สหกรณ์จังหวัดราชบุรีลงพื้นที่ป่าเขาบิน ติดตามงานส่งเสริมอาชีพแก่ชาวบ้านหลังจัดสรรที่ทำกินให้กว่า 100 ไร่

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday October 3, 2018 11:25
กรุงเทพฯ--3 ต.ค.--กรมส่งเสริมสหกรณ์

สหกรณ์จังหวัดราชบุรี เผย 1 ปี ได้ส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าเขาบินกว่า 100 ไร่ โดยส่งเสริมให้ทำประมง-เลี้ยงไก่-จักสานตะกร้า เพื่อสร้างงาน มีรายได้เสริม แถมลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ระบุชาวบ้านช่วยเหลือกันและกันได้ เตรียมหาตลาดรองรับกระเป๋าสานช่วยเพิ่มรายได้ยั่งยืนแก่เกษตรกร

นายสุรินทร์ วทัญญู สหกรณ์จังหวัดราชบุรี กล่าวภายหลังการลงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาบิน อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี เพื่อติดตามการทำงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร ว่า พื้นที่ป่าเขาบิน มีทั้งหมดกว่า 100 ไร่ ซึ่งจังหวัดราชบุรีได้รับพื้นที่มาตั้งแต่ปี 60 มีคณะกรรมการที่ดูแล 3 คณะ คือ คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน คณะกรรมการจัดสรรเกษตรกรลงไปในพื้นที่ และ คณะกรรมการจัดส่งเสริมอาชีพ ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินได้มีอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคง จึงได้นำอาชีพเข้าไปส่งเสริม ฝึกอบรมให้เกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งจากเดิมชาวบ้านที่นี่ทำงานหาเช้ากินค่ำ มีอาชีพรับจ้างทั่วไป จึงอยากส่งเสริมต่อยอดอาชีพและลดค่าใช้จ่ายให้เขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรีจึงได้สำรวจเกษตรกรในพื้นที่ว่ามีความต้องการให้ส่งเสริมด้านใด อยากทำอาชีพอะไร โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ จะได้บูรณาการร่วมกันสนับสนุนเรื่องอาชีพกับเกษตรกรที่อาศัยอยู่ใน ป่าเขาบินทั้งหมด 38 ราย เกษตรกรในพื้นที่ที่มีความประสงค์ต้องการให้หน่วยงานส่งเสริมเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่และเลี้ยงปลาในพื้นที่น้ำน้อยจำนวน 23 ราย ซึ่งทางสำนักงานกรมปศุสัตว์ก็จะสนับสนุนงบประมาณลงไปเพื่อช่วยเหลือ และสำงานประมงจังหวัดเข้าไปสนับสนุนโดยหาพันธุ์ปลาดุกไปให้เลี้ยงในบ่อขนาดเล็ก โดยแบ่งเป็นจุดสาธิ

ตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 แห่ง ในพื้นที่บ้านของนายกมล กระต่ายทอง ซึ่งประมงจังหวัดราชบุรีได้ให้การสนับสนุนปัจจั