โคเวสโตร ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย สนับสนุนมหกรรมการศึกษา EDUCA 2018 มุ่งมั่นผลักดันแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday October 16, 2018 16:55
กรุงเทพฯ--16 ต.ค.--ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทีจีส์

บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งมั่นผลักดันแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อม โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน "EDUCA 2018" มหกรรมทางการศึกษา ครั้งที่ 11 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวคิดการจัดงาน 'The Value of Teachers: คุณค่าของครู'

โคเวสโตร (ประเทศไทย) ได้ริเริ่มกิจกรรมเพื่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อมและการศึกษามาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของสหประชาชาติ โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นพันธกิจหลักของ โคเวสโตร โดยในปีที่ผ่านมาได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก กับโครงการ "โคเวสโตร สร้างครูต้นแบบ สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และเพื่อสร้างให้เป็นครูต้นแบบที่สามารถถ่ายทอด ปลูกฝัง และสร้างจิตสำนึก ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างถูกวิธีและเป็นระบบไปยังนักเรียนในโรงเรียนของตนได้ ซึ่งได้รับการตอบรับจากโรงเรียนที่เข้าร่วมเป็นอย่างดียิ่ง

โดยในปีนี้ โคเวสโตรได้ร่วมสนับสนุนมหกรรมทางการศึกษา EDUCA 2018 ด้วยเล็งเห็นว่ากิจกรรมดังกล่าว สอดคล้องกับเป้าหมายด้านการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนขององค์กรฯ

ดร. เยอร์เก้น มายน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "เพื่อความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน พันธกิจหลักที่โคเวสโตร ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด เรามีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมนานาชาติด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ ที่จะได้ร่วมกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของครูในฐานะผู้ที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการวางรากฐานด้านความคิดและการพัฒนาของเยาวชน ซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติต่อไป รวมถึงการตระหนักรู้และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษาในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญอีกด้วย โดยเราหวังว่ากิจกรรมนี้จะช่วยให้เราได้เป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนด้านการพัฒนาด้านการศึกษาในประเทศไทยอย่างยั่งยืนได้อีกแรงหนึ่ง"

งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูครั้งที่ 11 จะจัดขึ้น ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดย บริษัท โคเวสโตร(ประเทศไทย) จำกัด จะเข้าร่วมแบ่งปันความรู้ในการประชุมเชิงปฎิบัติการ ในหัวข้อ 'สร้างสรรค์นวัตกรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม PLC' โดยอาจารย์ ผกาพันธุ์ วีระสิงห์ และคณะครูโรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) ในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15.30 – 17.00 น. ณ ห้อง 202 และ หัวข้อ 'การจัดการเรียนรู้ตามแนวสิ่งแวดล้อมศึกษา ในโรงเรียน Eco School' โดย ผอ. วสันต์ ปัญญา และคณะครูจากโรงเรียนเมืองกระบี่ ในวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้อง 204

เกี่ยวกับโคเวสโตร

โคเวสโตรเป็นผู้ผลิตวัสดุโพลิเมอร์ชั้นนำระดับโลก มียอดขายในปี 2560 มากถึง 14.1 พันล้านยูโร ธุรกิจของโคเวสโตรให้ความสำคัญกับการผลิตวัสดุโพลิเมอร์ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงและการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน อุตสาหกรรมหลักที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของโคเวสโตรคืออุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้าง กีฬาและสันทนาการ โคเวสโตรมีศูนย์การผลิตอยู่ 30 แห่งทั่วโลก และมีพนักงานประจำและเทียบเท่า ประมาณ 16,200 คน (ข้อมูล ณ ปลายปี 2560)


Latest Press Release

สบพ. ให้การต้อนรับสถาบันฝึกอบรมโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว - Public Works and Transport Training Institute (PTTI) Ministry of Public Works and Transport, Lao PDR

วันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2562 พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ให้การต้อนรับ Mr. Siriphone Inthirath, Director General และคณะผู้บริหารจาก...

BUSINESS PROFESSIONAL by SPU ขอเชิญร่วมฟัง กลยุทธ์การจัดการทางการตลาด

กรุงเทพฯ--22 พ.ย.--มหาวิทยาลัยศรีปทุม สาขาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ทุกท่าน ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ..ฟรี! เรื่อง "กลยุทธ์การจัดการทางการตลาด" DEPUTY CHIEF OPERATING OFFICER. บริษัท...

จีแคปโกลด์ได้รับเกียรติให้ผลิตรางวัลเชิดชูพนักงานแก่กลุ่มบริษัทปตท.

อีกครั้งที่บริษัท จีแคป ยังคงรักษาตำแหน่งที่หนึ่งในใจลูกค้า ที่เคยไว้วางใจให้ผลิตทองคำแท่งคุณภาพเยี่ยม ในโอกาสพิเศษต่างๆ ซึ่งในปี 2562 นี้ บริษัทในกลุ่มปตท. ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน), บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด...

มกอช. ร่วมกับ GIZ ดึงกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนแลกเปลี่ยนข้อมูล การนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตร

มกอช. ร่วมกับ GIZ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน ดึงกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านกฎระเบียบ การนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตร ผ่านช่องทาง ASEAN Focal Point นำร่อง 3 ประเทศ ไทย กัมพูชา และเวียดนาม มกอช....

กรุงไทยปิดรอบเหมาโรงให้ลูกค้า Wealth ชมภาพยนต์ The Cave นางนอน รอบพิเสษก่อนใคร

นายเทิดชัย วิรุฬห์พานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงไทย ต้อนรับลูกค้า Wealth ในงาน Krungthai Precious Plus The Exquisite Movie Night In Chiang Rai ซึ่งธนาคารได้ปิดรอบเหมาโรงให้ลูกค้าชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง The Cave นางนอน...

Related Topics