สุดยอดเยาวชนไทย คว้ารางวัลทุนการศึกษาจาก SET เยาวชนดนตรีฯ ครั้งที่ 21

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday December 12, 2018 16:58
กรุงเทพฯ--12 ธ.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5 เยาวชนไทยจากผู้เข้าประกวด 477 คน คว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทองจาก "SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย" ครั้งที่ 21 เวทีสร้างโอกาสให้เยาวชนไทยพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีต่อเนื่องกว่า 20,000 คน ทั่วประเทศ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ม. มหิดล ร่วมมอบทุนการศึกษารวม 1.8 ล้านบาท

นายกฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน และหัวหน้าสายงานพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยการสนับสนุนของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ภาคภูมิใจที่ได้สนับสนุนโครงการ "SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย" ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 14 โดยการสนับสนุนด้านดนตรีนั้นเป็นอีกหนึ่งสาขาที่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนเพื่อดูแลช่วยเหลือสังคมไทย อันเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญ เพราะถือว่าการพัฒนาศักยภาพของคนและองค์กรให้มีความเข้มแข็งทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เป็นส่วนสำคัญในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศ

"ในปี 2561 นี้มีเยาวชนร่วมส่งผลงานทั้งหมด 477 คน โดยมีเยาวชน 40 คนได้รับคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ และ 5 เยาวชนเป็นผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง เยาวชน 11 คนได้รับเหรียญทองอันดับ 1-3 และอีก 24 คนได้รับรางวัลเหรียญเงิน ซึ่งถือว่าทุกผลงานมีความน่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง โดยปีนี้เป็นปีแรกที่เริ่มมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ทำให้ขยายจำนวนผู้ชมการแสดงได้มากขึ้น ทั้งนี้ จะพัฒนาให้เข้าถึงผู้ชมในวงกว้างมากขึ้นในปีต่อๆ ไป" นายกฤษฎากล่าว

นายณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า "ในปีนี้เยาวชนที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทุกระดับ ตั้งแต่ประถมศึกษาถึงอุดมศึกษา มีพัฒนาการดีขึ้นมาก เยาวชนได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ ทำให้การแสดงมีระดับความสามารถที่ใกล้เคียงกันและยากต่อการตัดสินสำหรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 12 ท่าน ปีนี้จึงมีผู้ชนะเลิศเหรียญทองในระดับประถมศึกษาถึง 2 คน ที่สำคัญคือมีความหลากหลายของประเภทเครื่องดนตรี ทั้งไทยและสากล สำหรับผู้ชนะเลิศเหรียญทองของแต่ละระดับรวม 5 คน นอกจากจะได้เงินรางวัลเช่นเดียวกับผู้ชนะเลิศทั้งหมด 40 คนในระดับต่างๆ แล้ว ยังได้สิทธิพิเศษคือทุนการศึกษาจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และทุนเรียนระดับปริญญาตรีด้านดนตรีจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมมูลค่ากว่า1.8 ล้านบาทด้วย

ตลอด 21 ปีของการจัดเวทีประกวดนี้ มีเยาวชนจากทั่วประเทศใช้เวทีนี้สร้างโอกาสและแสดงความสามารถด้านดนตรีรวมกว่า 20,000 คน และผลิตนักดนตรีเยาวชนไทยที่สร้างชื่อเสียง และคว้ารางวัลในเวทีระดับนานาชาติมาแล้วมากมาย อาทิ นายชินวัฒน์ เต็มคำขวัญ รางวัลรองชนะเลิศกีตาร์คลาสสิค จากการประกวด Singapore International Guitar Festival & Competition ประจำปี2016 นายต้นตระกูล แก้วหย่อง รางวัลชนะเลิศโปงลาง 1st Prize ประเภท Folk Instruments จากการประกวด Osaka International Music Competition ครั้งที่ 12 น.ส. พิจาริน วิริยะศักดากุล รางวัลรองชนะเลิศขับร้อง จากการประกวด Osaka International Music Competition ครั้งที่ 17 และ นายชัยธวัช อติโภภัย รางวัลรองชนะเลิศเปียโน จากการประกวด Osaka International Music Competition ครั้งที่ 16

สำหรับผลการประกวด SET เยาวชนดนตรีฯ ครั้งที่ 21 ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ แบ่งตามระดับ ดังนี้

ประถมศึกษา
ด.ช. คณธัช แย้มสุวรรณ (ระนาดเอก) โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี และ

ด.ช. ธนวิน ธนพรธวัล (กู่เจิง) โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น นายชัยธวัช อติโภภัย (เปียโน) โรงเรียนนานาชาตินิวสาทร
มัธยมศึกษาตอนปลาย นายหนึ่งศรัณย์ ปรึกไธสง (พิณ) โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม

อุดมศึกษา น.ส. พิจาริน วิริยะศักดากุล (ขับร้อง) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในรอบชิงชนะเลิศ ประกอบด้วย พันเอกประทีป สุพรรณโรจน์ คุณประทักษ์ ใฝ่ศุภการ คุณธชย ประทุมวรรณ ดร. ณรงค์ ปรางค์เจริญ คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ดร. ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี คุณหญิงมาลัยวัลย์ บุณยะรัตเวช ดร. คริสโตเฟอร์ จันวอง แมคคิแกน คุณเอกชัย เจียรกุล ดร. ไมเคิล ลีรอย โรบินสัน จูเนียร์ คุณเยาวณี นิรันดร และคุณเกรียงไกร กาญจนะโภคิน

เยาวชนผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดจะได้รับทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 1.8 ล้านบาท โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองจะได้รับทุนการศึกษาด้านดนตรีที่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถดูรายชื่อเยาวชนที่ได้รับรางวัลทุกระดับได้ที่ www.music.mahidol.ac.th/set


Latest Press Release

ภาพข่าว: QTC มอบความสุขให้น้องๆ ในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ "QTC" ผู้ผลิต จัดจำหน่าย และให้บริการหม้อแปลงไฟฟ้า นำทีมโดย นางสาวสุรีพร มิตรธรรมณะ(ขวา) ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนองค์กร พร้อมด้วยทีมงานร่วมมอบความสุขให้แก่น้องๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ กับกิจกรรม...

สจล. จับมือ สภาคณบดีสถาปัตย์ ชี้ 5 เทรนด์การออกแบบบ้านอนาคต ป้องกันวิกฤติฝุ่น PM 2.5 พร้อมแนะภาครัฐผลักดันนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดพฤติกรรมก่อมลพิษทางอากาศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมแห่งประเทศไทย เผยแนวทางรับวิกฤติฝุ่น PM 2.5 ผ่าน 5 แนวทางการออกแบบบ้านเขตเมืองในอนาคต ได้แก่ 1.ลดช่องลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้าน...

ไปรษณีย์ไทย ย้ำมาตรการ สิ่งของต้องห้ามฝากส่ง ผ่านเส้นทางไปรษณีย์ ชี้หากพบผู้กระทำผิด ดำเนินคดีตามกฎหมายทันที

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ ไม่ส่งสิ่งของต้องห้ามผ่านเส้นทางไปรษณีย์ เนื่องจากผิดพระราชบัญญัติทางไปรษณีย์ พ.ศ. 2477 พร้อมย้ำสิ่งของต้องห้ามฝากส่งทางไปรษณีย์ ประกอบด้วย สัตว์มีชีวิต สิ่งเสพติด สิ่งลามกอนาจาร...

นักศึกษา 40 คนร่วมชิงชัยในการประกวดแผนธุรกิจ IT One Experience ครั้งที่ 8 จัดโดย ไอทีวัน ทีมนักศึกษาหัวกะทิร่วมประกวดแผนธุรกิจ IT One Experience ชิงเงินรางวัลมากกว่า 150,000 บาท

ไอทีวัน (IT One) ได้จัดการแข่งขัน "IT One Experience" ประจำปีเป็นครั้งที่ 8 การแข่งขันที่จัดขึ้นเป็นเวลาหนึ่งวันเต็มนี้ นับเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงความคิดสร้างสรรค์...

รายงานผลการแข่งขันบาสฯ ABL ทีมไซง่อน ฮีท ชนะ ทีมโมโนแวมไพร์

ควอเตอร์แรก เริ่มเกมเป็นทาง ไซง่อน ฮีท ที่ออกสตาร์ทได้ดีทีเดียว โดยสามารถรันแต้มเล็กๆที่ 0-5 แต้ม แต่พอ โมโน แวมไพร์ ตั้งหลักได้ก็ค่อยๆขยับทำแต้มตีตื้นได้ดี ทำให้รูปเกมสนุกสูสีขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด หลังจากนั้น ค้างคาวอมตะ อยู่ๆก็ช๊อคไปดื้อๆ ขณะที่ ไซง่อน...

Related Topics