขับเคลื่อนพื้นที่เพื่อการประกอบอุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พร้อมกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ...

ทปอ. จัดแถลงข่าวการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2562

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรียนเชิญร่วมแถลงข่าวการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2562 พบ 6 เรื่องสำคัญใน TCAS62 ที่ DEK62 ต้องรู้ พร้อมกัน ในวันพุธ ที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ ชั้น...

สจล. เปิดทัพนวัตกรรมงานวิจัยเพื่อสังคม รับ ครม.สัญจร ภาคใต้ ตอกย้ำความสำเร็จ ผลผลิตภาคการศึกษาพัฒนาภาคชุมชน พร้อมตั้งเป้า 2564 วิทยาเขตชุมพรฯ เป็นสถาบันด้านการเกษตร เทคโนโลยี อาหารและพลังงาน อันดับ 1 ของภาคใต้

- นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ สจล.ชุมพร ชมความสำเร็จของงานวิจัยและธนาคารปูม้าอัจฉริยะ 4.0 บริหาร – จัดการด้วยนวัตกรรม พร้อมปล่อยลูกปู 10 ล้านตัว คืนความสมบูรณ์สู่ทะเล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์...

Related Topics