ทปอ. เปิดตัว Mytcas.com เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ผู้ช่วยตัวจริงเกี่ยวกับ TCAS62 เว็บเดียวจบ ครบทุกฟังก์ชั่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday October 16, 2018 12:31
กรุงเทพฯ--16 ต.ค.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดตัวเว็บไซต์ Mytcas.com ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ TCAS62ประเดิมเมนูแรก "TREQ" แหล่งรวมข้อมูลสาขา คณะ สถาบันที่เปิดรับสมัครในแต่ละรอบมากที่สุดของไทย พร้อมชูจุดเด่นเป็นตัวช่วยในการค้นหาข้อมูลครบวงจร ท่องเว็บเดียวจบ ครบทุกฟังก์ชั่น ตั้งเป้าให้เป็นเว็บแรกในใจในการเข้าถึงข้อมูล TCAS62

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ทปอ. ตระหนักถึงความสำคัญต่อการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบ TCAS เพราะส่งผลต่อโอกาสของนักเรียน ในการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา โดยในปีการศึกษา 2562 ทปอ. ได้ตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบ TCAS ขึ้นมา เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับTCAS62 อย่างครบวงจรขึ้นมาเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร TCAS62 บนเว็บไซต์ Mytcas.com โดยจะประกอบไปด้วยระบบฐานข้อมูล องค์ประกอบ และเกณฑ์การคัดเลือก TCAS

เว็บไซต์ Mytcas.com มีเมนูสำคัญคือ TCAS Requirements หรือ TREQ (ที-เรก) ซึ่งเป็นเมนูแรกที่เปิดตัวบนเว็บไซต์ดังกล่าว ซึ่ง ทปอ.ตั้งใจพัฒนาขึ้นมาใหม่ เพื่อให้นักเรียนมีเว็บไซต์ฐานข้อมูลครบวงจร ใช้ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัคร TCAS62 โดยเฉพาะ และได้เปิดให้เข้าใช้งานแล้วในวันนี้ (16 ตุลาคม2561) เปรียบเสมือนผู้ช่วยในการเข้าถึงข้อมูลการเปิดรับสมัครของสาขา คณะ และสถาบันในแต่ละรอบอย่างครบวงจร โดยพัฒนาต่อยอดบนพื้นฐานสภาพปัญหาที่เคยเกิดขึ้นใน TCAS61 คือ จากเดิมที่ต้องเข้าไปค้นหาใน google เพื่อเข้าถึงข้อมูลการรับสมัครของแต่ละสถาบัน ทำให้เสียเวลาในการค้นหาข้อมูล และข้อมูลอาจตกหล่น ไม่ครบถ้วน ส่งผลต่อโอกาสในการสมัครในสาขาที่ตนเองต้องการ แต่เมนู TREQ บนเว็บไซต์ Mytcas.com ถูกพัฒนาขึ้นเพื่ออุดช่องโหว่ดังกล่าวโดย สามารถเข้าไปค้นหาสาขาที่ตนเองสนใจ โดยระบบจะช่วยค้นหารายชื่อสาขา คณะ สถาบันที่เปิดรับสมัครในแต่ละรอบ แบบไม่มีตกหล่น พร้อมลิ้งค์เชื่อมต่อไปยังสาขา คณะ สถาบันที่เปิดรับสมัครโดยตรง จบในเว็บเดียว ซึ่งขณะนี้ได้อัพโหลดข้อมูลการรับสมัครในรอบที่ 1 (Portfolio) และรอบที่ 2 (โควตา) เรียบร้อยแล้ว โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งาน คือ นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 นักศึกษาระดับ ปวช. รวมถึงเด็กซิ่วที่ต้องการสมัครใหม่ใน TCAS62

"ทปอ.หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เว็บไซต์ Mytcas.com จะเป็นศูนย์ข้อมูลที่มีประโยชน์กับน้องๆ นักเรียนมากที่สุด เพราะเกิดขึ้นจากความตั้งใจของ ทปอ.ที่จริงใจในการแก้ไขปัญหา และมุ่งมั่นพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการวางแผนอนาคตทางการศึกษาของนักเรียนทั่วประเทศอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งช่วยให้การค้นหาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับ TCAS ง่ายขึ้น ไม่ต้องเหนื่อยหาข้อมูล

ทีละสถาบันเหมือนในอดีต พร้อมตั้งเป้าให้เป็นตัวช่วยแรก เมื่อนึกถึง TCAS62 ท่องเว็บเดียวจบ ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน ทั้งนี้ในอนาคต ทปอ.เตรียมจะเปิดตัวเมนูเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ Mytcas.com อาทิ การสมัครและบริหารจัดการสิทธิ์ TCAS62 โดย ทปอ. จะเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับเมนูดังกล่าวในเดือนพฤศจิกายน 2561" ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าว

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ส่วนประชาสัมพันธ์ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) หมายเลขโทรศัพท์

02-354-5150-2 หรือเข้าไปที่ https://www.facebook.com/cuptthailand

Latest Press Release

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 7-11 ตุลาคม 2562

ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสัปดาห์นี้ เข้าโรงงานอาหารสัตว์อย่างต่อเนื่อง แต่เริ่มชะลอตัวลงเนื่องมาจากมีฝนตก ส่งผลให้ราคาซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้ ยืนราคาที่หาบละ 528 บาท ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 9 ตุลาคม...

ซีพี ออลล์จับมือชมรมวิทยากรอิสลามฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อไอที พัฒนาบุคลากรการศึกษาสู่ยุค 4.0

ซีพี ออลล์ ร่วมกับชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้ Application เพื่อจัดการเรียนรู้สำหรับวิทยากรอิสลามศึกษา 4.0"...

สนพ.สุรินทร์ จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศผู้รับการฝึกในหลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน (รุ่นที่ 1/2563)

ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศผู้รับการฝึกในหลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน (รุ่นที่ 1/2563) ณ ห้องประชุม ( อาคารฝึกอบรม) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน แห่งที่ 1 ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์...

ภาพข่าว: โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการภาพข่าว ปฏิบัติงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สำนักงาน กปร. ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินการ จัดอบรม และสัมมนา "โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ" ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย...

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเฮี้ย ความหวังที่รอคอยของราษฎร ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชบูรณ์ ประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้อพยพมาจากประเทศลาวและตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่บนพื้นที่ที่เป็นโพน ที่คนไทยทั่วไปเรียกว่าเนิน ต่อมาจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นจึงได้แบ่งออกเป็น 2 หมู่บ้าน และได้มีการเปลี่ยนชื่อจากบ้านโพน...

Related Topics