Disrupt with Love เกราะคุ้มกัน Gen Z จากภัยไซเบอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday October 16, 2018 12:56
กรุงเทพฯ--16 ต.ค.--ไทยประกันชีวิต

ปรากฏการณ์ Digital Disruption ด้านหนึ่งเป็นนวัตกรรมที่นำพาความสะดวกสบาย ความรวดเร็วให้กับชีวิตประจำวัน แต่ด้านหนึ่งกำลังกลายเป็นภัยคุกคามมนุษย์ยุคโซเชียล โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก Gen Z ซึ่งเป็นประชากรที่มีอายุน้อย หากไม่มีผู้ใหญ่ช่วยชี้แนะหรือคัดกรองการใช้โซเชียลมีเดียที่เหมาะสม หรือปล่อยให้เด็กอยู่กับสิ่งเหล่านั้นนานเกินไป อาจส่งผลเสียให้สติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ตกต่ำ สะท้อนออกมาในพฤติกรรมความก้าวร้าว ไม่สนใจการเรียน ไม่เข้าร่วมสังคม เกิดการเปรียบเทียบกับคนในโซเชียล ซึ่งบางรายอาจรุนแรงถึงขั้นป่วยเป็นโรคซึมเศร้าหรือคิดฆ่าตัวตาย เพราะขาดการยอมรับนับถือตนเอง

แล้วประเทศไทย จะมีวิธีรับมือกับปรากฏการณ์นี้อย่างไร เมื่อเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้น กำลังย้อนกลับมาทำร้ายโดยไม่รู้ตัว

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) เป็นหนึ่งในหน่วยงานรัฐที่มีนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีความพร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เพื่อเป็นรากฐานของไทยแลนด์ 4.0 ได้เผยรายงานพฤติกรรมเด็กไทยในปัจจุบัน พบว่าใช้เวลาอยู่กับการท่องโลกอินเทอร์เน็ตมากถึง 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือเฉลี่ยวันละ 5 ชั่วโมง ซึ่งเด็กกลุ่มนี้มีความเสี่ยงต่อการถูกกลั่นแกล้งทางออนไลน์ (Cyber Bullying) สูงถึง 49% ไม่ว่าจะเป็นการสร้างข้อมูลเท็จ การลุ่มหลงในภาพลักษณ์ เช่น ความหล่อ สวย รวย หรู การด่าทอสร้างความขัดแย้งเกลียดชัง และการตัดต่อสร้างภาพลวง เหล่านี้ได้กลายเป็นปัญหาซึมลึกในจิตใจของเด็ก ซึ่งส่งผลสะท้อนถึงความบกพร่องทางคุณธรรมจริยธรรม ด้านความกตัญญูต่อบุพการีและสังคม

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) แบรนด์ที่มุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้คนในสังคม ตระหนักถึงคุณค่าชีวิต คุณค่าความรัก และคุณค่าของมนุษย์ (Value of Life, Value of Love & Value of People) เล็งเห็นความสำคัญในการปลูกฝังให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งด้านทักษะความรู้ และด้านอารมณ์ อันเป็นรากฐานที่ดีของชีวิต ภายใต้รากฐานของครอบครัวที่เข้มแข็ง

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ริเริ่มแคมเปญ Fallow The Father : เราจะทำแบบในหลวง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยน้อมนำแนวพระราชดำริ และพระราชจริยวัตรในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปฏิบัติ โดยเฉพาะด้านความกตัญญู ความใฝ่รู้ และความพอเพียง ผ่านภาพยนตร์โฆษณาชุด "เหตุผล" และ "Follow the Father"

ขณะเดียวกันได้สานต่อแคมเปญดังกล่าวไปยังกลุ่มเยาวชนคน Gen Z ซึ่งเป็นวัยแห่งการเรียนรู้และสนใจโซเชียลมีเดียสูง รวมถึงกลุ่มพ่อแม่ ผู้ปกครองที่เป็นบุคคลใกล้ชิดกับเด็ก ผ่านกิจกรรม "Inspiring Talk : พูดสร้างแรงบันดาลใจ" ในรูปแบบการถ่ายทอดเรื่องราวและประสบการณ์ชีวิตจริง โดยในปี 2561 ดำเนินกิจกรรมภายใต้แนวคิด "ให้รักดูแลชีวิต" เพื่อสร้างสายใยความรัก ความเข้าใจภายในครอบครัว อันเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญอันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งของสังคม

นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "Inspiring Talk เป็นกิจกรรมสร้างทัศนคติเชิงบวกด้านต่างๆ ขณะเดียวกันก็ทลายกำแพงความรู้สึกและทัศนคติเชิงลบระหว่างพ่อแม่ลูก เพื่อสร้างความเข้าใจในคุณค่าของความรักที่แท้จริงจากภายในครอบครัว เพื่อต่อสู้กับด้านมืดของ Digital Disruption ด้วยการใช้ความรักเป็นพื้นฐาน หรือ Disrupt with Love อันจะเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง เมื่อครอบครัวเข้มแข็ง เด็กก็จะมีภูมิคุ้มกันจากภัยบนโลกออนไลน์ และภัยสังคมอื่นๆ"

ที่ผ่านมา ไทยประกันชีวิตได้ดำเนินกิจกรรม Inspiring Talk ไปแล้วรวม 6 แห่ง ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ได้แก่ รร.กุนนทีรุทธารามวิทยาคม รร.อัสสัมชัญศึกษา รร.นวมินทราชินูทิศ (สตรีวิทยา2) รร.เศรษฐบุตรบำเพ็ญ รร.อัสสัมชัญ ศรีราชา จ.ชลบุรี และรร.นารีวิทยา จ.ราชบุรี โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 3,907 คน ซึ่งจากการประเมินผลด้วยแบบสอบถาม พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจและได้รับแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตและครอบครัว โดยบริษัทฯ มีแผนขยายพื้นที่การจัดกิจกรรมต่อเนื่องอีกด้วย"

ในโลกยุคดิจิทัลที่มีความก้าวล้ำไปทุกขณะ ความเจริญรุดหน้าของเทคโนโลยีสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงใหม่ให้กับมนุษย์อย่างไม่หยุดยั้ง แต่สิ่งสำคัญที่เทคโนโลยีไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปจากใจมนุษย์ได้ นั่นคือ "ความรัก"


Latest Press Release

Ripleys Believe It or Not! Pattaya เชิญคุณวิ่งไปด้วยกันในงานวิ่งการกุศล Ripleys Charity Virtual Run 2020

ริบลีย์ เชื่อหรือไม่! พัทยา โดยนายไมคา ตามไท รองประธานฝ่ายอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิคุณพ่อเรย์และมูลนิธิบ้านครูบุญชู จัดงานแถลงข่าวกิจกรรมวิ่งการกุศล "Ripley's Charity Virtual Run 2020"...

ภาพข่าว: เอสเซ้นซ์ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ซักผ้าสูตรเข้มข้น เพิ่มพลังขจัดคราบหนัก พร้อมกลิ่นหอมยาวนาน

นางนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์เอส เซ้นซ์ และกรรมการบริหาร บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)แถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอสเซ้นซ์สูตรเข้มข้น ที่เพิ่มพลัง ในการขจัดคราบสกปรกและคราบฝังลึก จัดการกับกลิ่นไม่พึง ประสงค์...

ซิติเซ็นใส่เกียร์เดินหน้า ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากร ลุย CSR ในโครงการ CITIZEN - Give the Better Life #ไปกับหมากไปกับCITIZEN

ถือเป็นโครงการนำร่อง ปลุกกระแสคนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เมื่อ บริษัท ศรีทองพาณิชย์ จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายนาฬิกาซิติเซ็นอย่างเป็นทางการในประเทศไทย นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายนาฬิกาซิติเซ็นดำน้ำรุ่นตระกูล FUGU หรือ NY 009 Series มีเพียง 999 เรือน...

คนกรุงเฮ....ขสมก.ใจป้ำ ลดค่าใช้จ่ายวันละ 18 บาท

ขสมก. จัดประชุม workshop เป้าหมายพัฒนาคุณภาพงานบริการ และลดภาระประชาชน ระดมสมองสนองนโยบาย ค่าโดยสาร " วันละ30บาท " ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ขสมก.) กล่าวว่า วันที่ 21 พฤศจิกายน นี้ เวลา 13.00 น. ขสมก. จะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ...

บีทูเอส สาขา โรบินสันไลฟ์สไตล์ ลาดกระบัง โฉมใหม่ล่าสุด

เปิดแล้ววันนี้ บีทูเอส สาขา โรบินสันไลฟ์สไตล์ ลาดกระบัง โฉมใหม่ตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชั่น ครบครันทั้งหนังสือไทยและต่างประเทศ เครื่องเขียน อุปกรณ์ศิลปะ สื่อการเรียนรู้ สำหรับเด็กยุคใหม่ทุกช่วงวัย พร้อมเปลี่ยนบีทูเอสให้เป็นศูนย์รวมไลฟ์สไตล์...

Related Topics