รองเลขาธิการส.ป.ก.และผู้ตรวจราชการกรม ร่วมงานประชุมวิชาการกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday May 27, 2019 16:45
กรุงเทพฯ--27 พ.ค.--สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รองเลขาธิการส.ป.ก.และผู้ตรวจราชการกรม ร่วมงานประชุมวิชาการกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2562 "ปฏิรูปภาคเกษตรไทย ด้วยงานวิจัยและพัฒนา" ได้เยี่ยมชมนิทรรศการและผลงานกรมวิชาการเกษตร ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2562 "ปฏิรูปภาคเกษตรไทย ด้วยงานวิจัยและพัฒนา" ได้มอบนโยบายและมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ของกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2561 พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการ และผลงานวิจัยดีเด่น รวม 15 เรื่อง การจัดเสวนาทางวิชาการ โดยมี นางสาวเสริมสุข หลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวรายงาน และผู้บริหารและข้าราชการของกรมวิชาการเกษตรทั้งส่วนกลางและภูมิภาค รวม 900 ราย โอกาสนี้ พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมด้วยนางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 4 อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์

สำหรับผลงานวิจัยดีเด่น ของกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2562 รวม 15 เรื่อง ได้แก่
ประเภทงานวิจัยพื้นฐาน
1.ชีววิทยา การเพาะเลี้ยง

ประสิทธิภาพการกินเหยื่อ และผลกระทบของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีต่อมวนต้วห้ำ(ระดับดีเด่น)

2.การสร้างคลังฝาจแอนติบอดี้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ เพื่อประยุกต์ใช้ทางการเกษตร(ระดับชมเชย)

ประเภทงานวิจัยประยุกต์

1. การศึกษาปริมาณสารพิษตกค้างในสินค้าเกษตรส่งออกไปสาธารณรัฐเกาหลี(ระดับดี)

2. ชีวภัณฑ์บีเอส ควบคุมโรคกุ้งแห้งพริกสู่การใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มผลผลิตพริก(ระดับดี)

3. ศึกษาชนิดของเชื้อราที่ปนเปื้อนพริกขี้หนูระหว่างการเก็บรักษาและวิธีการควบคุม(ระดับชมเชย)

ประเภทงานพัฒนางานวิจัย

1. การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการจัดการสวนปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนในจังหวัดตรัง(ระดับดี)

2. จากผลงานวิจัยสู่ไร่นา พัฒนาสู่อุตสาหกรรมในชุมชน(ระดับชมเชย)
ประเภทงานวิจัยปรับปรุงพันธุ์
1. ตากฟ้า 6: พันธุ์ฝ้ายเส้นใยสีน้ำตาล(ระดับดีเด่น)
2. ลูกผสมสามทางมะพร้าวทางเลือกใหม่ยกระดับรายได้ชาวสวนยุค 4.0(ระดับดี)
3. อ้อยพันธุ์อู่ทอง 15 (ระดับชมเชย)
ประเภทงานวิจ้ยสิ่งประดิษฐ์คิดค้น

1. วิจัยและพันาชุดตรวจสอบธาตุอาหารพืชในดินและชุดตรวจสอบคุณภาพน้ำทางการเกษตร(ระดับดี)

2. การพั นาเครื่องดรัมดรายต้นแบบเพื่อผลิตแป้งพรีเจลในการทำผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร(ระดับดี)

3. วิจัยและพัฒนาเครื่องขัดหนามผลสละ สำหรับการส่งออกประเภทงานด้านบริการวิชาการ(ระดับชมเชย)

4. การพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์สู่มาตรฐานสากล(ระดับดี)

5. การพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์พืชและสินค้าพืชดัดแปลงพันธุกรรมตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 เพื่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ(ระดับชมเชย)


Latest Press Release

ไทยบริดจสโตน เปิดโครงการสานฝันฮีโร่ พลัส ปีที่ 5 ชวนไล่ล่าความฝันนักกีฬาพาราตัวแทนทีมชาติไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ประกาศเปิดโครงการ "สานฝันฮีโร่ พลัส" ปีที่ 5 ประจำปี 2562 เวทีไล่ล่าความฝันของเหล่าผู้ที่มีความฝันและไม่ย่อท้อ ถึงแม้จะมีอุปสรรคด้านร่างกายแต่มีใจและความมุ่งมั่นเกินร้อย ได้แสดงศักยภาพทางด้านการกีฬาของตัวเอง...

มูลนิธิเอสซีจี เชิญร่วมกิจกรรม Run for Heroes วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า ในโครงการ HANDS FOR HEROES รวมมือเรา เพื่อคนเฝ้าป่า ปีที่ 2 รายได้ทั้งหมด ไม่หักค่าใช้จ่ายนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ลาดตระเวน มอบให้ คนเฝ้าป่า ทั่วประเทศ

มูลนิธิเอสซีจี ขอเชิญชวนนักวิ่งและผู้ที่สนใจ ร่วมเป็นอีกหนึ่งมือเพื่อส่งกำลังใจไปยังผู้พิทักษ์ป่าผ่านกิจกรรม "Run for Heroes" วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า ภายใต้โครงการ HANDS FOR HEROES รวมมือเรา เพื่อคนเฝ้าป่า ปีที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา...

ปภ.บูรณาการทุกภาคส่วน และ 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน จัดการฝึก IDMEx 2019 เสริมศักยภาพการเผชิญเหตุภัยจากสึนามิ

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย บูรณาการทุกภาคส่วนจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2562 (Integrated Disaster Management Exercise : IDMEx 2019)...

ปภ.เตรียมพร้อมจัดการฝึก IDMEx 2019 ด้านปฏิบัติการแจ้งเตือนภัยและอพยพประชาชนจากสึนามิ ณ พื้นที่ 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน ในวันที่ 24 25 มิ.ย. 62

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ผนึกกำลังทุกภาคส่วนจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2562 (Integrated Disaster Management Exercise : IDMEx 2019)...

ส่งเสริมเครื่องจักรกลเกษตรทดแทนแรงงาน ตัวช่วยเกษตรกรลดต้นทุน

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลติดตามหลังการดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงาน ปี 2561 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน...

Related Topics