ผลโพลเผยเด็ก-เยาวชน ร้อยละ 72.52 ทราบว่าคำขวัญวันเด็กปี 62 เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ งานวันเด็กที่อยากร่วมมากที่สุด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday January 10, 2019 13:50
กรุงเทพฯ--10 ม.ค.--สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ผลโพลเผยเด็ก-เยาวชน ร้อยละ 72.52 ทราบว่าคำขวัญวันเด็กปี 62 "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ" งานวันเด็กที่อยากร่วมมากที่สุด "ศาลากลางจังหวัด-ทำเนียบรัฐบาล-กองทัพอากาศ-กองทัพบก-กองทัพเรือ" ของขวัญวันเด็กที่ต้องการ "ขอให้คนไทยมีจิตสาธารณะ-เปิดพื้นที่ให้เด็กทำกิจกรรมที่ชื่นชอบ-เรียนฟรีถึงป.ตรี" กิจกรรมจิตอาสาที่อยากทำ คือจิตอาสารักสะอาด:แยกขยะทำความสะอาด วัด โรงเรียน โบราณสถาน

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชนและประชาชน ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจหัวข้อ "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562" มีผู้ตอบแบบสอบถาม 5,580 คน เป็นเพศหญิง ร้อยละ 53.51 และเพศชาย ร้อยละ 46.49 จากการสำรวจข้อมูลครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ พบว่าร้อยละ 94.64 ทราบว่า วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมเป็นวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 12 มกราคม และ ร้อยละ 72.52ทราบว่า คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2562 ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คือ "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ"

นอกจากนี้ เด็ก เยาวชน ร้อยละ 81.04 ทราบข่าวการจัดงานวันเด็กที่ทำเนียบรัฐบาล โดยทราบข่าวผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ตามลำดับ ดังนี้ ร้อยละ 67.30 ทราบข่าวผ่านทางสถานีโทรทัศน์ รองลงมาคือ เว็บไซต์/เฟสบุ๊ก/ไลน์ หน่วยงานราชการ อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม ฯลฯ เพื่อน/ญาติ/คนรู้จัก วิทยุ หนังสือพิมพ์ โบรชัวร์/แผ่นพับ/ใบปลิว และป้ายโฆษณา ตามลำดับ ทั้งนี้ได้สอบถามความคิดเห็นเด็กและเยาวชนว่า วางแผนว่าจะไปร่วมกิจกรรมวันเด็กที่ไหน พบว่า ไปร่วมงานวันเด็กที่ศาลากลางจังหวัด สถานที่ราชการ อาทิ ทำเนียบรัฐบาล กองทัพอากาศ กองทัพบก กองทัพเรือ รองลงมาคือ เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กของโรงเรียน ห้างสรรพสินค้า ลานกิจกรรม สวนสาธารณะ เช่น สวนรถไฟ สวนหลวง ร.9 สวนจตุจักร สวนลุมพินี และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

อย่างไรก็ตาม เมื่อสอบถามความเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมจิตอาสาที่เด็ก เยาวชน ต้องการเข้าร่วมทำและอยากทำมากที่สุด พบว่า 1.จิตอาสารักสะอาด:แยกขยะ ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ เช่น วัด โรงเรียน โบราณสถาน 2. จิตอาสารักษ์วัฒนธรรม:อาสาสมัครนำเที่ยวชุมชน และแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ช่วยดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม 3.จิตอาสารักษ์สัตว์:อาสาสมัครคนรักสัตว์ แจกเอกสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์ช้างไทย 4.จิตอาสารักสุขภาพ : วิ่งการกุศลวิ่งนำคนตาบอดปั่นจักรยานปฐมพยาบาลวิ่งเก็บขยะและ 5.จิตอาสางานทำมือ:ทำเสื้อกระเป๋าเข็มกลัดภาพวาดสมุดทำมือ เพื่อจำหน่ายหารายได้ช่วยสาธารณะ

ทั้งนี้ จากการสอบถามความเห็นว่า การจัดงานวันเด็กจะมีประโยชน์และช่วยพัฒนาชาติได้อย่างไร เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ ตอบว่า 1.สร้างความตระหนักถึงความสำคัญ และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 2.ปลูกจิตสำนึกการเป็นคนดี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3.ปลูกฝังค่านิยมการทำงานเพื่อสังคม (จิตอาสา) ได้รับของขวัญและร่วมกิจกรรมกับศิลปิน ดารา นักร้อง ตลอดจนบุคคลที่ชื่นชอบ 4. มีพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชน แสดงออกตามความสนใจ สร้างความรัก ความสามัคคี และ 5. ได้เรียนรู้การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยและเกิดความภาคภูมิใจ

จากการสำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชนว่า ของขวัญวันเด็กที่ต้องการในปี 2562 พบว่าของขวัญที่เด็กๆ ต้องการมากที่สุด ได้แก่ 1.ขอให้คนไทยทุกคนมีจิตสาธารณะ 2.เปิดพื้นที่ให้เด็กมีโอกาสทำกิจกรรมที่ชื่นชอบ 3.สนับสนุนการศึกษาฟรีถึงระดับปริญญาตรี 4.เห็นความสำคัญและให้กำลังใจเด็กที่ทำดี นอกจากนี้ ยังได้สอบถามว่าสนใจกิจกรรมวันเด็กของกระทรวงวัฒนธรรมที่จัดขึ้น ณ ลานกระทรวงวัฒนธรรมและศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย พบว่า อับดับที่ 1 ระบุว่า สนใจกิจกรรมที่จะส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้เกิดความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 2.สนใจร่วมพิธีมอบรางวัล "เด็กประพฤติดี มีค่านิยม" จำนวน 85 คน 3.สนใจกิจกรรมเสริมสร้างสมาธิ เพื่อพัฒนาทักษะในการเล่นกีฬา จากนักฟุตบอล ทีมหมูป่าอะคาเดมี 4.สนใจกิจกรรมที่จะสร้างสีสันบนเวทีและการมอบของขวัญและของรางวัลให้แก่เด็ก และเยาวชนที่ร่วมงาน และ 5.การแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี ดนตรีพื้นบ้าน และการแสดงโขน ฯลฯ


Latest Press Release

Publicis Sapient แต่งตั้ง จอห์น มาเอดะ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์

Publicis Sapient ผู้นำด้านการพลิกโฉมธุรกิจสู่ระบบดิจิทัลในเครือบริษัท Publicis Groupe ประกาศแต่งตั้ง จอห์น มาเอดะ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์ (Chief Experience Officer) การแต่งตั้งมาเอดะ ผู้นำระดับโลกด้านการออกแบบเชิงคอมพิวเตอร์...

Gossip News: บอสสาวแกร่ง โศภนา เลวิจันทร์ แห่งแปซิฟิกา เตรียมจัดงาน เปิดตัวกระเป๋าค็อกชิเนลเล่รุ่นลิมิเต็ด อิดิชั่นใหม่ล่าสุด

จากการร่วมงานกันมาอย่างยาวนานกับ Coccinelle (ค็อกชิเนลเล่) แถมกระแสตอบรับในไทยดีเกินคาด บอสสาวแกร่ง "โศภนา เลวิจันทร์"แห่งแปซิฟิกา เตรียมจัดงาน เปิดตัวกระเป๋าค็อกชิเนลเล่รุ่นลิมิเต็ด อิดิชั่นใหม่ล่าสุด Coccinelle (ค็อกชิเนลเล่) MURRAYA Thai Edition...

อาดิดาส ประเทศไทย จัดกิจกรรม วิ่งเพื่อมหาสมุทร (Run For The Oceans) พร้อมให้ความรู้การปกป้องท้องทะเลแก่เยาวชน

ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องกับกิจกรรม วิ่งเพื่อมหาสมุทร หรือ Run For The Oceans ที่อาดิดาสจัดขึ้นทั่วโลก เชิญชวนผู้คนทั่วโลกมาแสดงพลังปกป้องท้องทะเล ด้วยการวิ่งสะสมไมล์ผ่าน application Runtastic ระหว่างวันที่ 8-16 มิถุนายน โดยทุกๆ1 กิโลเมตร...

The Berkeley Hotel Pratunam บุฟเฟต์สุดคุ้ม ใจกลางประตูน้ำ

โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ จัดโปรโมชั่นลดกระหน่ำท้าสายฝน ด้วยบุฟเฟต์อาหารสุดคุ้ม ทั้งลด ทั้งแถม เฉพาะภายในงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่ 51 ณ ไบเทค บางนา บูธ I 41 ระหว่างวันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2562 เพียง 4 วันนี้เท่านั้น บุฟเฟต์สุดคุ้ม ซื้อ 6 ฟรี...

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จัดโครงการ อาสาทำดี รุ่น 3 ให้ข้าราชการในพื้นที่ แก้ปัญหายาเสพติด

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จัดโครงการ "อาสาทำดี" รุ่น 3 อบรมข้าราชการในพื้นที่ นำโมเดล "ดอยตุง" งานพัฒนาที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกแก้ไขปัญหายาเสพติด มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดอบรมโครงการ "อาสาทำดี" รุ่น 3 นำข้าราชการจากโครงการร้อยใจรักษ์...

Related Topics