สัมมนาฟรี! Tech-Insight #2 : Robotics for Aging Society การวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีหุ่นยนต์ เพื่อสังคมผู้สูงอายุ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 16, 2018 12:21
กรุงเทพฯ--16 ส.ค.--Intellectual Design Group
งานสัมมนาที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ Robotics ห้ามพลาด!!

IP IDE Center กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ Intellectual Design Group (IDG) จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ในหัวข้อ Robotics for Aging Society "การวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อสังคมผู้สูงอายุ" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในอนาคต และเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับหุ่นยนต์ทางการแพทย์ เพื่อการดูแลผู้สูงอายุ พร้อมแชร์ความรู้และประสบการณ์ในการวิจัย, พัฒนา และดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ทางการแพทย์เพื่อการดูแลผู้สูงอายุ

โดยทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่าน
1. ดร.ทรงพล องค์วัฒนกุล

รักษาการหัวหน้าศูนย์เครือข่ายวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์และชีวการแพทย์ (BART LAB)คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล

2. Ridhma Dhar
Solution Consultant (Asean) IP Solution, Clarivate Analytics
3. ดร.นพ.พิชัย รัตนโรจน์สกุล

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาล และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายนวัตกรรม โรงพยาบาลในเครือบางปะกอกและปิยะเวท

4. คุณเฉลิมพล ปุณโณทก

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จากัด เจ้าของ "หุ่นยนต์ดินสอ"

5. คุณกิตติเทพ จริงจิตร

ตัวแทนสิทธิบัตรและผู้จัดการฝ่ายสิทธิบัตร บริษัท อินเทลเล็คชวลดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด

กำหนดการสัมมนา
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 (ครึ่งวันเช้า)
เวลา 09:00-13:00 น.
ห้องสัมมนา โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

สัมมนาฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สำรองที่นั่งด่วน..จำนวนจำกัด เพียง 150 ที่นั่ง เท่านั้น? https://goo.gl/RGMSq2

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณคณิศร