ตลาดสี่มุมเมืองผนึกกำลังรัฐหนุนมาตรตฐาน Q ชูคุณภาพเกษตรไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday June 6, 2019 15:48
กรุงเทพฯ--6 มิ.ย.--ดอนเมืองพัฒนา

คุณรุจิภาส เหมือนทอง ผู้อำนวยการสายงานรักษาความปลอดภัย บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด พร้อมคุณอนันต์ ราษฎรนิยม ผู้จัดการฝ่ายจัดพื้นที่อาวุโส และคุณวันชัย บุตรพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ร่วมให้การต้อนรับคุณสิรวิชญ์ สุขโต หัวหน้ากลุ่มยุทธ์ศาสตร์พัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดปทุมธานี และคณะ ในการเข้ามาตรวจป้ายรับรองแหล่งจำหน่ายสินค้าสัญลักษณ์ Q จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และใบรับรองแหล่งผลิตพืช GAP จากเกษตรกรต้นแหล่ง ภายใต้ "โครงการส่งเสริมผู้บริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q จังหวัดปทุมธานี" จากผู้ประกอบการจำนวน 104 ราย ที่ได้การรับรองตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2559 ถึง 1 สิงหาคม 2562และวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ถึง 23 สิงหาคม 2564

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตลาดสี่มุมเมืองได้ร่วมลงพื้นที่และอำนวยความสะดวกในการตรวจป้าย Q เริ่มตั้งแต่ตลาดผลไม้รวมคัดเกรด 2/5 สินค้าประเภท แตงโม มะม่วง ฝรั่ง ละมุด มังคุด ลองกอง และแก้วมังกร จำนวน 22 ราย ลานผลไม้รังสิต สินค้ามะม่วง จำนวน 43 ราย ตลาดผักเมืองหนาว/แผงผักต่างประเทศ จำนวน 7 ราย และตลาด สินค้าประเภท ไก่สด ไส้กรอก สินค้าแปรรูป (โชห่วย) ซึ่งผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือในการสำรวจและมีผู้ประกอบการรายใหม่ที่เล็งเห็นความสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการค้าของตนเอง พร้อมยื่นเอกสารขอเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่ง เครื่องหมายรับรอง Q การันตีให้เห็นว่าร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรเหล่านี้ มีความปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค ทั้งยังเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคทั้งภายในและภายในนอกประเทศว่าสินค้าเหล่านี้ได้ผ่านระบบการผลิตสินค้าเกษตรจากต้นแหล่งที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ


Latest Press Release

กทม.เพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บขยะ - รณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาขยะในคลอง

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตามที่นักวิชาการเสนอแนะแนวทางจัดการขยะ โดยระบุควรมีกฎหมายการจัดการขยะที่ครอบคลุม รวมทั้งควรแก้ปัญหาขยะในคลองด้วย นั้น ที่ผ่านมา กทม. ให้ความสำคัญกับการจัดการมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง โดยสำนักสิ่งแวดล้อม กทม....

ขอเชิญประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ขึ้นชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร ณ ท่าเรือประจวบ

ถือเป็นการสัมผัสประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ของพี่น้องชาวบางสะพาน และประชาชนทุกภาคส่วน ที่จะได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดกับ "เรือหลวงจักรีนฤเบศร" ซึ่งจะเข้ามาจอดเทียบท่าเรือน้ำลึกที่สุดในประเทศไทย ณ ท่าเรือประจวบในเครือสหวิริยา ในระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคมนี้...

เปิดสาขาใหม่ Starbuck สาขา พาลาเดียม

คุณพัชราวดี วีรบวรพงศ์ กรรมการผู้จัดการและคุณวัลลภ กมลวิศิษฏ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เกรทไชน่า มิลเลนเนียม (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมแสดงความยินดี เปิดสาขาใหม่ Starbuck สาขา พาลาเดียม โดยมี คุณเนตรนภา ศรีสมัย Managing Director และคุณธนาศักดิ์ กุลรัตนรักษ์...

กทม.พร้อมรับข้อเสนอแนะปรับปรุงโครงการทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา

นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวตามที่สมัชชาแม่น้ำ และ 35 องค์กรภาคีเครือข่าย แถลงจุดยืนเพื่อคัดค้านโครงการก่อสร้างทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา โดยระบุ...

ภาพข่าว: สนพ.บุรีรัมย์ จัดทดสอบมาตรฐานภาคทฤษฎี ด้วยระบบ e-Testing

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ภาคความรู้ ผ่านระบบ E testing สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 40 คน ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ของ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ สาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1...

Related Topics