ข้าราชการ-บุคลากร วธ. รวมใจป้องกันฝุ่น - ลดขยะ ถุงพลาสติก โฟม ในหน่วยงานภาครัฐ คลอดมาตรการ 3 R (Reduce - Reuse - Recycle) สร้างวินัย -รักษาสิ่งแวดล้อมจริงจัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday February 8, 2019 15:06
กรุงเทพฯ--8 ก.พ.--สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ 8 ก.พ. 2562 เวลา 09.00 น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในอาคารกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีนายขจร มุกมีค่า ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วม ในงานดังกล่าวได้เชิญนายบัญชาการ วินัยพานิช นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ จากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บรรยาย เรื่อง มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ณ ศูนย์ประชุม ชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2561 มีมติเห็นชอบมาตรการลดและแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ โดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานภาครัฐดำเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ อีกทั้งขณะนี้มีปัญหาเรื่องฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย ซึ่งเป็นปัญหาที่ใกล้ตัวเรามากนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต อันเนื่องมาจากปริมาณขยะมูลฝอยเป็นเบื้องต้น กำหนดนโยบายลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในอาคารกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากรในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย และสร้างวินัยการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง มีการจัดการขยะมูลฝอยในอาคารกระทรวงวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยได้จริง

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า เบื้องต้นมีนโยบาย 3 ข้อ หรือ 3 R ให้บุคลากรนำไปปฏิบัติ คือ 1. ดำเนินการลดขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด (Reduce) ได้แก่ ลดการใช้กระดาษ ใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก โฟม โดยการปฏิเสธ หลีกเลี่ยงการนำถุงพลาสติก โฟม เข้ามาในอาคาร ลดปริมาณของเสียอันตราย ลดปริมาณการใช้วัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน ให้มีการใช้ซ้ำ (Reuse) ได้แก่ ใช้กระดาษทั้งสองหน้า ใช้ปิ่นโตแทนกล่องโฟม และใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าสำหรับใส่สินค้า 2. ดำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยออกเป็น 4 ประเภท คือ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะอันตรายตั้งแต่ในห้องทำงาน 3.ดำเนินการแปรรูปใช้ใหม่ (Recycle) ได้แก่ นำขยะอินทรีย์มาแปรรูปเป็นน้ำหมักชีวภาพ นำไปใช้บำรุงต้นไม้และสนามหญ้าในพื้นที่กระทรวงวัฒนธรรม

"การปฏิบัติตามมติ ครม.มีการลดและแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ นอกจากจะส่งผลต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อมของข้าราชการ บุคลากรทุกคนแล้ว ยังส่งผลดีต่อคนใกล้เคียง ชุมชน และสังคมการป้องกันมลพิษระยะยาว ยกตัวอย่างเรื่องฝุ่นละออง PM 2.5 ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ทุกคนไม่ช่วยกัน ระมัดระวังเรื่องการปล่อยมลพิษ ดังนั้น การแก้ปัญหาก็ต้องเริ่มจากตัวเองช่วยกัน อยากให้ข้าราชการทุกคนหันมาเอาจริงเอาจัง เช่น ใช้ปิ่นโตใส่อาหารมารับประทาน ลดใช้ถุงพลาสติก โฟม ซึ่งจะวางมาตรการติดตามเรื่องนี้ต่อเนื่อง มีอาสาสมัครกวดขัน ตรวจตราอย่างเข้มงวด ขยายไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศให้ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง"ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว


Latest Press Release

พิธีเปิดศูนย์สุขภาพ เวลเนส เซ็นเตอร์ ลำปาง สนับสนุนโดย สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดศูนย์สุขภาพ เวลเนส เซ็นเตอร์ ลำปาง สนับสนุนโดย สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล...

กฟผ. จัดกิจกรรมค่ายปัจฉิมนิเทศ โครงการ กฟผ. เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม (ค่ายเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ.) รุ่นที่ 11 คัดเลือกสุดยอดค่ายอาสาพัฒนาเจาะลึกชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กฟผ. จัดกิจกรรมค่ายปัจฉิมนิเทศ โครงการ กฟผ. เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม (ค่ายเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ.) รุ่นที่ 11 คัดเลือกสุดยอดค่ายอาสาพัฒนาเจาะลึกชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นายยงยุทธ ศรีชัย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม...

เมืองสุขสยาม ครบรอบ 1 ปี ชูมหัศจรรย์วิถีไทย โกยยอดพันล้าน ขึ้นแท่นจุดหมายแห่งความสุขของนักท่องเที่ยวไทย-เทศ

"เมืองสุขสยาม" ณ ไอคอนสยาม โชว์มหัศจรรย์วิถีไทยอวดสายตาชาวโลก ประกาศความสำเร็จครบรอบ 1 ปี ขึ้นแท่นหนึ่งในแม่เหล็กหลักของไอคอนสยาม เผยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเทใจให้ เกิดกระแส กิน ช้อป จบ ครบ โดนใจ "สัมผัสเสน่ห์วิถีไทย ให้สุขใจ ต้องไปสุขสยาม"...

โรบินสัน และร้านจัสท์บาย ร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัล ชวนนักช้อป ปันสุขให้น้อง มอบตุ๊กตาให้น้องๆ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

โรบินสัน และร้านจัสท์บาย ร่วมกับ กลุ่มเซ็นทรัล ชวนนักช้อป 'ทำดี' ด้วยการ "ปันสุขให้น้อง" เพียงซื้อตุ๊กตาจัสท์บาย ราคา 199 บาท รับฟรีตุ๊กตาจัสท์บาย 1 ตัว มูลค่า 60 บาท เพื่อส่งมอบเป็นของขวัญให้น้องๆ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ในโครงการ "มิลเลี่ยน กิฟท์...

ทีมแล่นใบ ลูกทัพเรือ ฟิตหนัก!

ควันหลง...ทีมนักกีฬาเรือใบจากสโมสรเรือใบโรงเรียนนายเรือ โดยการสนับสนุนจาก บริษัท เอเซียติค อุตสาหกรรมเกษตร จำกัด ผู้ผลิตน้ำมะพร้าวแท้ 100% พร้อมดื่ม "โคโค่แม็ก" (Cocomax) ยอดขายอันดับ 1 ของประเทศไทย ฟิตซ้อมพร้อมฝ่ากระแสคลื่นลมในสนามแข่งขันจริง ณ...

Related Topics