STYLE Bangkok นำคุณค่าวิถีไทยสู่สากลที่โซน OTOP for Export 17-21 เมษายนนี้ที่ไบเทค บางนา

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday April 17, 2019 15:07
กรุงเทพฯ--17 เม.ย.--ซิลเลเบิล

ถึงวันนี้ การพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าโอทอป อาจไม่ใช่แค่การพัฒนาปรับปรุงแพคเกจจิ้งให้ทันสมัยสวยงาม แต่คือการโฟกัสด้านพัฒนาคุณภาพของสินค้า การให้ความรู้ด้านบริหารจัดการ และการช่วยหาช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศให้ผู้ผลิต หลายหน่วยงานภาครัฐได้ร่วมกันผลักดันให้สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เปลี่ยนคุณค่างานคราฟท์ท้องถิ่นเป็นเม็ดเงินหล่อเลี้ยงชุมชน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ DITP ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันและสร้างโอกาสในการขยายตลาดสู่ต่างประเทศให้กับสินค้าโอทอปไทย ที่มีการพัฒนารูปแบบ และดีไซน์ให้ทันสมัย ตอบรับแนวโน้มสินค้าและความต้องการของผู้บริโภค ที่สำคัญคือไม่ทิ้งภูมิปัญญาและอัตลักษณ์แห่งท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของสินค้าไลฟ์สไตล์แบรนด์ไทยที่ครองใจผู้ซื้อไปทั่วโลก

นี่คือส่วนหนึ่งของสินค้าโอทอปจากผู้ประกอบการไทย จาก 4 ภูมิภาคทั่วไทย ซึ่งจะร่วมจัดแสดงภายในงาน STYLE Bangkok เดือนเมษายน ณ โซน OTOP for Export หรือโอทอปเพื่อการส่งออก บริเวณฮอลล์ EH 99 ของไบเทค บางนา

กลุ่มผ้าปักด้วยมือ บ้านสันกอง จังหวัดเชียงราย โดยมีป้านิธี สุธรรมรักษ์ เป็นผู้นำสร้างสรรงานปักผ้าด้วยมือโชว์ลวดลายสะท้อนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง วิถีชีวิตชนบท และลวดลายธรรมชาติในท้องถิ่น งานแต่ละชิ้นละเอียดละออสวยงาม โดยมีแรงบันดาลใจที่ต้องการจะนำวิถีชีวิตชนบทมาปักลงบนผ้าถ่ายทอดเรื่องราวชุมชนให้คนได้รับรู้ และหวังให้เป็นจุดแข็งของผลิตภัณฑ์ในเรื่องวิถีของชุมชน

มิสเตอร์ลีฟ สินค้าโอทอปที่ผสมผสานแนวคิดรักษ์โลก โดยการนำวัตถุดิบธรรมชาติที่มีในท้องถิ่น คือใบตองตึง ซึ่งผูกพันธ์กับวิถีชีวิตคนไทยทางภาคเหนือ มาเสริมเติมนวัตกรรมการผลิต พร้อมสอดแทรกดีไซน์ที่โดดเด่นและโมเดิร์น ให้ถูกใจคนทุกวัย ซึ่งคุณปรเมศร์ สายอุปราช ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีฟ ครีเอชั่น จำกัด มั่นใจว่า การสร้างผลิตภัณฑ์แปลกใหม่ด้วยนำสิ่งที่เหลือใช้จากธรรมชาติ ถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแบรนด์ เมื่อออกสู่ตลาดโลกไม่เพียงจะถูกใจตลาด แต่จะสามารถช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับแบรนด์ไทยอีกด้วย

ศิญดา ผ้าทอ เชียงใหม่ เพิ่มคุณค่าศิลปะของชิ้นงานด้วยผ้าทอวัตถุดิบผ้าฝ้ายย้อมสีที่จากเดิมนำมาตัดเย็บเป็นเสื้อบุรุษ เสื้อสตรี ผ้าถุงและชุดสำเร็จรูป นำมาพัฒนาผสมงานปักมือลวดลายต่างๆและฝีมือการตัดเย็บด้วยการด้นมือหมดทั้งตัวของผ้าชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆซึ่งมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ สีสันสวยงามโดดเด่น ทำให้กระเป๋าแบรนด์ศิญดา ผ้าทอ สวยงาม แปลกใหม่และมีเอกลักษณ์ที่เป็นตัวของตัวเอง และมุ่งพัฒนารูปแบบกระเป๋าให้มีความหลากหลาย ให้ผู้ใช้ได้เลือกทั้งดีไซน์ และรูปแบบที่ถูกใจถือ ซึ่งลวดลายงานปักลายของชาวเขาเผ่าต่างๆ มีลวดลายการปักมือละเอียดสวยงาม มีเอกลักษณ์โดดเด่น และมีคุณค่าทางจิตใจอย่างยิ่ง

"เราส่งเสริมกลุ่มฝีมือแรงงานเป็นกลุ่มชาวเขาในอำเภอจอมทอง และกลุ่มผู้สูงอายุที่มีฝีมือในการปักมืออย่างต่อเนื่อง ทำให้กลุ่มนี้มีความเชี่ยวชาญ ปักผ้าด้วยความรัก ใส่ใจทุกรายละเอียดของฝีเข็ม จึงสร้างสรรค์ลวดลายปักในแบบแปลกใหม่เรื่อยๆเพราะมีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สินค้า ประกอบกับมีความสุขที่ได้เห็นรอยยิ้มความประทับใจของลูกค้าที่ชื่นชอบและเห็นคุณค่าของงานฝีมือเหล่นี้" ศิญดา จิระเพชรอำไพ เจ้าของและหัวหน้ากลุ่ม

ผ้าฝ้ายทอมือ เข็นมือ ย้อมสีธรรมชาติ ขอนแก่น แบรนด์ JUTATIP เป็นการนำองค์ความรู้พื้นบ้านมาพัฒนาเป็นสินค้ายอดนิยมในหมู่คนทุกวัย มีความแตกต่างด้วยการรักษาภูมิปัญญาชาวบ้าน วิธีการเข็นฝ้ายด้วยมือ การทอผ้าด้วยเทคนิคเกาะล้วงและเทคนิคจกผ้าแบบโบราญที่กำลังจะสูญหาย ผลักดันให้ชุมชนเรียนรู้และอนุรักษ์ฟื้นฟู อาทิ การเข็นฝ้าย การย้อมเส้นฝ้ายด้วยวัตถุดิบสีธรรมชาติในท้องถิ่น

"เราสร้างเครือข่ายผู้ผลิตที่สนใจผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ โดยการรับผลิตเส้นใยฝ้ายเข็นมือย้อมสีธรรมชาติ และรับทอผ้าลายตามออเดอร์ จากในและต่างประเทศ ซึ่งส่งเสริมให้แนวทางของสินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขยายวงกว้างขึ้น รวมทั้งการสร้างกลุ่มผู้สนใจใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มผู้รักงานคราฟท์ ภายใต้แบรนด์ JUTATIP และยังสร้างให้ JUTATHIP เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมนักศึกษาที่เรียนสาขาที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกันก็พยายามปลุกกระแสความสนใจของคนรุ่นใหม่ต่อชุมชนของตนเอง โดยการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ในหมู่บ้าน เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้ครอบครัวเข้มแข็ง และไม่ทิ้งท้องถิ่นไปขายแรงงานที่อื่น" คุณจุฑาทิพ ไชยสุริยะ เจ้าของและหัวหน้ากลุ่ม

กลุ่มเตยปาหนัน กระบี่ สินค้าโอทอปจากแดนปักษ์ใต้ ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งมีจุดเริ่มต้นง่ายๆ เพียงเพราะสมัยก่อนชุมชนไม่มีหมอน เสื่อ ที่จะปูนอน คนในชุมชนจึงมองเห็นวัตถุดิบในท้องถิ่น และคิดนำมาผลิตใช้ในครัวเรือนและใช้ในงานพิธีสำคัญต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานบวช จนสืบทอดกันมา และปัจจุบัน เตยปาหนัน ได้พัฒนาเป็นสินค้าโอทอปที่มีลวดลาย สีสันอันหลากหลายและมีเอกลักษณ์ เช่น กระเป๋า หมวก เสื่อ สร้างงานสร้างรายได้ให้คนในชุมชน

งาน STYLE Bangkok เดือนเมษายน จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-21 เมษายน ณ ไบเทค บางนา โดยเปิดเป็นวันเจรจาธุรกิจ 17-19 เมษายน เวลา 10.00-18.00 น. และเปิดสำหรับประชาชนทั่วไป วันเสาร์ที่ 20 และวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน เวลา 10.00-21.00 น. ชมข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าได้ที่ www.stylebangkokfair.com หรือโทรสายตรงกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 1169


Latest Press Release

ทาโก้ เบลล์ ส่งตรงเมนูเด็ด เนคเค็ด ชิกเก้น ทาโก้ หวังเอาใจแฟนทาโก้ในประเทศไทย

ทาโก้ เบลล์ สร้างความตื่นเต้นให้กับตลาดอาหารกึ่งเม็กซิกันสไตล์อีกครั้งในประเทศไทย ด้วยการนำเสนอ "เนคเค็ด ชิกเก้น ทาโก้" (Naked Chicken Taco) สุดยอดเมนูนวัตกรรมใหม่ที่ประสบความสำเร็จมาแล้วทั่วโลก พร้อมโปรโมชั่นราคาพิเศษชุดละ 99 บาท เท่านั้น...

Eye Level มอบรางวัล Eye Level Literary Award ครั้งที่ 27 ให้นักเขียนรุ่นเยาว์มากพรสวรรค์จากทั่วโลก

Eye Level ผู้นำในอุตสาหกรรมการศึกษาระดับโลก ประสบความสำเร็จในการจัดพิธีมอบรางวัล Eye Level Literary Award ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ณ Eye Level Hall ในสำนักงานใหญ่ประจำเกาหลีของบริษัท Daekyo รางวัล Eye Level Literary Award (ELLA)...

ไทยเจ้าภาพจัดยิ่งใหญ่ ประชุมความร่วมมือ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน มุ่งพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านแร่ธาตุของอาเซียน

เริ่มเปิดงานการประชุมระดับอาเซียนแล้ว กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านแร่ธาตุอาเซียน ครั้งที่ 19 (The 19th ASEAN Senior Officials Meeting on Minerals: The 19th ASOMM)...

24 ธันวาคม 2562 เฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขในคืนคริสต์มาสอีฟ กับ 2 โรงแรมหรูในเครือ เคป แคนทารี โฮเทลส์ จ.ระยอง

โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง และ โรงแรมคามิโอ แกรนด์ ระยอง ร่วมฉลองเทศกาลแห่งความสุขของค่ำคืนคริสต์มาสอีฟอันแสนอบอุ่นกับบุฟเฟ่ต์มื้อค่ำสุดพิเศษ อาทิ ไก่งวงอบ แฮมอบน้ำผึ้ง ขาแกะย่าง ฯลฯ...

ภาพข่าว: โรงแรมเคปนิทรา หัวหิน ให้การต้อนรับนักแสดงสาว อ๋อม สกาวใจ

คริสเตียน เริลช์ลิ (คนที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเคปนิทรา หัวหิน พร้อมด้วย ญาน โฮติเกอร์ (คนที่ 1 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์โรงแรมฯ ให้การต้อนรับนักแสดงสาวสวยดีกรีคุณแม่ลูกหนึ่ง อ๋อม - สกาวใจ พูนสวัสดิ์ (คนที่ 2 จากซ้าย) ในโอกาสเข้าพัก...

Related Topics