#ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์-ถั่วลิสง-ถั่วเหลือง พืชทางเลือกกำไรดี ทดแทนนาข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม จ.ขอนแก่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday February 8, 2019 11:04
กรุงเทพฯ--8 ก.พ.--สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น

นายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น (สศท.4) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงแนวทางบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น พบว่า สินค้าเกษตรสำคัญที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดของจังหวัด ได้แก่ ข้าวเหนียวนาปี ข้าวหอมมะลิ และอ้อยโรงงาน โดยข้อมูลสำรวจสินค้า ทั้ง 3 ชนิดพบว่า

จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่ปลูกข้าวที่เหมาะสม (S1,S2) จำนวน 2.39 ล้านไร่ และพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3,N) จำนวน 3.28 ล้านไร่ โดยผลตอบแทนสุทธิจากการผลิต ข้าวเหนียวนาปี ในพื้นที่เหมาะสม (S1,S2) เกษตรกรได้กำไร 1,743 บาท/ไร่ ส่วนพื้นที่ไม่เหมาะสม(S3,N) เกษตรกรขาดทุน 1,735 บาท/ไร่ ส่วนข้าวหอมมะลิ พื้นที่เหมาะสม (S1,S2) เกษตรกรได้กำไร 1,822 บาท/ไร่ ส่วนพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3,N) เกษตรกรขาดทุน 1,791 บาท/ไร่

อ้อยโรงงาน มีพื้นที่เหมาะสม (S1,S2) สำหรับการปลูก 2.36 ล้านไร่ และพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3,N) 3.38 ล้านไร่ ผลตอบแทนสุทธิในพื้นที่เหมาะสม (S1,S2) เกษตรกรได้กำไร 3,729 บาท/ไร่ ส่วนพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3,N) ได้กำไร 2,785 บาท/ไร่

หากพิจารณาสินค้าทางเลือกให้แก่เกษตรกร เพื่อปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรแทนการทำนาข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม ตามแผนที่Agri-Map จังหวัดขอนแก่น พบว่า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น1 สามารถให้ผลตอบแทนสุทธิที่สูงกว่าข้าวเหนียวนาปี โดยมีต้นทุน 4,076 บาท/ไร่ คิดเป็นผลตอบแทนสุทธิ เกษตรกรได้กำไร 452 บาท/ไร่ ถั่วลิสงรุ่น2 (ฤดูแล้ง) มีต้นทุน 7,454 บาท/ไร่ เกษตรกรได้กำไร 1,841 บาท/ไร่ และถั่วเหลืองรุ่น2 (ฤดูแล้ง) ต้นทุน 2,107 บาท/ไร่ เกษตรกรได้กำไร 1,622 บาท/ไร่

ทั้งนี้ ยังมีพืชอีกหลายชนิดที่เป็นที่ต้องการของตลาด อาทิ ข้าวโพดต้นสด ไม้ดอก พืชผัก หญ้าเนเปียร์ การเลี้ยง หมูหลุม และโคเนื้อ ซึ่งเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรสามารถเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งด้วย อย่างไรก็ตาม เกษตรกรจะต้องมีการศึกษาข้อมูลรอบด้าน ทั้งต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตสินค้านั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตพืช/เลี้ยงสัตว์ชนิดใหม่ที่ยังไม่เคยดำเนินการ ควรทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป ประกอบกับศึกษาข้อมูลเรื่องการตลาดให้รอบคอบ หากท่านที่สนใจต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ สศท.4โทร. 043 261 513 หรืออีเมล zone4@oae.go.th


Latest Press Release

ประเมินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาล

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นมาตรการชั่วคราวเน้นไปที่ภาคการบริโภคและภาคการท่องเที่ยว อาจได้ผลไม่มากเพราะเศรษฐกิจไทยมีโครงสร้างผูกขาดสูง ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกระจุกตัว โครงสร้างเศรษฐกิจพึ่งพาภายนอกสูง แนวโน้มการค้าโลกนั้นจะชะลอตัวลงไปมากกว่าเดิม...

ภาพข่าว: คณะนักศึกษา วปส. รุ่นที่ 9 ดูงานสมาคมประกันวินาศภัยไทย

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย และ นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหารสมาคมฯ ให้การต้อนรับ ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. และคณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 9 ในโอกาสมาศึกษาดูงาน ณ...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จัดประชุม กพร.ปจ.เพื่อบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังแรงงานในจังหวัดลำพูน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2562 เพื่อบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังแรงงานในจังหวัดลำพูน รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน...

ชวาร์สคอฟ โปรเฟสชั่นแนล รับลมหนาวก่อนใคร เผยเทรนด์ผมสีสันใหม่ Essential Looks Autumn/Winter 2/2019 เติมความสดใส ในสไตล์ที่เป็นคุณ

รับลมหนาวก่อนใครในเอเชีย สมกับเป็นแบรนด์ผู้นำด้านเทรนด์ผมระดับโลกตัวจริง เมื่อชวาร์สคอฟ โปรเฟสชั่นแนล(ประเทศไทย) จัดงานอัพเดตเทรนด์ผมประจำฤดูกาล EL (Essential Looks 2/2019 : Creating Tomorrow's Color Today Collection) ซึ่งปีนี้...

ESPRIT ? CRAIG KARL DESIGN COLLECTION ผลงานการสร้างสรรค์กับศิลปินดูโอชื่อดัง เคร็ก แอนด์ คาร์ล

ESPRIT × CRAIG & KARL DESIGN COLLECTION ผลงานการสร้างสรรค์กับศิลปินดูโอชื่อดัง เคร็ก แอนด์ คาร์ล (CRAIG & KARL) ศิลปินที่มีผลงานโด่งดังในแวดวงแฟชั่น เทคโนโลยีและการเมือง เคยแสดงผลงานในนิทรรศการที่ Musee du Louvre และพิพิธภัณฑ์ชื่อดังต่างๆ...

Related Topics