ซิตี้ ประเทศไทย เตรียมจัด 10 กิจกรรมจิตอาสา ตามรอยพระราชดำริ ร.10 ยกระดับสังคมหลากหลายมิติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday May 8, 2019 14:20
กรุงเทพฯ--8 พ.ค.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

ซิตี้ ประเทศไทย เตรียมจัด "วันชุมชนซิตี้" หรือ "Citi Global Community Day" จิตอาสา ตามรอยพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากอาสาสมัครซิตี้ รวมทั้งครอบครัว จำนวนกว่า 2,500 คน เพื่อยกระดับสังคมในหลากหลายมิติ อาทิ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม รวมถึงด้านเยาวชน โดยงานดังกล่าวประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อย จำนวน 10 กิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมบริจาคโลหิต 2. กิจกรรมบริจาคสิ่งของ 3. กิจกรรมผลิตยางยืดเปลี่ยนชีวิต 4. กิจกรรมอาสาสมัครดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเล 5. กิจกรรมชุมชนสมาร์ทมันนี่ 6. กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้บนผืนผ้า 7. กิจกรรมจิตอาสาระดมทุนพัฒนาโรงเรียน 8. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม จ.ราชบุรี 9. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านภูไทร จ.ชลบุรี 10. กิจกรรมแข่งขันฟุตบอลระหว่างอาสาสมัครซิตี้กับน้องๆ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2562

มร. ทีบอร์ พานดิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย กล่าวว่า ซิตี้ เตรียมจัดกิจกรรม "วันชุมชนซิตี้" หรือ "Citi Global Community Day" กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้พนักงานซิตี้ ประเทศไทย รวมทั้งครอบครัวและเพื่อน จำนวนกว่า 2,500 คน ได้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครซิตี้ทำกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่มุ่งยกระดับสังคมในหลากหลายมิติ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม รวมถึงด้านเยาวชน อีกทั้งเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซิตี้จึงได้น้อมนำแนวทางจิตอาสาตามพระราชดำริของพระองค์ ที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ อีกทั้งทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

มร. ทีบอร์ กล่าวเพิ่มว่า "วันชุมชนซิตี้" หรือ "Citi Global Community Day" เป็นวันที่ซิตี้เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการเป็นผู้ให้ โดยซิตี้ได้ออกแบบโครงการจิตอาสาช่วยเหลือสังคมในหลากหลายรูปแบบ ภายใต้แนวคิด "การให้ที่ยั่งยืน" ผ่านโครงการพัฒนาสังคมอย่างรอบด้าน จำนวน 10 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการบริจาคโลหิต ร่วมกับสภากาชาดไทย 2. โครงการบริจาคสิ่งของสภาพดีที่พนักงานซิตี้ไม่ได้ใช้ ให้แก่มูลนิธิต่างๆ เพื่อส่งต่อให้ผู้ที่ขาดแคลน 3. โครงการยางยืดเปลี่ยนชีวิต ที่เปิดโอกาสให้อาสาสมัครซิตี้ได้ร่วมกันผลิตยางยืดที่เหมาะสำหรับใช้ในการออกกำลังกาย หรือกายภาพบำบัด เพื่อส่งต่อให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ นำไปใช้กับผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้สูงอายุ รวมทั้งบุคคลทั่วไป 4. กิจกรรมอาสาสมัครดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเล คืนความสมดุลสู่ระบบนิเวศ และ 5. โครงการชุมชนสมาร์ทมันนี่ ที่ซิตี้แบงก์ร่วมกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการเงินในระดับครัวเรือนและชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตจากการรู้จักบริหารรายรับ รายจ่าย และการออมเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ยังมีโครงการจิตอาสาเพื่อเยาวชน ได้แก่ 6. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้บนผืนผ้า ซึ่งเป็นสื่อการเรียนรู้เพื่อช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้กับเด็กและเยาวชน ผ่านสีสันสดใส สามารถใช้งานได้ยาวนาน 7. โครงการจิตอาสาระดมทุนพัฒนาโรงเรียน ที่เปิดโอกาสให้อาสาสมัครซิตี้ร่วมบริจาคเงินเพื่อสร้างโรงเรียนให้น้องๆ ในถิ่นทุรกันดาร นอกเหนือจากกิจกรรมด้านการระดมทุนเพื่อสร้างโรงเรียนในที่ทุรกันดารแล้ว ยังมีกิจกรรมที่ให้อาสาสมัครซิตี้ร่วมลงแรงช่วยกันบูรณะซ่อมแซมโรงเรียน ทั้งการเตรียมแปลงเกษตร ทาสีโรงเรียน ระบายสีพื้นถนน และสร้างสรรค์สื่อการสอน ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน 8. โครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนในจังหวัดราชบุรี 9. โครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนในจังหวัดชลบุรี เพื่อบูรณะซ่อมแซมโรงเรียนให้มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม และปลอดภัย เหมาะแก่น้องๆ ชั้นอนุบาลจนถึง ป.6 และ 10. โครงการแข่งขันฟุตบอลระหว่างอาสาสมัครซิตี้กับน้องๆ นักกีฬาฟุตบอล เพื่อสนับสนุนเยาวชนไทยให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นการจุดประกายความฝันเยาวชนไทยที่ใฝ่ฝันอยากเป็นนักฟุตบอลทีมชาติอีกด้วย

"ซิตี้ ประเทศไทย มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมในทุกมิติ และมุ่งหวังที่จะเห็นสังคมไทยเป็นสังคมแห่งการให้อย่างยั่งยืนตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ในชุมชนให้มีสภาพที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของธนาคารซิตี้แบงก์ที่เดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง เป็นที่มาของกิจกรรมวันชุมชนซิตี้ ให้พนักงานซิตี้ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นผู้ให้แก่สังคมที่เราอาศัยและดำเนินธุรกิจ" มร. ทีบอร์ กล่าวทิ้งท้าย

กิจกรรมวันชุมชนซิตี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 14 เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานซิตี้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมอย่างรอบด้าน เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่สังคมและชุมชน โดยกิจกรรมดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2562 ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ที่ www.citibank.co.th และ www.citi.co.th

เกี่ยวกับ "ซิตี้"

ธนาคารชั้นนำของโลก ที่ให้บริการแก่ลูกค้ากว่า 200 ล้านราย ในกว่า 160 ประเทศ และเขตปกครองทั่วโลก ซิตี้นำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินที่หลากหลายให้กับลูกค้าบุคคล องค์กร ภาครัฐและสถาบันต่างๆ โดยธุรกิจหลักครอบคลุมการธนาคารและสินเชื่อเพื่อลูกค้าบุคคล (สายบุคคลธนกิจ) ธนาคารเพื่อองค์กรและการลงทุน (สายสถาบันธนกิจและวาณิชธนกิจ) ธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์ บริการธุรกรรมทางการเงินต่างๆ รวมถึงบริการบริหารความมั่งคั่ง ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.citigroup.com | ทวิตเตอร์: @Citi | ยูทูป: www.youtube.com/citi | บล็อก: http://new.citi.com | เฟซบุ๊ก: www.facebook.com/citi | ลิงก์อิน: www.linkedin.com/company/citi


Latest Press Release

ห้ามพลาด! SITI SPU ขอเชิญน้องๆมัธยมปลาย ร่วมประกวด Video Clip นวัตกรรมช่วงโควิด-19 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 10,000 บาท

Clip เกี่ยวกับ นวัตกรรมช่วงโควิด-19 หรือ clip พิชิต COVID-19 ความยาวไม่เกิน 2 นาที ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ประกาศผลวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาร่วมสนุกกันในกิจกรรม ประกวด Video...

ด่วน! SPU เปิดรับสมัครนศ.ปริญญาโท เรียนออนไลน์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน

การเรียนรู้ใหม่ ในโลกยุคปกติใหม่ ครูต้องปรับเปลี่ยน ผู้เรียนต้องปรับตัว เราไม่สามารถปฏิเสธการเรียนออนไลน์ได้ แต่เราสามารถใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้ได้ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน...

เกษรวิลเลจนำเสนอ Gaysorn Back To Life, The Art of 'The New Normal’ 3 หัวใจหลักแห่งศิลปะ แห่งการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่อย่างมีรสนิยม

เกษรวิลเลจนำเสนอ Gaysorn Back To Life, The Art of 'The New Normal’ 3 หัวใจหลักแห่งศิลปะ แห่งการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่อย่างมีรสนิยม ให้ลูกค้าช้อปปิ้งอย่าง มีสไตล์ ปลอดภัย และมั่นใจกว่าที่เกสรวิลเลจ พร้อมต่อยอดนโยบาย “ย่านราชประสงค์ปลอดภัย...

วว. / TICA /JICS ญี่ปุ่น ร่วมส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในหน่วยงานภาครัฐ ชี้เป็นหลักชัยสำคัญในการวิจัย พัฒนา อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ดร.พสุ โลหารชุน ประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. ร่วมรับมอบครุภัณฑ์รถยนต์ไฟฟ้า EV จำนวน 7 คัน และสถานีชาร์จไฟ...

ภาพข่าว: วว.มอบถุงยังชีพแก่ชุมชนบริเวณเทคโนธานี เยียวยาวิกฤตโควิด 19

ดร.พสุ โลหารชุน ประธานกรรมการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธาน ในพิธีมอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด ให้แก่ชุมชนบริเวณเทคโนธานี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบสถาปนา ๕๗ ปี...

Related Topics