ปส. จับมือ IAEA และ 14 องค์กรความมั่นคงนิวเคลียร์ไทย ประเมินภัยคุกคามและแผนสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยนิวเคลียร์ของประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday December 17, 2018 14:25
กรุงเทพฯ--17 ธ.ค.--สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) จัดประชุมระดับประเทศ เรื่อง "การดำเนินการตามแผนสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ครั้งที่ 2 National Design Basis Threat: Evaluation" หวังประเมินข้อมูลภัยคุกคามและดำเนินการตามแผนสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยนิวเคลียร์ของประเทศให้มีความพร้อมและสามารถใช้งานได้จริง ช่วยเสริมความเข้มแข็งในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของไทยอย่างสอดคล้องและรอบด้าน โดยมี 14 องค์กรพันธมิตรด้านความมั่นคงนิวเคลียร์ไทยร่วมประเมินอย่างเข้มข้น

นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับประเทศ เรื่อง "การดำเนินการตามแผนสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ครั้งที่ 2 National Design Basis Threat: Evaluation" กล่าวว่า การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ เป็นหนึ่งในหน้าที่หลักของ ปส. เพื่อให้การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ภายในประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน ของประชาชน ผู้ปฏิบัติงาน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งป้องกันภัยคุกคามและอันตรายจากผู้ก่อการร้ายหรือผู้ไม่หวังดีด้วยตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญ ปส. จึงร่วมกับ IAEA จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับประเทศ เรื่อง "การดำเนินการตามแผนสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ครั้งที่ 2 National Design Basis Threat: Evaluation" ตั้งแต่วันที่ 17 - 20 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ปส. เพื่อประเมินข้อมูลและจัดทำภัยคุกคามพื้นฐานทางนิวเคลียร์ ซึ่งได้มีการรวบรวมข้อมูลไว้จากการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อเดือนตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา

นางสาววิไลวรรณ กล่าวต่อไปว่า การประชุมในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมต่อเนื่องซึ่ง ปส. และผู้แทนหน่วยงานพันธมิตรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของไทย กว่า 40 คน จาก 14 หน่วยงาน จะมุ่งเน้นการประเมินแผนสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของประเทศไทยอย่างเข้มข้น เพื่อให้มีความสอดคล้องกับองค์ประกอบสำคัญ 6 ด้าน ได้แก่ (1) กรอบกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (2) การประเมินภัยคุกคามและความเสี่ยง (3) การคุ้มครองทางกายภาพ (4) การตรวจสอบ (5) การพัฒนาอย่างยั่งยืน และ (6) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้ หากการประเมินในครั้งนี้พบว่าแผนสนับสนุนฯ มีความสมบูรณ์และคลอบคลุมการดำเนินงานอย่างครบถ้วนในทุกด้านตามแนวทางและมาตรฐานสากลแล้ว ประเทศไทย โดย ปส. จะได้นำเสนอแผนดังกล่าวต่อ IAEA เพื่อให้มีการรับรองและประกาศใช้แผนสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของประเทศอย่างเป็นทางการต่อไป ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของประเทศมีแนวทางในการกำกับดูแลความปลอดภัยอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม สามารถดำเนินงานเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการนำพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ประโยชน์ในทางสันติภายในประเทศอย่างมีมาตรฐาน นำไปสู่การยอมรับของนานาประเทศ


Latest Press Release

เครือข่ายผู้นำคนรุ่นใหม่เปิดตัวโครงการ #ยูนิเซฟ เน็กซ์เจน ประเทศไทย จับมือรวมพลังอุทิศตนสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ชีวิตของเด็กในไทยและทั่วโลก

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้เปิดตัวโครงการ "ยูนิเซฟ เน็กซ์เจน ประเทศไทย" (UNICEF NextGen Thailand) รวมพลังผู้นำทางสังคมของคนรุ่นใหม่ที่มีความตั้งมั่นอุทิศตน เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนให้แก่ชีวิตของเด็ก ๆ...

ภาพข่าว: เชอร์วู้ด เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ เชนการ์ด เฟรซ ออเดอร์ โซลูชั่น สเปรย์

นายนรินทร์ ตรีสุโกศล ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการสายพาณิชย์ และนายคมสัน เมธาวิภาส ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ "เชนการ์ด เฟรซ ออเดอร์ โซลูชั่น สเปรย์"...

มหกรรม World Industrial and Energy Internet Expo 2019 จัดที่เมืองฉางโจวทางตะวันออกของจีน

มหกรรม World Industrial and Energy Internet Expo 2019 ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20-22 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ เมืองฉางโจว มณฑลเจียงซู ทางตะวันออกของประเทศจีน...

ภาพข่าว: ตรวจราชการส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงปัญหา อุปสรรค...

ภาพข่าว: วิ่งให้ใจกับไฮเออร์...

มร. จาง เจิ้งฮุ้ย (ลำดับที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหารบริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัดผู้จัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านแบรนด์ไฮเออร์ จัดกิจกรรม Haier Save Heart Running "วิ่งให้ใจกับไฮเออร์"...

Related Topics