เคียงมูล คว้ารางวัล PM AWARD 2018 สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม (Best OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday August 28, 2018 14:56
กรุงเทพฯ--28 ส.ค.--เคียงมูล พลังงานยั่งยืน

บริษัท เคียงมูล พลังงานยั่งยืน (ประเทศไทย) จำกัด คว้ารางวัล Prime Minister's Export Award 2018 ด้านสินค้าหนึ่งตำบล หนึ