ทีเซลส์ จับมือร่วมกับ สวทช. เชิญชวนผู้ประกอบการศึกษาดูงาน อาหารฟังก์ชั่น ณ ประเทศไต้หวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday May 22, 2019 10:06
กรุงเทพฯ--22 พ.ค.--ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ฝ่ายโปรแกรมบริหารผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหาร ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) เชิญชวนผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมศึกษาดูงาน "อาหารฟังก์ชั่น – Functional Food in Taiwan" ณ เมืองผิงตง และเมืองไทเป ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 17-22 มิถุนายน 2562 การศึกษาดูงานครั้งนี้เพื่อให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตอาหารฟังก์ชั่น การขอขึ้นทะเบียนมาตรฐานผลิตภัณฑ์ แนวโน้มตลาดสำหรับสินค้าอาหารฟังก์ชั่น และแนวคิดการป้องกันก่อนเกิดโรค รวมทั้งความรู้ด้านโภชนพันธุศาสตร์

  • สนใจสมัครเข้าร่วมศึกษาดูงานสอบถามได้ที่ : เสาวภา ยุววุฑโฒ โทร. 089 118 6115
หรือ e-mail: sauwapa@nstda.or.th