ETDA โชว์ความสำเร็จงาน Thailand e-Commerce Week 2019 คึกคัก

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday February 8, 2019 16:10
กรุงเทพฯ--8 ก.พ.--อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เผยงาน Thailand e-commerce Week 2019 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2562 ประสบความสำเร็จเกินคาด ทั้งผู้บริโภค และผู้ประกอบธุรกิจอีคอมเมิร์ซให้การตอบรับล้นหลาม มีผู้เข้าร่วมชมงานกว่าหมื่นคน มั่นใจแพ็ตฟอร์ม Young talent สามารถต่อยอดขยายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ เพื่อสร้าง Workforce รุ่นใหม่ รองรับ e-Commerce Park พร้อมตั้งเป้าผุด Silicon Valley ด้านอีคอมเมิร์ซอย่างครบวงจรของประเทศไทย

นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.)หรือ ETDA กล่าวว่าการจัดงาน Thailand e-commerce Week 2019 ภายใต้แนวคิด e-Commerce In The Park , e-Commerce is now #หาเงินก่อนไม่รอแล้วนะ ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการธุรกิจอีคอมเมิร์ซและผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก จนทำให้ในช่วง 3 วันมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 10,000 คน

การจัดงานในครั้งนี้ ยังได้มีการเปิดตัว "Young talent Platform" เพื่อรองรับ Workforce โดยระดมสมองจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ Start up ต่างๆ และจะเป็น Platform แรกของประเทศ ที่จะเป็นศูนย์กลางทางด้าน e-Commerce อย่างครบวงจร ตั้งแต่ให้คำปรึกษาในการทำธุรกิจ e-Commerceหางาน หาเงินทุน จับคู่ธุรกิจ สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ e-Leaning พร้อมกับเชื่อมต่อกับ e-Marketplace รวมทั้งให้บริการจดทะเบียนธุรกิจของภาครัฐ สร้าง Community ให้ Young Talent ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ขณะเดียวกันก็ให้บริการด้าน e-Commerce เช่น Logistics, Payment, Online Marketing พร้อมตั้งเป้าให้เกิด Silicon Valley (ซิลิคอน วัลเล่ย์) ด้านอีคอมเมิร์ซอย่างครบวงจรของประเทศไทย และยังมีการมอบรางวัล "Thailand e-Commerce Awards: People's Choice 2019" สำหรับสุดยอดธุรกิจออนไลน์ขวัญใจคนไทยแห่งปี ให้แก่ผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซ และพิเศษสุดของปีนี้ที่เปิดโอกาศให้กับนิสิตนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์และแผนธุรกิจ เพื่อสนับสนุนอีคอมเมิร์ซไทยในกิจกรรม"รวมพลังยังทะเล้น (Young Talent)" 3 ด้าน ทั้ง Viral VDO, Jingle และBusiness Pitching มูลค่าเงินรางวัลกว่า 300,000 บาท อีกด้วย

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านอีคอมเมิร์ซ์ โดยการลงนามกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจในยุคดิจิทัลในการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดบุคลากร (Workforce) ที่มีความรู้และทักษะที่ทันสมัยในยุคดิจิทัล เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs และ Enterprise รวมทั้งการลงนามความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)เพื่อร่วมกันพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Consumer Protection) ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาปัจจุบันและการรับมือกับสถานการณ์ที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเป็นดิจิทัลมากยิ่งขึ้น

ขณะเดียวกัน ยังก่อให้เกิดความร่วมมือทางธุรกิจของผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าผู้ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์และโลจิสติกส์ ที่จะสามารถพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งได้ และยังเป็นการจุดประกายให้เกิดผู้ประกอบการออนไลน์หน้าใหม่ซึ่งจะเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้ไทยสามารถรักษาอันดับ 1 ในธุรกิจอีคอมเมิร์ซของอาเซียนได้ โดยในปี 2561 มูลค่าตลาดอีคอมเมิร์ซพุ่งสูงถึง 3.2 ล้านล้านบาท และปี 2562 คาดว่าเติบโตไม่ต่ำกว่า 20% โดยมีปัจจัยหลักมาจากการเติบโตของ B2C (Business to Consumer) รวมทั้งจำนวนผู้ค้าออนไลน์ และนักช้อปออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นด้วย

การเติบโตของตลาดอีคอมเมิร์ซดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปตามยุค รวมทั้งการพัฒนาของเครื่องมือสื่อสารการทำตลาด และจำนวนคนไทยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในอัตราเพิ่มขึ้นต่อเนื่องด้วยราคาการใช้งานที่ถูกลง ล้วนส่งผลให้ตลาดอีคอมเมิร์ซไทยยังมีโอกาสเติบโต ทั้งจำนวนผู้ซื้อและผู้ขายผ่านออนไลน์เพิ่มมากขึ้น

"เทรนด์การทำตลาดอีคอมเมิร์ซหลังจากนี้ จะเป็นการนำข้อมูล หรือ Big Data มาพัฒนาธุรกิจอีคอมเมิร์ซมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเอ็นเตอร์ไพรส์ ที่พบว่าใช้บิ๊กดาต้าวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อนำเสนอสินค้าใหม่ๆ 100% ,ใช้เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคอย่างแม่นยำและการวางแผนด้านการตลาด 92.85% และใช้วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม กำหนดยุทธศาสตร์การจำหน่ายสินค้า 85.71% รวมทั้งธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์มีการใช้ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) มาช่วยดำเนินธุรกิจด้านการบริหารและจัดการบริหารลูกค้าแล้ว 76.93% และกลุ่มที่ยังไม่มีการพัฒนาด้าน AI 23.07%" นางสุรางคณา กล่าว

ทั้งนี้ ETDA ยังเตรียมต่อยอดความสำเร็จจากการจัดงานในครั้งนี้ สำหรับพัฒนาการจัดงาน Thailand e-Commerce Week 2020 เพื่อรองรับนักธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่จะขยายตลาดเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับ e-Commerce Park ที่จะเป็นศูนย์กลางด้านอีคอมเมิร์ซอย่างครบวงจรแห่งแรกในไทยต่อไป


Latest Press Release

พิธีเปิดศูนย์สุขภาพ เวลเนส เซ็นเตอร์ ลำปาง สนับสนุนโดย สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดศูนย์สุขภาพ เวลเนส เซ็นเตอร์ ลำปาง สนับสนุนโดย สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล...

กฟผ. จัดกิจกรรมค่ายปัจฉิมนิเทศ โครงการ กฟผ. เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม (ค่ายเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ.) รุ่นที่ 11 คัดเลือกสุดยอดค่ายอาสาพัฒนาเจาะลึกชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กฟผ. จัดกิจกรรมค่ายปัจฉิมนิเทศ โครงการ กฟผ. เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม (ค่ายเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ.) รุ่นที่ 11 คัดเลือกสุดยอดค่ายอาสาพัฒนาเจาะลึกชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นายยงยุทธ ศรีชัย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม...

เมืองสุขสยาม ครบรอบ 1 ปี ชูมหัศจรรย์วิถีไทย โกยยอดพันล้าน ขึ้นแท่นจุดหมายแห่งความสุขของนักท่องเที่ยวไทย-เทศ

"เมืองสุขสยาม" ณ ไอคอนสยาม โชว์มหัศจรรย์วิถีไทยอวดสายตาชาวโลก ประกาศความสำเร็จครบรอบ 1 ปี ขึ้นแท่นหนึ่งในแม่เหล็กหลักของไอคอนสยาม เผยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเทใจให้ เกิดกระแส กิน ช้อป จบ ครบ โดนใจ "สัมผัสเสน่ห์วิถีไทย ให้สุขใจ ต้องไปสุขสยาม"...

โรบินสัน และร้านจัสท์บาย ร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัล ชวนนักช้อป ปันสุขให้น้อง มอบตุ๊กตาให้น้องๆ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

โรบินสัน และร้านจัสท์บาย ร่วมกับ กลุ่มเซ็นทรัล ชวนนักช้อป 'ทำดี' ด้วยการ "ปันสุขให้น้อง" เพียงซื้อตุ๊กตาจัสท์บาย ราคา 199 บาท รับฟรีตุ๊กตาจัสท์บาย 1 ตัว มูลค่า 60 บาท เพื่อส่งมอบเป็นของขวัญให้น้องๆ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ในโครงการ "มิลเลี่ยน กิฟท์...

ทีมแล่นใบ ลูกทัพเรือ ฟิตหนัก!

ควันหลง...ทีมนักกีฬาเรือใบจากสโมสรเรือใบโรงเรียนนายเรือ โดยการสนับสนุนจาก บริษัท เอเซียติค อุตสาหกรรมเกษตร จำกัด ผู้ผลิตน้ำมะพร้าวแท้ 100% พร้อมดื่ม "โคโค่แม็ก" (Cocomax) ยอดขายอันดับ 1 ของประเทศไทย ฟิตซ้อมพร้อมฝ่ากระแสคลื่นลมในสนามแข่งขันจริง ณ...

Related Topics