8 ผู้นำ นศ. มรภ.สงขลา พาเหรดรับรางวัลเยาวชนดีเด่นองค์กรท้องถิ่นดึงคนรุ่นใหม่โชว์ศักยภาพ-สร้างภาวะผู้นำ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday September 14, 2018 15:54
กรุงเทพฯ--14 ก.ย.--มรภ.สงขลา

อบจ.สงขลา มอบรางวัลเยาวชนดีเด่น 8 ผู้นำนักศึกษา มรภ.สงขลา หวังสร้างบทบาทภาวะผู้นำ พร้อมดึงศักยภาพคนรุ่นใหม่ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เรียนรู้การทำงานเป็นทีม

เมื่อเร็วๆ นี้ สมาคมเยาวชน จ.สงขลา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สภาเด็กและเยาวชน จ.สงขลา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรภาคประชาชนและเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 (กิจกรรมสงขลามหานครแห่งเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561) พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่องค์กรและบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนดีเด่น โดยมี นายจรัส ชุมปาน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาสังคม อบจ.สงขลา เป็นผู้มอบ ในการนี้ ผู้นำนักศึกษาจากทั้ง 7 คณะของ มรภ.สงขลา จำนวน 8 คน ได้รับเลือกให้เข้ารับรางวัลดังกล่าว

สำหรับรายชื่อนักศึกษาของ มรภ.สงขลา ที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1. นายตะวัน บุญขวัญ นายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ 2. นายปิติกร ศภางค์นรา นายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 3. นายอนุวัช นุ่นดำ นายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 4. นางสาวศิริวรรณ ชุมนิรัตน์ นายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5.นายสมบูรณ์ เกตุกอ นายกสโมสรนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ 6. นายศราวุธ ศรีสุวรรณ นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 7. นายอรัญ นาราวัน นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 8. นายบัญชา ทีปจิรังกูล นายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อนึ่ง กิจกรรมสงขลามหานครแห่งเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เด็กและเยาวชน ตลอดจนเปิดพื้นที่สให้แสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง เหมาะสม สร้างบทบาทภาวะผู้นำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เรียนรู้การทำงานเป็นทีม โดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคม อาทิ ปัญหายาเสพติด อาชญากรรมต่างๆ ฯลฯ โดยเน้นกิจกรรมในลักษณะเชิงบูรณาการร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงประชาชนทั่วไป ในการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน นำไปสู่พลังที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ


Latest Press Release

ชมรมหมากล้อมและกลุ่มจิตอาสารากแก้ว ม.อ.ตรัง จับมือหน่วยงานพันธมิตร ปรับปรุงห้องเรียนชุมชน ต.เกาะลิบง

วันนี้ (19 ธันวาคม 2561) อาจารย์ณฐ ย่าหลี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษา คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เผยว่า เมื่อวันที่ 16-18 ธันวาคม ที่ผ่านมา อาจารย์ณฐ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.บุญจิรา มากอ้น อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์...

ภาพข่าว: ไวด์ เฟธ ฟู้ด ร่วมกิจกรรม ม.รังสิต แจกผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่นอบกรอบ ไรซ์ บัดดี้ (Rise Buddy)

นางสาวกรอเรีย กัว รองกรรมการฝ่ายการตลาด บริษัท ไวด์ เฟธ ฟู้ด จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตขนมขบเคี้ยว พร้อมทีมงาน ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมแจกข้าวแผ่นอบกรอบที่ผลิตจากข้าวไทย100% ตรา ไรซ์ บัดดี้ (Rise Buddy) จำนวน 4 รสชาติ ได้แก่ รสพิซซ่า, รสสาหร่ายเกาหลี,...

เกี่ยวก้อยคนรู้ใจมาฉลองปาร์ตี้ปีใหม่สุดหรู ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

สัมผัสประสบการณ์เหนือระดับกับการฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ เนรมิตเวลาแห่งความสุข ความทรงจำสุดพิเศษของคุณและคนรู้ใจกับ เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในค่ำคืนพิเศษวันจันทร์ที่ 31 ธันวาคมนี้...

ภาพข่าว: รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เปิดงานการพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ ที่จันทบุรี

นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดการจัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ" เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรี...

บริษัทจากเฉิงตูลงนาม 18 โครงการความร่วมมือกับบริษัทไทย

ไฮไลต์สำคัญของสัปดาห์ความร่วมมือไทย-เฉิงตู ประจำปี 2018 อันได้แก่ งานสัมมนาแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและการค้าและการจับคู่ทางธุรกิจ รวมถึงงานสัมมนาแนะนำเฉิงตูและพิธีลงนามโครงการร่วมมือ ได้จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 17...

Related Topics