มข. รับรางวัลสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น พร้อมเป็นเจ้าภาพครั้งที่ 11

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday June 6, 2019 13:26
กรุงเทพฯ--6 มิ.ย.--มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มข. รับรางวัลสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น พร้อมเป็นเจ้าภาพครั้งที่ 11รศ.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัล สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น เนื่องในวันสหกิจไทยครั้งที่ 10 โดยนับเป็นครั้งที่ 2 หลังจากเคยได้รับรางวัลนี้เมื่อปี พุทธศักราช 2558 สร้างความภาคภูมิใจแก่นักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์เป็นอย่างยิ่ง พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการจัดงานวันสหกิจไทยครั้งที่ 11 รับมอบธงโดย ผศ.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ในฐานะประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และเตรียมร่วมกับประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จัดงานครั้งต่อไปอย่างยิ่งใหญ่

รศ.ประพันธ์ศักดิ์ กล่าวด้วยว่า สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มุ่งนโยบายในการพัฒนาบัณฑิตโดยใช้สหกิจศึกษาเป็นเครื่องมือ โดยได้รับการสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณ และด้านบุคลากรอย่างดีจาก คณบดี คณาจารย์ สหกิจศึกษา ต่างร่วมมือกันอุทิศทำงาน แม้กระทั่งนักศึกษาจิตอาสายุคแรกที่ไปสหกิจกลับมา ก็นำความรู้มาช่วยพัฒนาน้อง ๆ หลังดำเนินงานด้านสหกิจมาตลอดหลายปี ยืนยันว่านักศึกษาต้องมีความชำนาญการ ในสถานประกอบการจริง ตลอด 4 เดือน นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ที่เรียนไปใช้การทำงาน ทำให้สถานประกอบได้รับนวัตกรรมใหม่ๆ นอกจากนี้นักศึกษาเองก็ได้เรียนรู้เทคโนโลยี จากสถานประกอบการ นำมาพัฒนาสหกิจศึกษาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น เชื่อว่านักศึกษาที่ผ่านโครงการนี้จะมีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมได้อย่างดี ขอขอบคุณนโยบายจากผู้บริหารที่เอื้อต่อการทำงาน คณบดี อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นิเทศ นักศึกษา สถานประกอบการ บุคลากรเจ้าหน้าที่ด้านสหกิจ ทุกคนล้วนเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทั่งได้รับรางวัลนี้ รางวัลนี้เป็นของทุกคน เป็นของคน มข. เราสัญญาว่าจะพัฒนาต่อไป


Latest Press Release

ปรับแก้รายงาน EIA โครงการรถไฟฟ้าสายสีเทาเพิ่มเติม - เร่งคัดเลือกเอกชนเข้าดำเนินการก่อสร้าง

นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กล่าวกรณีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) มีแนวคิดเสนอให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) นำโครงการรถไฟฟ้าสายสีเทา ช่วงรามอินทรา-ลำลูกกา...

ซีพีเอฟ ส่งมอบ"โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน" เพื่อน้องๆอิ่มท้อง สมองดี สุขภาพแข็งแรง

"โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน" โครงการที่มีเป้าหมายร่วมแก้ปัญหาทุพโภชนาการ ด้วยการส่งเสริมเด็กและเยาวชนบริโภคไข่ไก่ อาหารโปรตีนคุณภาพ และสนับสนุนการเลี้ยงไก่ไข่ในสถานศึกษา เพื่อนำผลผลิตไข่ไก่ส่งเข้าโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน...

มูลนิธิ EDF จับมือมูลนิธิเอชพีจัดอบรมพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีให้นักเรียน

จากแนวคิดให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างเท่าเทียมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มนักเรียนที่ยังขาดโอกาสเพื่อให้สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เข้าถึงข้อมูลด้านการศึกษา เทคโนโลยีข่าวสารและสามารถพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ...

เขาเขียว10 ซีซั่น5 งานวิ่งแรกในรูปแบบ New Normal จัดเต็มความสนุกครบรส สมเป็นงานวิ่งฟันรันอันดับ 1 ของประเทศ

บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ร่วมกับ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว และ องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงาน Amazing Thailand KhaoKheow10 Season5 สนับสนุนโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “The Most Fun Zoo Running”...

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ดำเนินการพัฒนาทักษะฝีมือ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ดำเนินการพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อยกขีดความสามารถให้กับช่างไฟฟ้าเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ในหลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ซึ่งหลังจากฝึกอบรมแล้ว จะได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการประเมินความรู้ความสามารถ...

Related Topics