สุดยอดเยาวชนไทย คว้ารางวัลทุนการศึกษาจาก SET เยาวชนดนตรีฯ ครั้งที่ 21

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday December 12, 2018 16:58
กรุงเทพฯ--12 ธ.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5 เยาวชนไทยจากผู้เข้าประกวด 477 คน คว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทองจาก "SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย" ครั้งที่ 21 เวทีสร้างโอกาสให้เยาวชนไทยพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีต่อเนื่องกว่า 20,000 คน ทั่วประเทศ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ม. มหิดล ร่วมมอบทุนการศึกษารวม 1.8 ล้านบาท

นายกฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน และหัวหน้าสายงานพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยการสนับสนุนของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ภาคภูมิใจที่ได้สนับสนุนโครงการ "SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย" ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 14 โดยการสนับสนุนด้านดนตรีนั้นเป็นอีกหนึ่งสาขาที่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนเพื่อดูแลช่วยเหลือสังคมไทย อันเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญ เพราะถือว่าการพัฒนาศักยภาพของคนและองค์กรให้มีความเข้มแข็งทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เป็นส่วนสำคัญในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศ

"ในปี 2561 นี้มีเยาวชนร่วมส่งผลงานทั้งหมด 477 คน โดยมีเยาวชน 40 คนได้รับคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ และ 5 เยาวชนเป็นผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง เยาวชน 11 คนได้รับเหรียญทองอันดับ 1-3 และอีก 24 คนได้รับรางวัลเหรียญเงิน ซึ่งถือว่าทุกผลงานมีความน่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง โดยปีนี้เป็นปีแรกที่เริ่มมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ทำให้ขยายจำนวนผู้ชมการแสดงได้มากขึ้น ทั้งนี้ จะพัฒนาให้เข้าถึงผู้ชมในวงกว้างมากขึ้นในปีต่อๆ ไป" นายกฤษฎากล่าว

นายณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า "ในปีนี้เยาวชนที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทุกระดับ ตั้งแต่ประถมศึกษาถึงอุดมศึกษา มีพัฒนาการดีขึ้นมาก เยาวชนได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ ทำให้การแสดงมีระดับความสามารถที่ใกล้เคียงกันและยากต่อการตัดสินสำหรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 12 ท่าน ปีนี้จึงมีผู้ชนะเลิศเหรียญทองในระดับประถมศึกษาถึง 2 คน ที่สำคัญคือมีความหลากหลายของประเภทเครื่องดนตรี ทั้งไทยและสากล สำหรับผู้ชนะเลิศเหรียญทองของแต่ละระดับรวม 5 คน นอกจากจะได้เงินรางวัลเช่นเดียวกับผู้ชนะเลิศทั้งหมด 40 คนในระดับต่างๆ แล้ว ยังได้สิทธิพิเศษคือทุนการศึกษาจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และทุนเรียนระดับปริญญาตรีด้านดนตรีจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมมูลค่ากว่า1.8 ล้านบาทด้วย

ตลอด 21 ปีของการจัดเวทีประกวดนี้ มีเยาวชนจากทั่วประเทศใช้เวทีนี้สร้างโอกาสและแสดงความสามารถด้านดนตรีรวมกว่า 20,000 คน และผลิตนักดนตรีเยาวชนไทยที่สร้างชื่อเสียง และคว้ารางวัลในเวทีระดับนานาชาติมาแล้วมากมาย อาทิ นายชินวัฒน์ เต็มคำขวัญ รางวัลรองชนะเลิศกีตาร์คลาสสิค จากการประกวด Singapore International Guitar Festival & Competition ประจำปี2016 นายต้นตระกูล แก้วหย่อง รางวัลชนะเลิศโปงลาง 1st Prize ประเภท Folk Instruments จากการประกวด Osaka International Music Competition ครั้งที่ 12 น.ส. พิจาริน วิริยะศักดากุล รางวัลรองชนะเลิศขับร้อง จากการประกวด Osaka International Music Competition ครั้งที่ 17 และ นายชัยธวัช อติโภภัย รางวัลรองชนะเลิศเปียโน จากการประกวด Osaka International Music Competition ครั้งที่ 16

สำหรับผลการประกวด SET เยาวชนดนตรีฯ ครั้งที่ 21 ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ แบ่งตามระดับ ดังนี้

ประถมศึกษา
ด.ช. คณธัช แย้มสุวรรณ (ระนาดเอก) โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี และ

ด.ช. ธนวิน ธนพรธวัล (กู่เจิง) โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น นายชัยธวัช อติโภภัย (เปียโน) โรงเรียนนานาชาตินิวสาทร
มัธยมศึกษาตอนปลาย นายหนึ่งศรัณย์ ปรึกไธสง (พิณ) โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม

อุดมศึกษา น.ส. พิจาริน วิริยะศักดากุล (ขับร้อง) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในรอบชิงชนะเลิศ ประกอบด้วย พันเอกประทีป สุพรรณโรจน์ คุณประทักษ์ ใฝ่ศุภการ คุณธชย ประทุมวรรณ ดร. ณรงค์ ปรางค์เจริญ คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ดร. ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี คุณหญิงมาลัยวัลย์ บุณยะรัตเวช ดร. คริสโตเฟอร์ จันวอง แมคคิแกน คุณเอกชัย เจียรกุล ดร. ไมเคิล ลีรอย โรบินสัน จูเนียร์ คุณเยาวณี นิรันดร และคุณเกรียงไกร กาญจนะโภคิน

เยาวชนผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดจะได้รับทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 1.8 ล้านบาท โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองจะได้รับทุนการศึกษาด้านดนตรีที่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถดูรายชื่อเยาวชนที่ได้รับรางวัลทุกระดับได้ที่ www.music.mahidol.ac.th/set


Latest Press Release

ภาพข่าว: ประชุมสามัญประจำปี มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ

ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร รองประธานกรรมการมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ (ที่4-ซ้าย/แถวนั่ง) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม หัวข้อเรื่อง "มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ การประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒" โดยมี คุณหญิงจวบ จิรโรจน์ (ที่3-ซ้าย/แถวหน้า) คุณหญิงสมนึก เปรมวัฒนะ...

เพราะการช้อปช่วยให้คุณผ่อนคลาย มาที่งาน CENTRAL/ZEN MIDNIGHT SALE ลดสูงสุด 70%

ห้างเซ็นทรัล/เซน จัดรายการ "CENTRAL/ZEN MIDNIGHT SALE" (เซ็นทรัล/เซน มิดไนท์ เซล) เนรมิตห้างทุกสาขาให้เป็นสถานบำบัดของนักช้อปทั่วไทย ช้อปสบายกับโปรโมชั่น สินค้าใหม่ลดสูงสุด 30%, สินค้าเฉพาะรุ่นลดสูงสุด 70%, แผนกบิวตี้ แกเลอรี ลดสูงสุด15%, ลดเพิ่มสูงสุด...

ไปรษณีย์ไทย ยืนยันการขนส่งบัตรเลือกล่วงหน้า โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ระบบสัญญาณ GPS ไม่ขาดหายระหว่างเส้นทางการขนส่งอย่างแน่นอน

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) แจงกรณีที่รายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 รายงานเรื่อง "รถขนบัตรเลือกตั้งสัญญาณ GPS หาย" ตามที่เป็นข่าวเผยแพร่ไปแล้วนั้น สำหรับการรายงานข่าวที่ระบุว่ารถขนส่งไปรษณีย์สัญญาณขาดหายไประหว่างเส้นทางจำนวน 8 คันนั้น...

กระทรวงศึกษาธิการประกาศกร้าว บัณฑิตยุคใหม่ต้องผ่านเกณฑ์ ทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล

กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นจริงจังในการขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับสถาบันการศึกษาของประเทศให้สร้างบุคลากร หรือแรงงานในอนาคตให้มีทักษะดิจิทัลที่เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือเทคโนโลยีเปลี่ยนฉับพลัน (Disruptive Technology)...

โคโมโนยะ ฉลองครบรอบ 10 ปี จัดงาน 10 Year Anniversary KOMONOYA ปีแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่า 1 ทศวรรษ

ถ้าคุณเคยเห็นร้านที่เต็มไปด้วยสินค้าหลากหลายประเภท อัดแน่นอยู่ภายในร้าน ภายใต้เสาโทริอิสีแดง สัญลักษณ์แห่งความเป็นมงคลและโชคดีของญี่ปุ่น ตั้งตระหง่านต้อนรับลูกค้าทุกท่าน นั่นแหล่ะคือ "โคโมโนยะ" "โคโมโนยะ" (KOMONOYA) ร้านขายสินค้าราคาเริ่มต้น 60 บาท...

Related Topics