ปส. จับมือ IAEA และ 14 องค์กรความมั่นคงนิวเคลียร์ไทย ประเมินภัยคุกคามและแผนสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยนิวเคลียร์ของประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday December 17, 2018 14:25
กรุงเทพฯ--17 ธ.ค.--สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) จัดประชุมระดับประเทศ เรื่อง "การดำเนินการตามแผนสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ครั้งที่ 2 National Design Basis Threat: Evaluation" หวังประเมินข้อมูลภัยคุกคามและดำเนินการตามแผนสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยนิวเคลียร์ของประเทศให้มีความพร้อมและสามารถใช้งานได้จริง ช่วยเสริมความเข้มแข็งในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของไทยอย่างสอดคล้องและรอบด้าน โดยมี 14 องค์กรพันธมิตรด้านความมั่นคงนิวเคลียร์ไทยร่วมประเมินอย่างเข้มข้น

นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับประเทศ เรื่อง "การดำเนินการตามแผนสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ครั้งที่ 2 National Design Basis Threat: Evaluation" กล่าวว่า การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ เป็นหนึ่งในหน้าที่หลักของ ปส. เพื่อให้การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ภายในประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน ของประชาชน ผู้ปฏิบัติงาน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งป้องกันภัยคุกคามและอันตรายจากผู้ก่อการร้ายหรือผู้ไม่หวังดีด้วยตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญ ปส. จึงร่วมกับ IAEA จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับประเทศ เรื่อง "การดำเนินการตามแผนสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ครั้งที่ 2 National Design Basis Threat: Evaluation" ตั้งแต่วันที่ 17 - 20 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ปส. เพื่อประเมินข้อมูลและจัดทำภัยคุกคามพื้นฐานทางนิวเคลียร์ ซึ่งได้มีการรวบรวมข้อมูลไว้จากการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อเดือนตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา

นางสาววิไลวรรณ กล่าวต่อไปว่า การประชุมในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมต่อเนื่องซึ่ง ปส. และผู้แทนหน่วยงานพันธมิตรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของไทย กว่า 40 คน จาก 14 หน่วยงาน จะมุ่งเน้นการประเมินแผนสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของประเทศไทยอย่างเข้มข้น เพื่อให้มีความสอดคล้องกับองค์ประกอบสำคัญ 6 ด้าน ได้แก่ (1) กรอบกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (2) การประเมินภัยคุกคามและความเสี่ยง (3) การคุ้มครองทางกายภาพ (4) การตรวจสอบ (5) การพัฒนาอย่างยั่งยืน และ (6) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้ หากการประเมินในครั้งนี้พบว่าแผนสนับสนุนฯ มีความสมบูรณ์และคลอบคลุมการดำเนินงานอย่างครบถ้วนในทุกด้านตามแนวทางและมาตรฐานสากลแล้ว ประเทศไทย โดย ปส. จะได้นำเสนอแผนดังกล่าวต่อ IAEA เพื่อให้มีการรับรองและประกาศใช้แผนสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของประเทศอย่างเป็นทางการต่อไป ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของประเทศมีแนวทางในการกำกับดูแลความปลอดภัยอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม สามารถดำเนินงานเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการนำพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ประโยชน์ในทางสันติภายในประเทศอย่างมีมาตรฐาน นำไปสู่การยอมรับของนานาประเทศ


Latest Press Release

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง-ลิเวอร์พูล ประสบความสำเร็จในการพัฒนาการทำแผนที่กระบวนการดัดแปลง RNA

คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง-ลิเวอร์พูล (Xi'an Jiaotong-Liverpool University: XJTLU) ได้ทำการศึกษาการทำนายกระบวนการดัดแปลง m6A RNA ทั้งหมดหรือทรานสคริปโตม (whole-transcriptome) ซึ่งผลปรากฏว่าประสบความสำเร็จในการทำแผนที่ m6A epitranscriptome...

ปภ.รายงานมีจังหวัดได้รับผลกระทบจากวาตภัยรวม 19 จังหวัด พร้อมประสานจังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 18 - 22 มีนาคม 2562 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 19 จังหวัด รวม 37 อำเภอ 80 ตำบล 245 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 1,588 หลัง ผู้เสียชีวิต 2 ราย ซึ่ง...

ปภ.รายงานมีพื้นที่ประสบภัยแล้ง 3 จังหวัด ประสานจังหวัดเร่งบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ และตราด รวม 8 อำเภอ 30 ตำบล 206 หมู่บ้าน ทั้งนี้ ปภ....

ภาพข่าว: ไปรษณีย์ไทย เปิดตัวแสตมป์คอลเล็กชันพิเศษ 27 ปี ศูนย์ฯสิริกิติ์

นายวิบูลย์ เสรีชัยพร ผู้จัดการฝ่ายการบริหารลูกค้า บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (คนที่ 2 จากซ้าย) และนางเปรมพร สายแสงจันทร์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด (คนที่ 3 จากซ้าย) ร่วมเปิดแสตมป์คอลเล็กชันพิเศษที่ระลึก...

กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมมือ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา ขอแนะนำ ข้าวสายพันธุ์ พิษณุโลก 80

กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมมือ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา ขอแนะนำ ข้าวสายพันธุ์ "พิษณุโลก 80" ตราทรัพย์-ปัน เหมาะสำหรับผู้รักสุขภาพและผู้ควบคุมปริมาณน้ำตาลในอาหาร เนื่องจากมีค่าดัชนีน้ำตาล ปานกลางค่อนข้างต่ำ เพียง59.5...

Related Topics