ตามรอยบ้านดินของพ่อ! เรียนรู้ ลงมือทำ วิถีชีวิตบ้านดิน กับเด็กสถาปัตย์ ม.ศรีปทุม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday February 8, 2019 14:50
กรุงเทพฯ--8 ก.พ.--มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เด็กสถาปัตย์ ม.ศรีปทุม เดินตามรอยบ้านดินของพ่อ เข้าศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตบ้านดิน พร้อมลงมือปฎิบัติจริง ในโครงการ "สถาปัตย์ บ้านดิน" 61 กับ เดชา ฤทธิ์แดง "สวนรอยยิ้มบ้านดินของพ่อ" เจ้าของศูนย์เรียนรู้บ้านดินและเกษตรอินทรีย์ จังหวัดสระแก้ว

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตบ้านดินเชิงเกษตรพึ่งตนเอง จัดกิจกรรมโครงการ "สถาปัตย์ บ้านดิน" ประจำปีการศึกษา 2561 นำนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง โดยมี คุณเดชา ฤทธิ์แดง เจ้าของศูนย์เรียนรู้บ้านดินและเกษตรอินทรีย์ โครงการ "สวนรอยยิ้มบ้านดินของพ่อ" ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรง ในการศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตและกระบวนการสร้างบ้านดินของชุมชน ด้วยการลงมือปฎิบัติจริง แก่นักศึกษา เพื่อเสริมสร้างทักษะสถาปัตยกรรมกับธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรมด้วยกิจกรรมจิตอาสา ณ โครงการสวนรอยยิ้มของพ่อ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตบ้านดินเชิงเกษตรพึ่งตนเอง บ้านคลองทราย ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

อาจารย์อานนท์ พรหมศิริ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า การสร้างบ้านดินในประเทศไทยได้เกิดขึ้นมาหลายสิบปีแล้วซึ่งเป็นบ้านทางเลือกใหม่ให้กับ บุคคลทั่วไปที่สนใจการอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืนเพราะใช้วัสดุที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่น วัสดุไม่ต้องผ่านการแปรรูป ด้วยพลังงาน หรือ มีการขนส่งให้เปลืองพลังงาน สามารถประหยัด ค่าไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศ เพราะบ้านดินจะมีอุณหภูมิค่อนข้างคงที่ ในขณะที่ภายนอก อาคารร้อน ในบ้านจะเย็นกว่า และในขณะที่ภายนอกอากาศหนาวแต่ภายในบ้านจะมี ความรู้สึกอบอุ่น

ซึ่งคณะสถาปัตย์ฯได้เล็งเห็นประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้หลักการสร้างบ้านดิน ทั้งภาคทฤษฎี และการฝึกปฎิบัติด้วยการลงมือทำจริง เป็นการเสริมสร้างความรู้และเทคนิคการสร้างบ้านดินให้กับนักศึกษา ถือเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ เป็นการรักษาศิลปวัฒนธรรมตลอดจนเป็นการปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่คู่กับชุมชน ตลอดไป

อาจารย์อานนท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดโครงการ "สถาปัตย์ บ้านดิน" ให้กับนักศึกษาสถาปัตย์ SPUในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการก่อสร้างอาคาร ด้วยเทคนิคบ้านดิน ฝึกทักษะการทำงานและการทำกิจกรรมร่วมกันของนักศึกษาและการทำงานร่วมกับบุคคลภายนอก ตลอดจนเป็นการให้บริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม สู่สังคม และชุมชน และเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านจิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน แทนการรับน้องใหม่นอกสถานที่อีกด้วย


Latest Press Release

กรมประมง...ออกโรงเตือน!! เจ้าของเรือที่มีใบอนุญาตทำการประมง หากให้ผู้อื่น ยืมหรือ เช่าเรือ เมื่อมีการกระทำผิดกฎหมาย อ้างไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ ต้องรับโทษด้วย

กรมประมงเตือนผู้ประกอบอาชีพทำการประมงที่มีใบอนุญาตทำการประมงทั้งเรือประมงพาณิชย์และพื้นบ้าน โปรดระวัง !! หากให้ผู้อื่นยืมหรือเช่าเรือของตนออกไปทำการประมง และผู้ยืมกระทำความผิดใดๆ ก็ตาม เจ้าของเรือไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้...

สำนักหอสมุด ม.ขอนแก่น จัดกิจกรรม KKU Library Share and Learn 2019 Customer Experience ออกแบบสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า

ผศ. ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ รองผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้าง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งเน้นที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นเลิศ (Excellent Resources Center) และมีนวัตกรรมการบริการ...

ประเมินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาล

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นมาตรการชั่วคราวเน้นไปที่ภาคการบริโภคและภาคการท่องเที่ยว อาจได้ผลไม่มากเพราะเศรษฐกิจไทยมีโครงสร้างผูกขาดสูง ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกระจุกตัว โครงสร้างเศรษฐกิจพึ่งพาภายนอกสูง แนวโน้มการค้าโลกนั้นจะชะลอตัวลงไปมากกว่าเดิม...

ภาพข่าว: คณะนักศึกษา วปส. รุ่นที่ 9 ดูงานสมาคมประกันวินาศภัยไทย

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย และ นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหารสมาคมฯ ให้การต้อนรับ ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. และคณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 9 ในโอกาสมาศึกษาดูงาน ณ...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จัดประชุม กพร.ปจ.เพื่อบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังแรงงานในจังหวัดลำพูน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2562 เพื่อบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังแรงงานในจังหวัดลำพูน รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน...

Related Topics