กรมส่งเสริมการเกษตร ลุยจัดวันสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา พร้อมปฏิบัติจริง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday December 11, 2018 15:41
กรุงเทพฯ--11 ธ.ค.--กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมจัดงานวันสาธิตโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนันสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา 33 จังหวัด ทั่วประเทศ ดึงนวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต เสริมความรู้ด้านการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เกษตรกร

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การจัดงานวันสาธิตโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา เพื่อให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งเกษตรกรที่มีความสนใจ ได้รับความรู้ด้านวิชาการเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธี ภายในงานมีการจัดกิจกรรมหลายรายการเพื่อแนะนำวิธีการปลูกข้าวโพดหลังนา มีการแบ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการออกเป็นกลุ่ม เพื่อเข้าเรียนรู้ในสถานีถ่ายทอดความรู้ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาเปิดให้บริการ ตั้งแต่การเตรียมเมล็ดพันธุ์ การเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิต รวมถึงแนะนำตลาดรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

สำหรับจังหวัดนครสวรรค์ หนึ่งใน 33 จังหวัด พื้นที่ศักยภาพพร้อมต่อการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 14 อำเภอ จำนวน 5,078 ราย พื้นที่ประมาณ 83,000 ไร่ ขณะนี้ยืนยันที่จะปลูกจริง ประมาณ 76,000 ไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2561) ซึ่งการจัดงานวันสาธิตโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนันสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ มีการจัดสถานีเรียนรู้ให้แก่เกษตรกร ประกอบด้วย

สถานีชนิดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมที่ดี มีมาตรฐาน แนะนำวิธีการเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกร ซึ่งหากเกษตรกรเลือกเมล็ดพันธุ์ดีมาปลูก จะช่วยให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในด้านต้นทุนได้มากกว่า ด้วยเมล็ดพันธุ์ดีอัตราการงอกจะมีเปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่า ลำต้นแข็งแรง และให้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ ขณะที่การดูแลบำรุงรักษาและระยะเวลาการปลูกไม่ต่างกับเมล็ดพันธุ์ทั่วไป

การสาธิตการเตรียมดินที่ถูกต้อง ตลอดถึงการยกร่องเพื่อระบายน้ำในระหว่างการเตรียมดินแบบอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกอย่างถูกวิธี จะสามารถลดความสียหายจากน้ำขังในแปลงปลูกช่วงที่ให้น้ำข้าวโพด ที่อาจจะเกิดความเสียหายกับต้นข้าวโพดในระหว่างการเจริญเติบโตช่วงต่างๆ ได้

การสาธิตการปลูก (หยอด) พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ลูกผสม การใส่ปุ๋ยอย่างเหมาะสม ช่วงเวลาการให้น้ำและปริมาณน้ำตามช่วงระยะการเจริญเติบโตอย่างถูกวิธี การเก็บเกี่ยว แหล่งรับซื้อผลผลิตที่ชัดเจนและแน่นอน

รวมไปถึงการจัดการการตลาดรับซื้อ การประกันภัย ช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อ ในกรณีที่เกษตรกรบางรายมีความประสงค์ขอรับสินเชื่อเพื่อนำมาเป็นทุนในการปลูกข้าวโพดหลังนา

การจัดงานวันสาธิตโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนันสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา จะดำเนินการจัดทุกจังหวัด ที่เกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการ เป็นหนึ่งช่องทางที่กรมส่งเสริมการเกษตรหวังจะช่วยให้เกษตรกรได้รับความรู้ ความเข้าใจด้วยการเห็นของจริง พร้อมนำไปประยุกต์ ปฏิบัติ ใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเองด้วยความมั่นใจ จึงขอเชิญชวนให้เกษตรกรที่สนใจการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สามารถเข้าร่วมงาน โดยติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน


Latest Press Release

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 7-11 ตุลาคม 2562

ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสัปดาห์นี้ เข้าโรงงานอาหารสัตว์อย่างต่อเนื่อง แต่เริ่มชะลอตัวลงเนื่องมาจากมีฝนตก ส่งผลให้ราคาซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้ ยืนราคาที่หาบละ 528 บาท ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 9 ตุลาคม...

ซีพี ออลล์จับมือชมรมวิทยากรอิสลามฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อไอที พัฒนาบุคลากรการศึกษาสู่ยุค 4.0

ซีพี ออลล์ ร่วมกับชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้ Application เพื่อจัดการเรียนรู้สำหรับวิทยากรอิสลามศึกษา 4.0"...

สนพ.สุรินทร์ จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศผู้รับการฝึกในหลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน (รุ่นที่ 1/2563)

ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศผู้รับการฝึกในหลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน (รุ่นที่ 1/2563) ณ ห้องประชุม ( อาคารฝึกอบรม) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน แห่งที่ 1 ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์...

ภาพข่าว: โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการภาพข่าว ปฏิบัติงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สำนักงาน กปร. ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินการ จัดอบรม และสัมมนา "โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ" ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย...

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเฮี้ย ความหวังที่รอคอยของราษฎร ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชบูรณ์ ประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้อพยพมาจากประเทศลาวและตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่บนพื้นที่ที่เป็นโพน ที่คนไทยทั่วไปเรียกว่าเนิน ต่อมาจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นจึงได้แบ่งออกเป็น 2 หมู่บ้าน และได้มีการเปลี่ยนชื่อจากบ้านโพน...

Related Topics