กรมส่งเสริมการเกษตร ลุยจัดวันสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา พร้อมปฏิบัติจริง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday December 11, 2018 15:41
กรุงเทพฯ--11 ธ.ค.--กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมจัดงานวันสาธิตโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนันสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา 33 จังหวัด ทั่วประเทศ ดึงนวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต เสริมความรู้ด้านการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เกษตรกร

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การจัดงานวันสาธิตโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา เพื่อให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งเกษตรกรที่มีความสนใจ ได้รับความรู้ด้านวิชาการเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธี ภายในงานมีการจัดกิจกรรมหลายรายการเพื่อแนะนำวิธีการปลูกข้าวโพดหลังนา มีการแบ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการออกเป็นกลุ่ม เพื่อเข้าเรียนรู้ในสถานีถ่ายทอดความรู้ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาเปิดให้บริการ ตั้งแต่การเตรียมเมล็ดพันธุ์ การเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิต รวมถึงแนะนำตลาดรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

สำหรับจังหวัดนครสวรรค์ หนึ่งใน 33 จังหวัด พื้นที่ศักยภาพพร้อมต่อการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 14 อำเภอ จำนวน 5,078 ราย พื้นที่ประมาณ 83,000 ไร่ ขณะนี้ยืนยันที่จะปลูกจริง ประมาณ 76,000 ไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2561) ซึ่งการจัดงานวันสาธิตโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนันสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ มีการจัดสถานีเรียนรู้ให้แก่เกษตรกร ประกอบด้วย

สถานีชนิดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมที่ดี มีมาตรฐาน แนะนำวิธีการเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกร ซึ่งหากเกษตรกรเลือกเมล็ดพันธุ์ดีมาปลูก จะช่วยให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในด้านต้นทุนได้มากกว่า ด้วยเมล็ดพันธุ์ดีอัตราการงอกจะมีเปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่า ลำต้นแข็งแรง และให้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ ขณะที่การดูแลบำรุงรักษาและระยะเวลาการปลูกไม่ต่างกับเมล็ดพันธุ์ทั่วไป

การสาธิตการเตรียมดินที่ถูกต้อง ตลอดถึงการยกร่องเพื่อระบายน้ำในระหว่างการเตรียมดินแบบอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกอย่างถูกวิธี จะสามารถลดความสียหายจากน้ำขังในแปลงปลูกช่วงที่ให้น้ำข้าวโพด ที่อาจจะเกิดความเสียหายกับต้นข้าวโพดในระหว่างการเจริญเติบโตช่วงต่างๆ ได้

การสาธิตการปลูก (หยอด) พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ลูกผสม การใส่ปุ๋ยอย่างเหมาะสม ช่วงเวลาการให้น้ำและปริมาณน้ำตามช่วงระยะการเจริญเติบโตอย่างถูกวิธี การเก็บเกี่ยว แหล่งรับซื้อผลผลิตที่ชัดเจนและแน่นอน

รวมไปถึงการจัดการการตลาดรับซื้อ การประกันภัย ช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อ ในกรณีที่เกษตรกรบางรายมีความประสงค์ขอรับสินเชื่อเพื่อนำมาเป็นทุนในการปลูกข้าวโพดหลังนา

การจัดงานวันสาธิตโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนันสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา จะดำเนินการจัดทุกจังหวัด ที่เกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการ เป็นหนึ่งช่องทางที่กรมส่งเสริมการเกษตรหวังจะช่วยให้เกษตรกรได้รับความรู้ ความเข้าใจด้วยการเห็นของจริง พร้อมนำไปประยุกต์ ปฏิบัติ ใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเองด้วยความมั่นใจ จึงขอเชิญชวนให้เกษตรกรที่สนใจการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สามารถเข้าร่วมงาน โดยติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน


Latest Press Release

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดสัมมนายกระดับขีดความสามารถ ผปก.SME เสริมสร้างศักยภาพด้านแก้วและกระจก

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ดร. เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล นักวิทยาศาสตร์ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา เรื่อง "การพัฒนากระบวนการผลิตและมาตรฐานการทดสอบกระจกที่ใช้ในงานก่อสร้าง" ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จังหวัดอุดรธานี...

ภาพข่าว: รองนายกรัฐมนตรีรับยินดี

รองนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองามรับการแสดงยินดีที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็น รองนายกรัฐมนตรีจากสุนทรี สุดสงวน และชุตินันท์ รวมพลังเอก พร้อมให้สัมภาษณ์การส่งเสริมศิลปแกะสลักผักผลไม้ ผสานงานใบตอง...

ภาพข่าว: บริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพ

ประยุทธ์ มหากิจศิริ (คนกลาง) ประธานกรรมการ บริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด จัดงานเปิดตัว "เนเชอรัล เบฟ เน็ตเวิร์ค" แนะนำธุรกิจเครือข่ายพร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพแบรนด์ P80 และความงามภายใต้แบรนด์สกินนิค (Skinnic) โดยมี ประจวบ ไชยสาส์น (ที่ 3...

รวมพลัง-ยกเครื่องการศึกษาไทย เตรียมจัดมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 ภายใต้คอนเซปต์ โอกาสแห่งการเรียนรู้ (Opportunity Learning)

ทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงชุดข้อมูลความรู้สารสนเทศได้อย่างรวดเร็วจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก - การปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างบรูณาการในยุคดิจิทัล โดยใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ามาสนับสนุนการเรียนการสอน...

ภาพข่าว: เปิดงาน แอ่วเหนือม่วนใจ๋ วิถีไทย วิถีล้านนา

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "แอ่วเหนือม่วนใจ๋ วิถีไทย วิถีล้านนา" งานส่งเสริมและขยายตลาดท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย...

Related Topics