กฟก.รับสมัครเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร 2562 ทำหน้าที่ในบอร์ดใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday April 29, 2019 15:18
กรุงเทพฯ--29 เม.ย.--สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

บอร์ดกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจอนุมัติงบประมาณ 85 ล้านบาท ให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดการเลือกตั้งตัวแทนเกษตรกรเป็นคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดรับสมัครผู้สนใจระหว่าง 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562 นี้

นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดเผยว่าตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงนามในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัครเลือกตั้ง สถานที่รับสมัครเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยมีการกำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 และเปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ในวันที่ 29 เมษายน ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้ได้ผู้แทนเกษตรกรเข้ามาทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จำนวน 20 คน แบ่งเป็น ภูมิภาคที่ 1 ภาคเหนือ จำนวน 5 คน รับสมัครที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ภูมิภาคที่ 2 ภาคกลาง จำนวน 4 คน รับสมัครที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กรุงเทพมหานคร ภูมิภาคที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 7 คน รับสมัครที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น และภูมิภาคที่ 4 ภาคใต้ จำนวน 4 คน รับสมัครที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย กฟก.มีเกษตรกรสมาชิกที่มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ จำนวน 5.5 ล้านคน

"ผู้แทนเกษตรกรที่ได้รับการเลือกตั้งจะเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยมีหน้าที่เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร และการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพเกษตรกร เสนอแนะการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ รวมถึงการกำหนดนโยบายและออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศในการบริหารกิจการกองทุน และปฏิบัติการอื่นๆ ตามที่พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูฯ บัญญัติไว้ จึงขอเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจสมัครเป็นผู้แทนเกษตรกร เพื่อเข้ามาทำหน้าที่เป็นปากเสียงให้กับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ ร่วมผลักดัน ออกนโยบายที่เป็นประโยชน์ให้กับเกษตรกร ทั้งด้านการจัดการหนี้สินและการฟื้นฟูอาชีพ พัฒนาให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานใหญ่ โทร 02-1580342 ต่อ 3604,3605,3204" นายสไกร กล่าว


Latest Press Release

ห้ามพลาด! SITI SPU ขอเชิญน้องๆมัธยมปลาย ร่วมประกวด Video Clip นวัตกรรมช่วงโควิด-19 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 10,000 บาท

Clip เกี่ยวกับ นวัตกรรมช่วงโควิด-19 หรือ clip พิชิต COVID-19 ความยาวไม่เกิน 2 นาที ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ประกาศผลวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาร่วมสนุกกันในกิจกรรม ประกวด Video...

ด่วน! SPU เปิดรับสมัครนศ.ปริญญาโท เรียนออนไลน์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน

การเรียนรู้ใหม่ ในโลกยุคปกติใหม่ ครูต้องปรับเปลี่ยน ผู้เรียนต้องปรับตัว เราไม่สามารถปฏิเสธการเรียนออนไลน์ได้ แต่เราสามารถใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้ได้ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน...

เกษรวิลเลจนำเสนอ Gaysorn Back To Life, The Art of 'The New Normal’ 3 หัวใจหลักแห่งศิลปะ แห่งการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่อย่างมีรสนิยม

เกษรวิลเลจนำเสนอ Gaysorn Back To Life, The Art of 'The New Normal’ 3 หัวใจหลักแห่งศิลปะ แห่งการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่อย่างมีรสนิยม ให้ลูกค้าช้อปปิ้งอย่าง มีสไตล์ ปลอดภัย และมั่นใจกว่าที่เกสรวิลเลจ พร้อมต่อยอดนโยบาย “ย่านราชประสงค์ปลอดภัย...

วว. / TICA /JICS ญี่ปุ่น ร่วมส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในหน่วยงานภาครัฐ ชี้เป็นหลักชัยสำคัญในการวิจัย พัฒนา อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ดร.พสุ โลหารชุน ประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. ร่วมรับมอบครุภัณฑ์รถยนต์ไฟฟ้า EV จำนวน 7 คัน และสถานีชาร์จไฟ...

ภาพข่าว: วว.มอบถุงยังชีพแก่ชุมชนบริเวณเทคโนธานี เยียวยาวิกฤตโควิด 19

ดร.พสุ โลหารชุน ประธานกรรมการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธาน ในพิธีมอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด ให้แก่ชุมชนบริเวณเทคโนธานี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบสถาปนา ๕๗ ปี...

Related Topics