RISC จัดงานเสวนาระดับสากล WATS Forum 2019 ดึงนักคิดและนักวิชาการนานาชาติร่วมแบ่งปันแนวคิดการพัฒนางานสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยี เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday May 8, 2019 16:01
กรุงเทพฯ--8 พ.ค.--นีโอ ทาเก็ต

RISC เดินหน้าจัดฟอรั่มสุดยิ่งใหญ่ระดับนานาชาติ "WATS Forum 2019" ส่งต่อองค์ความรู้ในการพัฒนางานสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยี ผ่านมุมมองนักคิด นักวิจัยและนักวิชาการชั้นนำระดับโลก เน้นการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของทุกสรรพสิ่งบนโลก หรือ For All Well-being พร้อมกระตุ้นผู้ประกอบการด้านอสังหาฯ สถาปนิก และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี เห็นถึงความสำคัญของการวิจัยและการพัฒนางานสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ RISC ภายใต้บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) กล่าวว่า ปัจจุบันนักคิดและนักวิจัยระดับโลกต่างให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนรวมถึงเทคโนโลยีด้านสุขภาวะเป็นอย่างมาก มีการพัฒนาแนวคิด และค้นคว้าองค์ความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ศูนย์ RISC มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและต่อยอดความรู้จากนักคิดและนักวิชาการทั่วโลกผ่านงานวิจัย งานสร้างสรรค์และพัฒนา รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางที่มีประโยชน์ต่อสาธารณะ สำหรับการพัฒนาการใช้ชีวิตและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของทุกสรรพสิ่งบนโลก หรือ For All Well-being

ดังนั้น RISC จึงได้จัดงาน "WATS Forum 2019" โดยปีนี้ได้เชิญนักคิด นักวิชาการ และนักวิจัยจากสถาบันการศึกษาและองค์กรชั้นนำระดับโลกอย่าง MIT มาร่วมแบ่งปันความรู้ แนวคิดทั้งด้านการออกแบบ การสร้างสถาปัตยกรรม รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนที่ไม่ใช่เฉพาะมนุษย์เท่านั้น แต่รวมถึงทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

"WATS Forum 2019" ถือเป็นงานเสวนายิ่งใหญ่ประจำปี 2019 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดแนวคิดการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของทุกสรรพสิ่งบนโลก โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิล์ด

งานเสวนา "WATS Forum 2019" เกิดขึ้นภายใต้การสนับสนุนของบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) เพื่อเติมเต็มพันธกิจการดำเนินงานขององค์กรคือ For All Well-being ที่ต้องการเห็น ความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของทุกสรรพสิ่งบนโลก อีกทั้ง MQDC มีแนวทางอย่างชัดเจนในการนำความรู้และงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นแวดวงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเทศไทยให้เห็นความสำคัญของ "นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน" หรือ Sustainnovation ในการนำนวัตกรรมมาส่งเสริมการออกแบบและก่อสร้างให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

"เจตนารมณ์ของการจัดงานเสวนา WATS Forum 2019 คือการเผยแพร่องค์ความรู้ต่าง ๆ และอัพเดทข้อมูลใหม่ ๆ จากนักวิชาการ นักคิดและนักวิจัยระดับโลกเพื่อเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย โดยนักคิดและนักวิชาการที่เราเชิญมาล้วนมีความรู้และมุมมองในการสร้าง Well–being อย่างเป็นรูปธรรมในด้านต่างๆ ซึ่งเราแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อหลักคือความเป็นอยู่ที่ดี (Well-being) สถาปัตยกรรม (Architecture) เทคโนโลยี (Technology) และความยั่งยืน (Sustainability) โดยสะท้อนองค์ประกอบในเรื่องของสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจเข้าด้วยกัน เราตั้งใจให้ WATS Forum เป็นงานเสวนาที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และเป็นเวทีที่เรามุ่งหวังให้ทุกคนมีความเข้าใจในเรื่องการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน (Well-being Sustainability Model) และเกิดการนำไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม" รศ.ดร. สิงห์ กล่าวปิดท้าย


Latest Press Release

โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง ให้การต้อนรับ “อิทธิพล คุณปลื้ม” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

กิตติเดช คุ้มม่วง (คนที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง พร้อมด้วยพนักงานโรงแรมฯ ให้การต้อนรับ อิทธิพล คุณปลื้ม (คนที่ 3 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในโอกาสให้เกียรติเข้าพัก ณ โรงแรมแคนทารี เบย์...

#ที่พักหนึ่งเดียวในระนอง การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ The Princess Maha Chakri Sirindhorn's cup "Tour of Thailand 2020"

พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย และท่านพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง รวมทั้งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้เกียรติจัดการประชุมการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ The Princess Maha Chakri Sirindhorn's...

วศ.เสริมหลักสูตร “ความไม่แน่นอนของการวัดทางเคมี”

ดร.อรสา อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ความไม่แน่นอนของการวัดทางเคมี” โดยมี นางอังสนา ฉั่วสุวรรณ และนางสาววันดี ลือสายวงศ์...

นฤมล หารือร่วมภาคอุตสาหกรรม ยกระดับฝีมือแรงงานไทย

ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาแรงงานภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ร่วมกับสถานประกอบกิจการใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรม 37 หน่วยงาน เพื่อรับฟังประเด็นปัญหาด้านการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน...

สจด.เปิดคอร์สอบรมอาหารระยะสั้น

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เปิดหลักสูตรอบรมอาหารระยะสั้นวิธีทำอาหารคาว-หวาน 10 หลักสูตร (เสียค่าใช้จ่าย) อาทิคอร์สเสี่ยวหลงเหา เผือกทอด คอร์สอาหารจานเดียว คอร์สขนมจีนน้ำพริก ขนมจีนน้ำยา คอร์สขนมเปี๊ยะไส้ลาวา คอร์สผัดไท หอยทอด ออส่วน...

Related Topics