สุดยอดเยาวชนไทย คว้ารางวัลทุนการศึกษาจาก SET เยาวชนดนตรีฯ ครั้งที่ 21

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday December 12, 2018 16:58
กรุงเทพฯ--12 ธ.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5 เยาวชนไทยจากผู้เข้าประกวด 477 คน คว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทองจาก "SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย" ครั้งที่ 21 เวทีสร้างโอกาสให้เยาวชนไทยพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีต่อเนื่องกว่า 20,000 คน ทั่วประเทศ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ม. มหิดล ร่วมมอบทุนการศึกษารวม 1.8 ล้านบาท

นายกฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน และหัวหน้าสายงานพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยการสนับสนุนของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ภาคภูมิใจที่ได้สนับสนุนโครงการ "SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย" ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 14 โดยการสนับสนุนด้านดนตรีนั้นเป็นอีกหนึ่งสาขาที่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนเพื่อดูแลช่วยเหลือสังคมไทย อันเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญ เพราะถือว่าการพัฒนาศักยภาพของคนและองค์กรให้มีความเข้มแข็งทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เป็นส่วนสำคัญในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศ

"ในปี 2561 นี้มีเยาวชนร่วมส่งผลงานทั้งหมด 477 คน โดยมีเยาวชน 40 คนได้รับคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ และ 5 เยาวชนเป็นผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง เยาวชน 11 คนได้รับเหรียญทองอันดับ 1-3 และอีก 24 คนได้รับรางวัลเหรียญเงิน ซึ่งถือว่าทุกผลงานมีความน่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง โดยปีนี้เป็นปีแรกที่เริ่มมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ทำให้ขยายจำนวนผู้ชมการแสดงได้มากขึ้น ทั้งนี้ จะพัฒนาให้เข้าถึงผู้ชมในวงกว้างมากขึ้นในปีต่อๆ ไป" นายกฤษฎากล่าว

นายณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า "ในปีนี้เยาวชนที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทุกระดับ ตั้งแต่ประถมศึกษาถึงอุดมศึกษา มีพัฒนาการดีขึ้นมาก เยาวชนได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ ทำให้การแสดงมีระดับความสามารถที่ใกล้เคียงกันและยากต่อการตัดสินสำหรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 12 ท่าน ปีนี้จึงมีผู้ชนะเลิศเหรียญทองในระดับประถมศึกษาถึง 2 คน ที่สำคัญคือมีความหลากหลายของประเภทเครื่องดนตรี ทั้งไทยและสากล สำหรับผู้ชนะเลิศเหรียญทองของแต่ละระดับรวม 5 คน นอกจากจะได้เงินรางวัลเช่นเดียวกับผู้ชนะเลิศทั้งหมด 40 คนในระดับต่างๆ แล้ว ยังได้สิทธิพิเศษคือทุนการศึกษาจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และทุนเรียนระดับปริญญาตรีด้านดนตรีจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมมูลค่ากว่า1.8 ล้านบาทด้วย

ตลอด 21 ปีของการจัดเวทีประกวดนี้ มีเยาวชนจากทั่วประเทศใช้เวทีนี้สร้างโอกาสและแสดงความสามารถด้านดนตรีรวมกว่า 20,000 คน และผลิตนักดนตรีเยาวชนไทยที่สร้างชื่อเสียง และคว้ารางวัลในเวทีระดับนานาชาติมาแล้วมากมาย อาทิ นายชินวัฒน์ เต็มคำขวัญ รางวัลรองชนะเลิศกีตาร์คลาสสิค จากการประกวด Singapore International Guitar Festival & Competition ประจำปี2016 นายต้นตระกูล แก้วหย่อง รางวัลชนะเลิศโปงลาง 1st Prize ประเภท Folk Instruments จากการประกวด Osaka International Music Competition ครั้งที่ 12 น.ส. พิจาริน วิริยะศักดากุล รางวัลรองชนะเลิศขับร้อง จากการประกวด Osaka International Music Competition ครั้งที่ 17 และ นายชัยธวัช อติโภภัย รางวัลรองชนะเลิศเปียโน จากการประกวด Osaka International Music Competition ครั้งที่ 16

สำหรับผลการประกวด SET เยาวชนดนตรีฯ ครั้งที่ 21 ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ แบ่งตามระดับ ดังนี้

ประถมศึกษา
ด.ช. คณธัช แย้มสุวรรณ (ระนาดเอก) โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี และ

ด.ช. ธนวิน ธนพรธวัล (กู่เจิง) โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น นายชัยธวัช อติโภภัย (เปียโน) โรงเรียนนานาชาตินิวสาทร
มัธยมศึกษาตอนปลาย นายหนึ่งศรัณย์ ปรึกไธสง (พิณ) โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม

อุดมศึกษา น.ส. พิจาริน วิริยะศักดากุล (ขับร้อง) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในรอบชิงชนะเลิศ ประกอบด้วย พันเอกประทีป สุพรรณโรจน์ คุณประทักษ์ ใฝ่ศุภการ คุณธชย ประทุมวรรณ ดร. ณรงค์ ปรางค์เจริญ คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ดร. ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี คุณหญิงมาลัยวัลย์ บุณยะรัตเวช ดร. คริสโตเฟอร์ จันวอง แมคคิแกน คุณเอกชัย เจียรกุล ดร. ไมเคิล ลีรอย โรบินสัน จูเนียร์ คุณเยาวณี นิรันดร และคุณเกรียงไกร กาญจนะโภคิน

เยาวชนผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดจะได้รับทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 1.8 ล้านบาท โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองจะได้รับทุนการศึกษาด้านดนตรีที่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถดูรายชื่อเยาวชนที่ได้รับรางวัลทุกระดับได้ที่ www.music.mahidol.ac.th/set


Latest Press Release

เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย จัดใหญ่ 4 ภูมิภาค เปิดพื้นที่ให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้วิทย์

เริ่มแล้วงาน "เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปี 2562" ภายใต้หัวข้อ "เพราะทุกสิ่งไม่หยุดนิ่ง" เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกายตนเอง และเปิดโลกกว้างไปสู่การเคลื่อนไหวของสิ่งต่าง ๆ โดยการฝึกการเป็นนักสังเกตสิ่งรอบตัว วิเคราะห์...

ภาพข่าว: ให้การต้อนรับ

คุณนันทวัฒน์ เพชรรักษ์ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิวนครพนม ให้การต้อนรับ คุณอาคม เติมพิทยาไพสิทฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมประธาน เปิดงาน "บ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม ทางรถไฟ 5 ประเทศ เพื่อคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจระดับสากล" ณ โรงแรมฟอร์จูน...

เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น เผยชาวเอเชียแปซิฟิกกว่า 70% อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ โดยส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นนายตัวเองเติมเต็มชีวิตได้มากกว่า

เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น (Herbalife Nutrition) บริษัทโภชนาการระดับโลก เปิดเผยผลสำรวจความเป็นผู้ประกอบการในเอเชียแปซิฟิก "Asia Pacific Entrepreneurship Survey" ประจำปี 2562 ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยพบว่าผู้บริโภคในเอเชียแปซิฟิกราวเจ็ดในสิบ...

ภาพข่าว: ธนาคารไทยพาณิชย์สนับสนุนโรงเรียนเสนาธิการทหารบกจัดพิมพ์หนังสือถอดบทเรียน ถ้ำหลวง : กู้ภัยระดับโลก

ธนาคารไทยพาณิชย์ให้การสนับสนุนโรงเรียนเสนาธิการทหารบกจัดพิมพ์หนังสือถอดบทเรียน "ถ้ำหลวง" : กู้ภัยระดับโลก เพื่อเป็นองค์ความรู้และคู่มือสำหรับใช้ในการวางแผน ประสานงานการกู้ภัยและการบริหารจัดการแก้ไขเหตุการณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต...

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท ขอเชิญ ชม ชอป ชิม ของดีจังหวัดชัยนาท

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท ขอเชิญ ชม ชอป ชิม ของดีจังหวัดชัยนาท พบกับส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท กรอบนอกนุ่มใน อมเปรี้ยวหวาน, บัตเตอร์นัท สควอช รสชาติคล้ายมันเทศ เนื้อเหนียวและแน่นหนึบ นอกจากนี้ยังมี ยำส้มโอรสเด็ด,ไอศกรีมเมล่อน, ข้าวขาวเจ๊กชัยนาท,...

Related Topics