8 ผู้นำ นศ. มรภ.สงขลา พาเหรดรับรางวัลเยาวชนดีเด่นองค์กรท้องถิ่นดึงคนรุ่นใหม่โชว์ศักยภาพ-สร้างภาวะผู้นำ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday September 14, 2018 15:54
กรุงเทพฯ--14 ก.ย.--มรภ.สงขลา

อบจ.สงขลา มอบรางวัลเยาวชนดีเด่น 8 ผู้นำนักศึกษา มรภ.สงขลา หวังสร้างบทบาทภาวะผู้นำ พร้อมดึงศักยภาพคนรุ่นใหม่ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เรียนรู้การทำงานเป็นทีม

เมื่อเร็วๆ นี้ สมาคมเยาวชน จ.สงขลา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สภาเด็กและเยาวชน จ.สงขลา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรภาคประชาชนและเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 (กิจกรรมสงขลามหานครแห่งเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561) พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่องค์กรและบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนดีเด่น โดยมี นายจรัส ชุมปาน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาสังคม อบจ.สงขลา เป็นผู้มอบ ในการนี้ ผู้นำนักศึกษาจากทั้ง 7 คณะของ มรภ.สงขลา จำนวน 8 คน ได้รับเลือกให้เข้ารับรางวัลดังกล่าว

สำหรับรายชื่อนักศึกษาของ มรภ.สงขลา ที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1. นายตะวัน บุญขวัญ นายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ 2. นายปิติกร ศภางค์นรา นายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 3. นายอนุวัช นุ่นดำ นายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 4. นางสาวศิริวรรณ ชุมนิรัตน์ นายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5.นายสมบูรณ์ เกตุกอ นายกสโมสรนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ 6. นายศราวุธ ศรีสุวรรณ นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 7. นายอรัญ นาราวัน นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 8. นายบัญชา ทีปจิรังกูล นายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อนึ่ง กิจกรรมสงขลามหานครแห่งเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เด็กและเยาวชน ตลอดจนเปิดพื้นที่สให้แสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง เหมาะสม สร้างบทบาทภาวะผู้นำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เรียนรู้การทำงานเป็นทีม โดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคม อาทิ ปัญหายาเสพติด อาชญากรรมต่างๆ ฯลฯ โดยเน้นกิจกรรมในลักษณะเชิงบูรณาการร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงประชาชนทั่วไป ในการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน นำไปสู่พลังที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ


Latest Press Release

เอชเอ็มซี จัดโปรโมชั่นเพื่อสุขภาพดี โปรแกรม Myers Cocktail ลดอาการอ่อนเพลียและเพิ่มภูมิคุ้มกัน

"เอชเอ็มซี เมดิคอล เซ็นเตอร์" (HMC: Holistic Medical Center) ศูนย์กลางเพื่อสุขภาพแบบองค์รวมเข้าใจและตระหนักถึงการทำงานหนักของร่างกาย เนื่องจากปัจจุบันพบว่าคนส่วนใหญ่มีภาวะเสียสมดุลเนื่องจากการทำงานหนัก ทำให้เกิด...

เขตใหม่หนานจิงเจียงเป่ย ประกาศแผนสนับสนุนแหล่งพัฒนานวัตกรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา เขตใหม่หนานจิงเจียงเป่ยได้ประกาศแผน "source place plan" ในมหกรรม Nanjing Tech Week 2019 โดยมีเป้าหมายในการสนับสนุนแหล่งพัฒนานวัตกรรม ด้วยนโยบาย ตลาด และสภาพแวดล้อมทางนวัตกรรมที่เอื้ออำนวย หลู ฉวิน...

ภาพข่าว: สนพ.สระบุรี จับมือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพระพุทธบาท พัฒนาบุคลากรด้านช่างไฟฟ้าในชุมชน

สนพ.สระบุรี จับมือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพระพุทธบาท ดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า โดยจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าประจำตำบล 18 ชั่วโมง จำนวน 15 คน...

เปิดตัว RIKU เครื่องสำอางสัญชาติญี่ปุ่น พร้อมสโลแกนที่ว่า #ถ้าริคุทำรับรองว่าดี ในราคาที่เอื้อมถึง

RIKU แบรนด์เครื่องสำอางสัญชาติญี่ปุ่น (Japanese lifestyle cosmetics) เปรียบเสมือนตัวแทนเสน่ห์ความงามของผู้หญิงยุคใหม่ ที่สนุกสนานไปกับการดูแลตัวเองแบบเรียบง่าย พร้อมเผยเสน่ห์จากตัวตนอย่างแท้จริง...

ภาพข่าว: มอบรางวัล สุดยอดนักประดิษฐ์ #RDC2019

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม (กลาง) ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ศิริวรรณ ตัณฑเวชกิจ (ที่ 3 จากขวา) รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ศ.ดร.ไพโรจน์...

Related Topics