วว.ผนึกกำลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ยกระดับผู้ประกอบการโอทอป เอสเอ็มอี ด้วย วทน.

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday February 6, 2019 14:38
กรุงเทพฯ--6 ก.พ.--สถาบันวิจัยวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ โครงการ "ยกระดับผู้ประกอบการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม" ระหว่าง พลเอกถเกิงกานต์ ศรีอำไพ ประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ได้แก่ ผศ.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดร.สุกิจ นิตินัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และรศ.ดร.สมชาย ปฐมศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า การผนึกกำลังของ วว. และเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลดังกล่าว มีกรอบระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2562-2567) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ด้วยกลไกความร่วมมือวิจัย วทน.ของ วว. และกลไกบริการวิชาการและงานวิจัยของ มทร.และเครือข่าย สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการโอทอปและเอสเอ็มอี มีการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถการแข่งขัน รวมถึงพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการให้สามารถยกระดับและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ จนสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดในระดับสากลได้ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชน ท้องถิ่น รวมทั้งเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากของประเทศ

"...ความร่วมมือของ วว. และเครือข่าย มทร. ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับโอทอปและเอสเอ็มอี ตามนโยบายของรัฐบาลด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมการนำทักษะ ภูมิปัญญา มาผสมผสาน สู่การยกระดับ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ในด้านการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มและนวัตกรรม การพัฒนากระบวนการผลิตด้านเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์ สนับสนุนการผลิต ตลอดจนเชื่อมโยงการตลาด โดยใช้ไอที เป็นตัวขับเคลื่อน..." ผู้ว่าการ วว.กล่าวสรุป


Latest Press Release

ภาพข่าว: ประชุมสามัญประจำปี มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ

ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร รองประธานกรรมการมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ (ที่4-ซ้าย/แถวนั่ง) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม หัวข้อเรื่อง "มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ การประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒" โดยมี คุณหญิงจวบ จิรโรจน์ (ที่3-ซ้าย/แถวหน้า) คุณหญิงสมนึก เปรมวัฒนะ...

เพราะการช้อปช่วยให้คุณผ่อนคลาย มาที่งาน CENTRAL/ZEN MIDNIGHT SALE ลดสูงสุด 70%

ห้างเซ็นทรัล/เซน จัดรายการ "CENTRAL/ZEN MIDNIGHT SALE" (เซ็นทรัล/เซน มิดไนท์ เซล) เนรมิตห้างทุกสาขาให้เป็นสถานบำบัดของนักช้อปทั่วไทย ช้อปสบายกับโปรโมชั่น สินค้าใหม่ลดสูงสุด 30%, สินค้าเฉพาะรุ่นลดสูงสุด 70%, แผนกบิวตี้ แกเลอรี ลดสูงสุด15%, ลดเพิ่มสูงสุด...

ไปรษณีย์ไทย ยืนยันการขนส่งบัตรเลือกล่วงหน้า โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ระบบสัญญาณ GPS ไม่ขาดหายระหว่างเส้นทางการขนส่งอย่างแน่นอน

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) แจงกรณีที่รายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 รายงานเรื่อง "รถขนบัตรเลือกตั้งสัญญาณ GPS หาย" ตามที่เป็นข่าวเผยแพร่ไปแล้วนั้น สำหรับการรายงานข่าวที่ระบุว่ารถขนส่งไปรษณีย์สัญญาณขาดหายไประหว่างเส้นทางจำนวน 8 คันนั้น...

กระทรวงศึกษาธิการประกาศกร้าว บัณฑิตยุคใหม่ต้องผ่านเกณฑ์ ทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล

กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นจริงจังในการขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับสถาบันการศึกษาของประเทศให้สร้างบุคลากร หรือแรงงานในอนาคตให้มีทักษะดิจิทัลที่เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือเทคโนโลยีเปลี่ยนฉับพลัน (Disruptive Technology)...

โคโมโนยะ ฉลองครบรอบ 10 ปี จัดงาน 10 Year Anniversary KOMONOYA ปีแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่า 1 ทศวรรษ

ถ้าคุณเคยเห็นร้านที่เต็มไปด้วยสินค้าหลากหลายประเภท อัดแน่นอยู่ภายในร้าน ภายใต้เสาโทริอิสีแดง สัญลักษณ์แห่งความเป็นมงคลและโชคดีของญี่ปุ่น ตั้งตระหง่านต้อนรับลูกค้าทุกท่าน นั่นแหล่ะคือ "โคโมโนยะ" "โคโมโนยะ" (KOMONOYA) ร้านขายสินค้าราคาเริ่มต้น 60 บาท...

Related Topics