งานประกวดรอบตัดสินและการประกาศผล โครงการ WOW YOUNG ENERGY SHORT FILM AND ANIMATION AWARDS

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday October 16, 2018 16:48
กรุงเทพฯ--16 ต.ค.--สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) จัดกิจกรรมประกวดหนังสั้นและ แอนิเมชั่น WOW YOUNG ENERGY SHORT FILM AND ANIMATION AWARDS ในหัวข้อ "เพราะทุกนาทีต้องมีไฟ(ฟ้า)" เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ปลูกฝังทัศนคติที่ดีทางด้านไฟฟ้าให้แก่ประชาชน

คุณนฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงาน กกพ. กล่าวว่า "ปัจจุบัน ไฟฟ้า นั้นเป็น ปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวัน และที่สำคัญเป็นสิ่งที่ผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ แต่ทั้งนี้ ปรากฏว่าประชาชนทั่วไปยังคงมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนในเรื่องพลังไฟฟ้าซึ่งเป็นปัจจัยใกล้ตัวที่เกี่ยวพันในการดำรงชีวิตตั้งแต่เช้าจนเข้านอน จนอาจทำให้เรื่องใกล้ตัวนั้นกลับกลายเป็นอยู่ห่างไกลการตระหนักถึงคุณค่าของไฟฟ้า ดังนั้น การปลูกฝังให้ประชาชนเข้าใจที่ถูกต้อง และมีความตระหนักรู้ค่าของไฟฟ้าจึงจำเป็นยิ่ง กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จึงมีมุ่งมั่นในการส่งเสริมโครงการต่างๆ ที่จะสร้างการมีส่วนร่วม ส่งเสริมองค์ความรู้ และปลูกฝังทัศนคติที่ดีทางด้านไฟฟ้าให้แก่ประชาชน"

ภายหลัง การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา มีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าให้แก่ประชาชนทั่วไป เสริมสร้างศักยภาพในการรับข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานด้านไฟฟ้า พัฒนาหลักสูตรการอบรมให้ความรู้ด้านการผลิต และใช้พลังงานไฟฟ้า การศึกษาวิจัยในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านไฟฟ้า และเพื่อการประชาสัมพันธ์ สร้างการมีส่วนร่วม ปลูกฝังทัศนคติที่ดีทางด้านไฟฟ้าให้แก่ประชาชน โดยจะดำเนินการภายใต้แนวคิด "ประชาร่วมใจ พลังงานไทยยั่งยืน (Sustainable Electricity)" ครอบคลุมการประชาสัมพันธ์ในหลากหลายช่องทาง เช่น สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิทัล กิจกรรมการประกวด และศูนย์การเรียนรู้

โครงการ WOW YOUNG ENERGY SHORT FILM AND ANIMATION AWARDS "เพราะทุกนาทีต้องมีไฟ(ฟ้า)" ถือเป็น 1 ในกิจกรรมภายใต้โครงารสร้างเสริมความเข้าใจด้านไฟฟ้าผ่านสื่อดิจิทัล ที่มุ่งหวังจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนักและมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้าด้วยสื่อที่ตอบโจทย์ประชาชนในสมัยนิยม อย่างหนังสั้นและแอนิเมชั่น ซึ่งโครงการประกวดนั้นเดินทางมาจนถึงโค้งสุดท้ายแล้ว นับตั้งแต่เริ่มประกาศเปิดรับสมัครเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และในวันนี้จะเป็นวันที่ 10 ทีมสุดท้ายจากผู้ประกวด ทั้งหมดกว่าหนึ่งร้อยทีมจากทั่วประเทศ จะได้มานำเสนอผลงานและพรีเซนต์ไอเดียของตน ต่อหน้าคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายวงการ อาทิ คุณกิตติพงษ์ ภิญโญตระกูล รองเลขาธิการสำนักงาน กกพ. รศ.ดร. ภิญโญ มีชำนะ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาด อ. ธนัญชนก สุบรรณ ณ อยุธยา ผู้กับร่วมภาพยนตร์แอนิเมชั่นพระมหาชนก คุณวันเฉลิม ชูตระกูล Creative Director จากกันตนา แอนนิเมชั่น สตูดิโอ ผู้กำกับก้านกล้วย คุณปณต อุดม โปรดิวเซอร์จากค่ายทรานฟอร์เมชั่นฟิล์ม และคุณเมษ ยิ้มสมบูรณ์ ผู้กำกับและผู้ก่อตั้งคอร์สผลิตหนังสั้น Movie DIY โดยผลของการประกวดมีรายละเอียด ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ
ประเภทหนังสั้น : ทีม MOVING IMAGE
ประเภทแอนิเมชั่น : ทีม 5 idiots
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
ประเภทหนังสั้น : ทีม NorthstarPower
ประเภทแอนิเมชั่น : ทีม Nanrae
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
ประเภทหนังสั้น : ทีม 2KProduction
ประเภทแอนิเมชั่น : ทีม DoDone
รางวัลรางวัลชมเชย ของโครงการ
ประเภทหนังสั้น : ทีม Untitled004และ ทีม Paracetamol
ประเภทแอนิเมชั่น : ทีม Fops

"สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน คาดหวังว่า โครงงการ WOW YOUNG ENERGY SHORT FILM AND ANIMATION AWARDS นี้จะเป็นก้าวเล็กๆ ที่จะจุดประกายให้เกิดความตระหนักรู้ค่าของไฟฟ้า และเป็นแนวทางการส่งเสริมให้เกิดพัฒนาการและแนวคิดในการสร้างสื่อสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ที่จะทำให้เรื่องไฟฟ้าใกล้ตัวประชาชนมากยิ่งขึ้น" เลขาธิการสำนักงาน กกพ. ประธานในพิธีกล่าวทิ้งท้าย


Latest Press Release

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดสัมมนายกระดับขีดความสามารถ ผปก.SME เสริมสร้างศักยภาพด้านแก้วและกระจก

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ดร. เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล นักวิทยาศาสตร์ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา เรื่อง "การพัฒนากระบวนการผลิตและมาตรฐานการทดสอบกระจกที่ใช้ในงานก่อสร้าง" ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จังหวัดอุดรธานี...

ภาพข่าว: รองนายกรัฐมนตรีรับยินดี

รองนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองามรับการแสดงยินดีที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็น รองนายกรัฐมนตรีจากสุนทรี สุดสงวน และชุตินันท์ รวมพลังเอก พร้อมให้สัมภาษณ์การส่งเสริมศิลปแกะสลักผักผลไม้ ผสานงานใบตอง...

ภาพข่าว: บริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพ

ประยุทธ์ มหากิจศิริ (คนกลาง) ประธานกรรมการ บริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด จัดงานเปิดตัว "เนเชอรัล เบฟ เน็ตเวิร์ค" แนะนำธุรกิจเครือข่ายพร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพแบรนด์ P80 และความงามภายใต้แบรนด์สกินนิค (Skinnic) โดยมี ประจวบ ไชยสาส์น (ที่ 3...

รวมพลัง-ยกเครื่องการศึกษาไทย เตรียมจัดมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 ภายใต้คอนเซปต์ โอกาสแห่งการเรียนรู้ (Opportunity Learning)

ทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงชุดข้อมูลความรู้สารสนเทศได้อย่างรวดเร็วจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก - การปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างบรูณาการในยุคดิจิทัล โดยใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ามาสนับสนุนการเรียนการสอน...

ภาพข่าว: เปิดงาน แอ่วเหนือม่วนใจ๋ วิถีไทย วิถีล้านนา

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "แอ่วเหนือม่วนใจ๋ วิถีไทย วิถีล้านนา" งานส่งเสริมและขยายตลาดท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย...

Related Topics