ตลาดสามย่าน ตลาดมาตรฐาน ตลาดติดดาว

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday October 10, 2018 10:59
กรุงเทพฯ--10 ต.ค.--สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายวรพงศ์ สุขธีรอนันตชัย ผู้อำนวยการ สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) ในฐานะผู้บริหารตลาดสามย่าน รับมอบรางวัล "ตลาดสดติดดาว" จาก นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดี กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ในพิธีเปิดตัวโครงการตลาดสดติดดาวเพื่อรองรับการค้ายุคใหม่ และ พิธีมอบรางวัลตลาดสดติดดาว ซึ่ง กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์จัดขึ้นเพื่อ สนับสนุนตลาดสดที่มีศักยภาพและ ความพร้อมในการดูแลรักษามาตรฐานของตลาดสด ซึ่งมีการบริหารจัดการที่ดี จำหน่ายสินค้าหลากหลายและคุณภาพดีเป็นการเตรียมความพร้อมของตลาดสดในการยกระดับ และการพัฒนาตลาดสู่การค้ายุคใหม่ ณ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อเร็วๆ นี้

โดย "รางวัลตลาดสดติดดาว" เป็นรางวัลที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดขึ้นภายใต้โครงการตลาดสดติดดาวเพื่อรองรับการค้ายุคใหม่ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนตลาดสดที่มีศักยภาพและความพร้อมในการดูแลรักษามาตรฐานของตลาดสด ที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีการจัดจำหน่ายสินค้าที่หลากหลายและมีคุณภาพ เป็นการสร้างความพร้อมของตลาดสดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน และยกระดับมาตรฐานการพัฒนาตลาดสู่การค้ายุคใหม่ ซึ่งจะมีการยกย่องเชิดชูและสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ประกอบกิจการตลาดที่มีมาตรฐานที่ได้รับคัดเลือกเป็น "ตลาดสดติดดาว" โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค โดยการติดป้ายแสดงราคาการใช้เครื่องชั่งตวงวัดที่มีมาตรฐานมีความหลากหลายของสินค้า สินค้ามีคุณภาพ ด้านความปลอดภัยอาหาร มีผลการตรวจสอบสารตกค้างตามมาตรฐานโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลด้านสุขอนามัยของผู้จำหน่ายสินค้าตามหลักเกณฑ์ของกรมอนามัย ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ผ่านตามข้อกำหนดของกรมอนามัยด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสุขอนามัยของผู้สัมผัสอาหารและผู้ขายของในตลาด ด้านความพร้อมในการรองรับการตลาดยุคใหม่ มีการใช้ระบบ QR Code มีระบบการชำระเงิน Online และมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วย

ในการบริหารตลาด ซึ่งคัดเลือกตลาดสดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายในจาก 365 แห่ง ทั่วประเทศ ปรากฏว่ามีตลาดสดที่ผ่านคัดเลือกเป็น "ตลาดสดติดดาว" จำนวน 190 แห่ง แบ่งเป็น ภาคเหนือ 41 แห่ง ภาคกลางและภาคตะวันออก 62 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 71 แห่ง และภาคใต้ 16 แห่ง


Latest Press Release

ไทยบริดจสโตน เปิดโครงการสานฝันฮีโร่ พลัส ปีที่ 5 ชวนไล่ล่าความฝันนักกีฬาพาราตัวแทนทีมชาติไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ประกาศเปิดโครงการ "สานฝันฮีโร่ พลัส" ปีที่ 5 ประจำปี 2562 เวทีไล่ล่าความฝันของเหล่าผู้ที่มีความฝันและไม่ย่อท้อ ถึงแม้จะมีอุปสรรคด้านร่างกายแต่มีใจและความมุ่งมั่นเกินร้อย ได้แสดงศักยภาพทางด้านการกีฬาของตัวเอง...

มูลนิธิเอสซีจี เชิญร่วมกิจกรรม Run for Heroes วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า ในโครงการ HANDS FOR HEROES รวมมือเรา เพื่อคนเฝ้าป่า ปีที่ 2 รายได้ทั้งหมด ไม่หักค่าใช้จ่ายนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ลาดตระเวน มอบให้ คนเฝ้าป่า ทั่วประเทศ

มูลนิธิเอสซีจี ขอเชิญชวนนักวิ่งและผู้ที่สนใจ ร่วมเป็นอีกหนึ่งมือเพื่อส่งกำลังใจไปยังผู้พิทักษ์ป่าผ่านกิจกรรม "Run for Heroes" วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า ภายใต้โครงการ HANDS FOR HEROES รวมมือเรา เพื่อคนเฝ้าป่า ปีที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา...

ปภ.บูรณาการทุกภาคส่วน และ 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน จัดการฝึก IDMEx 2019 เสริมศักยภาพการเผชิญเหตุภัยจากสึนามิ

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย บูรณาการทุกภาคส่วนจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2562 (Integrated Disaster Management Exercise : IDMEx 2019)...

ปภ.เตรียมพร้อมจัดการฝึก IDMEx 2019 ด้านปฏิบัติการแจ้งเตือนภัยและอพยพประชาชนจากสึนามิ ณ พื้นที่ 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน ในวันที่ 24 25 มิ.ย. 62

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ผนึกกำลังทุกภาคส่วนจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2562 (Integrated Disaster Management Exercise : IDMEx 2019)...

ส่งเสริมเครื่องจักรกลเกษตรทดแทนแรงงาน ตัวช่วยเกษตรกรลดต้นทุน

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลติดตามหลังการดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงาน ปี 2561 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน...

Related Topics