วธ. จับมือ จ.เพชรบูรณ์จัดงาน ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ หนึ่งเดียวในโลก 7-12 ต.ค.นี้ ยกระดับเทศกาลประเพณีไทยสู่นานาชาติ หนุนเรียนรู้-ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สร้างรายได้สู่ท้องถิ่นและประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday September 20, 2018 14:57
กรุงเทพฯ--20 ก.ย.--สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ 20 กันยายน 2561 ที่ห้องโถง ชั้น 1 กระทรวงวัฒนธรรม นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ประธานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2561 มีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนจังหวัดเพชรบูรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์และผู้แทนหน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้สนับสนุนนโยบายการพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล โดยการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูงโดยเฉพาะใน 5 ด้าน ได้แก่ อาหาร ภาพยนตร์ แฟชั่น มวยไทยและเทศกาล ประเพณี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สร้างอาชีพและรายได้สู่ประชาชน ชุมชนและประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสริมการจัดงานประเพณีและเทศกาลศิลปวัฒนธรรมของไทย ซึ่งวธ.มุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม สร้างรายได้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาชาติและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ทั้งนี้ ที่ผ่านมา วธ.ได้ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นจนเป็นที่รู้จักกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน มหกรรมหน้ากากนานาชาติ จ.เลย ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี สงกรานต์อาเซียน ดังนั้น วธ.ได้ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐ เอกชนและภาคประชาชนจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ.2561 ขึ้น ระหว่างวันที่ 7-12 ตุลาคม 2561 ณ วัดไตรภูมิ วัดโบสถ์ชนะมารพุทธอุทยานเพชบุระและวัดเพชรวราราม

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำของชาวเพชรบูรณ์ เป็นงานประเพณีเก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะหนึ่งเดียวในโลก ซึ่งแสดงถึงความศรัทธาอันเปี่ยมล้นที่มีต่อพระพุทธศาสนาและองค์พระพุทธมหาธรรมราชา อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้แก่พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาใช้ในการดำเนินชีวิต รวมทั้งก่อให้เกิดกำลังใจในการสร้างความดีและละเว้นความชั่ว ทำให้สังคมเกิดความสงบสุข โดยถือเอาวันสารทไทย ตรงกับวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี เป็นวันประกอบพิธี โดยผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อัญเชิญ "พระพุทธมหาธรรมราชา" ที่เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองลงดำน้ำในแม่น้ำป่าสักตามความเชื่อเก่าแก่ที่มีมานานกว่า 400 ปี ทั้งนี้ เชื่อกันว่าพิธีนี้จะทำให้ "น้ำท่าอุดมสมบูรณ์ บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข" นำความสุข ความสงบร่มเย็น ทำให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล พืชผลการเกษตรอุดมสมบูรณ์และช่วยให้ ชาวเพชรบูรณ์มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป

นางฉวีรัตน์ กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ พิธีบวงสรวงเทพยดา ประกวดวาดภาพ และแข่งขันตอบปัญหาท้องถิ่น การแข่งขันพายเรือทวนน้ำ ณ วัดไตรภูมิการประกวดโต๊ะหมู่บูชาการแสดงแสงเสียง ตำนานอุ้มพระดำน้ำ ตลาดนัดคุณธรรมและเทศกาลอาหารอร่อย การประกวดสำหรับอาหารพื้นบ้าน ณ พุทธอุทยานเพชบุระ และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ณ วัดเพชรวราราม โดยมีพิธีสำคัญคือ การอัญเชิญ "พระพุทธมหาธรรมราชา" จากวัดไตรภูมิแห่รอบเมืองเพชรบูรณ์ในวันที่ 8ตุลาคม 2561 รวมทั้งมีพิธีเปิดงาน ณ บริเวณหน้าหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย และพิธีอุ้มพระดำน้ำ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร ทั้งนี้ งานประเพณีนี้ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเผยแพร่ประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมถึงสนับสนุนให้ เด็ก เยาวชนและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พัฒนาและสืบทอดประเพณีท้องถิ่นไปสู่คนรุ่นหลัง ทั้งนี้ สอบถามข้อมูล โทร.สายด่วนวัฒนธรรม 1765 และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. 056-729-779-80


Latest Press Release

ภาพข่าว: มอบรางวัลใหญ่รถยนต์ ให้ผู้โชคดีที่ชอปในงาน COMMART WORK 2018

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ผู้จัดงาน COMMART WORK 2018 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 4 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ได้จัดให้มีการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 ในแคมเปญ COMMART BIG BONUS โดยนายมนู...

ภาพข่าว: เวียนนา ร่วมกับ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล ทเวนตี้วัน บริจาคชุดชั้นใน มูลนิธิบ้านกึ่งวิถีหญิง จ.ปทุมธานี

นางจินดาภรณ์ วรากรสิทธิชัย ผู้จัดการส่วนงานขาย บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(เครือสหพัฒน์) ผู้จัดจำหน่ายชุดชั้นในเวียนนา พร้อมด้วย นางสาวละออง พุทสิไทย ผู้จัดการแผนกงานขาย บริจาคชุดชั้นในจำนวน 200 ตัว ให้มูลนิธิบ้านกึ่งวิถีหญิง จ.ปทุมธานี...

คาลเท็กซ์ เดินหน้าสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม คาลเท็กซ์รวมพลัง สร้างสรรค์เพื่อชุมชน ประจำปี 2561

บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คาลเท็กซ์ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม "คาลเท็กซ์รวมพลัง สร้างสรรค์เพื่อชุมชน" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 รวมพลังทีมผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา ร่วมพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ลานอเนกประสงค์...

ภาพข่าว: เปิดประชุมวิชาการระดับชาติ สมศ.ก้าวสู่ปีที่ 19 และการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ยุค 4.0

รศ.นพ.โศภณ นภาธร (ที่ 9 จากซ้าย) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 "สมศ.ก้าวสู่ปีที่ 19 และการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ยุค 4.0" (Toward the 19th Year of ONESQA and New External Quality...

ภาพข่าว: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน22 นครศรีธรรมราช ทดสอบมาตรฐานฯ ให้กับพนักงานนวดไทย

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน22 นครศรีธรรมราช ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา พนักงานนวดไทย ระดับ 2 ให้กับผู้ประกอบอาชีพนวดไทย และผู้ที่ต้องการจะทำงานด้านการนวดไทย โดยผู้ที่เข้ารับการทดสอบเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม สาขาผู้ช่วยแพทย์แผนไทยจากโรงพยาบาลหัวไทร...

Related Topics