ข้าราชการ-บุคลากร วธ. รวมใจป้องกันฝุ่น - ลดขยะ ถุงพลาสติก โฟม ในหน่วยงานภาครัฐ คลอดมาตรการ 3 R (Reduce - Reuse - Recycle) สร้างวินัย -รักษาสิ่งแวดล้อมจริงจัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday February 8, 2019 15:06
กรุงเทพฯ--8 ก.พ.--สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ 8 ก.พ. 2562 เวลา 09.00 น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในอาคารกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีนายขจร มุกมีค่า ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วม ในงานดังกล่าวได้เชิญนายบัญชาการ วินัยพานิช นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ จากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บรรยาย เรื่อง มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ณ ศูนย์ประชุม ชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2561 มีมติเห็นชอบมาตรการลดและแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ โดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานภาครัฐดำเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ อีกทั้งขณะนี้มีปัญหาเรื่องฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย ซึ่งเป็นปัญหาที่ใกล้ตัวเรามากนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต อันเนื่องมาจากปริมาณขยะมูลฝอยเป็นเบื้องต้น กำหนดนโยบายลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในอาคารกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากรในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย และสร้างวินัยการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง มีการจัดการขยะมูลฝอยในอาคารกระทรวงวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยได้จริง

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า เบื้องต้นมีนโยบาย 3 ข้อ หรือ 3 R ให้บุคลากรนำไปปฏิบัติ คือ 1. ดำเนินการลดขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด (Reduce) ได้แก่ ลดการใช้กระดาษ ใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก โฟม โดยการปฏิเสธ หลีกเลี่ยงการนำถุงพลาสติก โฟม เข้ามาในอาคาร ลดปริมาณของเสียอันตราย ลดปริมาณการใช้วัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน ให้มีการใช้ซ้ำ (Reuse) ได้แก่ ใช้กระดาษทั้งสองหน้า ใช้ปิ่นโตแทนกล่องโฟม และใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าสำหรับใส่สินค้า 2. ดำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยออกเป็น 4 ประเภท คือ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะอันตรายตั้งแต่ในห้องทำงาน 3.ดำเนินการแปรรูปใช้ใหม่ (Recycle) ได้แก่ นำขยะอินทรีย์มาแปรรูปเป็นน้ำหมักชีวภาพ นำไปใช้บำรุงต้นไม้และสนามหญ้าในพื้นที่กระทรวงวัฒนธรรม

"การปฏิบัติตามมติ ครม.มีการลดและแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ นอกจากจะส่งผลต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อมของข้าราชการ บุคลากรทุกคนแล้ว ยังส่งผลดีต่อคนใกล้เคียง ชุมชน และสังคมการป้องกันมลพิษระยะยาว ยกตัวอย่างเรื่องฝุ่นละออง PM 2.5 ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ทุกคนไม่ช่วยกัน ระมัดระวังเรื่องการปล่อยมลพิษ ดังนั้น การแก้ปัญหาก็ต้องเริ่มจากตัวเองช่วยกัน อยากให้ข้าราชการทุกคนหันมาเอาจริงเอาจัง เช่น ใช้ปิ่นโตใส่อาหารมารับประทาน ลดใช้ถุงพลาสติก โฟม ซึ่งจะวางมาตรการติดตามเรื่องนี้ต่อเนื่อง มีอาสาสมัครกวดขัน ตรวจตราอย่างเข้มงวด ขยายไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศให้ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง"ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว


Latest Press Release

เลือกโปรแกรมสปาที่คุณชื่นชอบในราคาเพียง 990 บาทสุทธิ ณ เลอสปา โรงแรมพูลแมน คิง เพวเวอร์ กรุงเทพ

ถึงเวลาที่คุณจะผ่อนคลายจากความตึงเครียดและค้นหาความสงบสุขของร่างกายและจิตใจ ณ เลอสปา ชั้น 4 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (ซอยรางน้ำ) พบกับความสงบที่จะคืนพลังกายและจิตใจเสมือนเป็นสวรรค์แห่งสปา ตั้งอยู่ในใจกลางกรุงเทพฯ...

Fornasetti รังสรรค์งานศิลป์เหนือกาลเวลา เอาใจนักสะสมที่รักการแต่งบ้าน

ด้วยใจรักงานศิลปะ งานปั้น ภาพวาด และการตกแต่งบ้านของ คุณอรนลิน โลจนะโกสินทร์ กรรมการบริหารแบรนด์ SEASONS OF LIVING ผู้มีความตั้งใจที่จะสร้าง SEASONS OF LIVING ให้เป็นศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์นำเข้าสุดหรูคุณภาพเยี่ยมที่ดีที่สุดจากอิตาลี...

กยท. จัดกิจกรรม CSR มอบสนามเด็กเล่นปูพื้นบล็อกยางพารา มุ่งหวัง ใช้นวัตกรรมยางของ กยท. เพื่อประโยชน์ชุมชนและสังคม

กยท. ส่งมอบสนามเด็กเล่นปูพื้นบล็อกยางพาราแก่ ร.ร.บ้านไสใหญ่ อ.ละงู จ.สตูล หนึ่งในกิจกรรม CSR มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมยางของ กยท. เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม หวังเพิ่มมูลค่าให้ยางพารา นายประพันธ์ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า...

รมว.วธ หนุน บวร On Tour ชุมชนคุณธรรมฯ วัดนาหนอง ราชบุรี นำพลัง “บวร” ขับเคลื่อนสังคมสงบสุข ส่งเสริมวิถีชีวิตไท-ยวน

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เดินทางไปติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาฯ “บวร On Tour” ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ณ...

สทนช. คืบหน้าพัฒนาแบบจำลองความคุ้มค่าการจัดสรรน้ำในพื้นที่ EEC

ดร. สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุมเปิดโครงการนำร่องศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำกับระบบประเมินด้านเศรษฐกิจและสังคมและพัฒนาระบบบัญชาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในภาวะวิกฤติ ณ เดอะฮอลล์...

Related Topics