วธ.-ผู้ตรวจราชการ วธ. ร่วมขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมฯทั่วประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday December 11, 2018 17:53
กรุงเทพฯ--11 ธ.ค.--สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวในโอกาสที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เข้ารับตำแหน่งใหม่ว่า ผู้ตรวจราชการ มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานนโยบายรัฐบาล นโยบาย วธ. ไปถึงประชาชน ประสานงานในพื้นที่ระดับภาค ระดับจังหวัด และดูแลวัฒนธรรมจังหวัด (วธจ.) พร้อมกันนี้ต้องศึกษางานระดับนโยบายภาพรวมทั้งกระทรวง เช่น อาหาร ผ้า ภาษา เทศกาลประเพณี ภูมิปัญญา ศาสนาและชุมชนแต่ละจังหวัด ทั้งงานที่เป็นจุดเน้น งานระยะเร่งด่วน งานตามมติคณะรัฐมนตรี ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังมีงานลักษณะพิเศษ ระดมเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน ทำงานร่วมกัน ที่สำคัญร่วมออกตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี ขณะเดียวกันก็ต้องดูแลงานวัฒนธรรมควบคู่ไปด้วยกัน เมื่อตรวจราชการเสร็จต้องรายงานต่อผู้บริหาร

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนั้น ได้ย้ำเน้นให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมผลักดันวัฒนธรรมจังหวัดขับเคลื่อนให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเป็นองค์กรคุณธรรม บูรณาการถ่ายทอดงานวัฒนธรรมลงสู่พื้นที่เป้าหมายให้ชัดเจน และเป็นต้นแบบให้กับองค์กร หน่วยงาน หรือ ชุมชนในพื้นที่ให้ศึกษาเป็นแบบอย่าง ส่วนการประเมินผลชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั่วประเทศนั้นได้แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ชุมชนส่งเสริมคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ และชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ปัจจุบันมีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการกว่า 20,000 แห่ง ขอให้ช่วยแนะนำเป็นที่ปรึกษาให้ สวจ. ทั่วประเทศเชิญชวนและสร้างเครือข่าย ทำงานกับชุมชนต่างๆ มากยิ่งขึ้น

"ชุมชนคุณธรรมฯต้นแบบโดดเด่น 3 ด้าน โดยเฉพาะงานเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมงานศาสตร์พระราชา วิถีวัฒนธรรมไทยสู่งานท้องถิ่นทุกมิติอย่างเป็นรูปธรรม จนสามารถต่อยอดให้ชุมชนคุณธรรมฯ พัฒนาสินค้าภูมิปัญญาเป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย CPOT (Cultural Product Of Thailand) จำหน่ายสร้างรายได้ ทำให้สินค้าภูมิปัญญาเป็นที่รู้จักทั้งไทยและต่างประเทศ เป็นเจ้าบ้านที่ดี ยิ้ม ไหว้ สวัสดี จนกลายเป็นโฮมสเตย์ต้อนรับนักท่องเที่ยวพัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป"ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว


Latest Press Release

สบพ. ให้การต้อนรับสถาบันฝึกอบรมโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว - Public Works and Transport Training Institute (PTTI) Ministry of Public Works and Transport, Lao PDR

วันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2562 พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ให้การต้อนรับ Mr. Siriphone Inthirath, Director General และคณะผู้บริหารจาก...

BUSINESS PROFESSIONAL by SPU ขอเชิญร่วมฟัง กลยุทธ์การจัดการทางการตลาด

กรุงเทพฯ--22 พ.ย.--มหาวิทยาลัยศรีปทุม สาขาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ทุกท่าน ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ..ฟรี! เรื่อง "กลยุทธ์การจัดการทางการตลาด" DEPUTY CHIEF OPERATING OFFICER. บริษัท...

จีแคปโกลด์ได้รับเกียรติให้ผลิตรางวัลเชิดชูพนักงานแก่กลุ่มบริษัทปตท.

อีกครั้งที่บริษัท จีแคป ยังคงรักษาตำแหน่งที่หนึ่งในใจลูกค้า ที่เคยไว้วางใจให้ผลิตทองคำแท่งคุณภาพเยี่ยม ในโอกาสพิเศษต่างๆ ซึ่งในปี 2562 นี้ บริษัทในกลุ่มปตท. ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน), บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด...

มกอช. ร่วมกับ GIZ ดึงกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนแลกเปลี่ยนข้อมูล การนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตร

มกอช. ร่วมกับ GIZ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน ดึงกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านกฎระเบียบ การนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตร ผ่านช่องทาง ASEAN Focal Point นำร่อง 3 ประเทศ ไทย กัมพูชา และเวียดนาม มกอช....

กรุงไทยปิดรอบเหมาโรงให้ลูกค้า Wealth ชมภาพยนต์ The Cave นางนอน รอบพิเสษก่อนใคร

นายเทิดชัย วิรุฬห์พานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงไทย ต้อนรับลูกค้า Wealth ในงาน Krungthai Precious Plus The Exquisite Movie Night In Chiang Rai ซึ่งธนาคารได้ปิดรอบเหมาโรงให้ลูกค้าชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง The Cave นางนอน...

Related Topics