ตลาดสี่มุมเมืองผนึกกำลังรัฐหนุนมาตรตฐาน Q ชูคุณภาพเกษตรไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday June 6, 2019 15:48
กรุงเทพฯ--6 มิ.ย.--ดอนเมืองพัฒนา

คุณรุจิภาส เหมือนทอง ผู้อำนวยการสายงานรักษาความปลอดภัย บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด พร้อมคุณอนันต์ ราษฎรนิยม ผู้จัดการฝ่ายจัดพื้นที่อาวุโส และคุณวันชัย บุตรพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ร่วมให้การต้อนรับคุณสิรวิชญ์ สุขโต หัวหน้ากลุ่มยุทธ์ศาสตร์พัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดปทุมธานี และคณะ ในการเข้ามาตรวจป้ายรับรองแหล่งจำหน่ายสินค้าสัญลักษณ์ Q จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และใบรับรองแหล่งผลิตพืช GAP จากเกษตรกรต้นแหล่ง ภายใต้ "โครงการส่งเสริมผู้บริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q จังหวัดปทุมธานี" จากผู้ประกอบการจำนวน 104 ราย ที่ได้การรับรองตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2559 ถึง 1 สิงหาคม 2562และวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ถึง 23 สิงหาคม 2564

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตลาดสี่มุมเมืองได้ร่วมลงพื้นที่และอำนวยความสะดวกในการตรวจป้าย Q เริ่มตั้งแต่ตลาดผลไม้รวมคัดเกรด 2/5 สินค้าประเภท แตงโม มะม่วง ฝรั่ง ละมุด มังคุด ลองกอง และแก้วมังกร จำนวน 22 ราย ลานผลไม้รังสิต สินค้ามะม่วง จำนวน 43 ราย ตลาดผักเมืองหนาว/แผงผักต่างประเทศ จำนวน 7 ราย และตลาด สินค้าประเภท ไก่สด ไส้กรอก สินค้าแปรรูป (โชห่วย) ซึ่งผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือในการสำรวจและมีผู้ประกอบการรายใหม่ที่เล็งเห็นความสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการค้าของตนเอง พร้อมยื่นเอกสารขอเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่ง เครื่องหมายรับรอง Q การันตีให้เห็นว่าร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรเหล่านี้ มีความปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค ทั้งยังเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคทั้งภายในและภายในนอกประเทศว่าสินค้าเหล่านี้ได้ผ่านระบบการผลิตสินค้าเกษตรจากต้นแหล่งที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ


Latest Press Release

สบพ. ร่วมกับ Sasin จัดงานสัมมนา “โควิดแรง แซงการบิน : Aviation Future Workforce Challengers”

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) กระทรวงคมนาคม ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานสัมมนา “โควิดแรง แซงการบิน : Aviation Future Workforce Challengers” เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ...

ภาพข่าว: วาโก้และเซ็นทรัลพัฒนา ชวนทิ้งบราเก่าแลกบราใหม่ มอบแก่สตรีในบ้านพักฉุกเฉิน

อินทิรา นาคสกุล(ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)องอาจ สุขเลิศกมล(กลาง) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และวุธพร ทองเงิน(ขวา) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)...

ภาพข่าว: “โครงการซื่อสัตย์เพื่อชาติ” มอบเจลแอลกอฮอล์ให้กับรัฐสภา

นายชวน หลีกภัย(กลาง) ประธานสภาผู้แทนราษฎร รับมอบเจลแอลกอฮอล์ “ซื่อสัตย์เพื่อชาติ” จำนวน 3,000 ชิ้น จากนางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี(ขวา) ประธานโครงการซื่อสัตย์เพื่อชาติ เพื่อนำไปมอบให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ข้าราชการรัฐสภา...

“HAPPY GYM”จัดกิจกรรม 12 สิงหาพาแม่เข้ายิม

นางศุภากรณ์ ปรีชา ประธานกรรมการบริหารบริษัท ดับบลิว ซี จี ไดมอนด์ จำกัดและ“HAPPY GYM”ฟิตเนสครบวงจรที่ทันสมัยที่สุดย่านวัชรพล จัดกิจกรรมเอาใจคนรักแม่โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกพาคุณแม่มาใช้บริการฟิตเนสฟรี ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2563...

กยท. จับมือ สหกรณ์กองทุนสวนยาง จ. สตูล ลงนาม MOU ส่งต่อความรู้งานวิจัยบล็อกยางปูพื้น สร้างมูลค่าเพิ่ม และรายได้

การยางแห่งประเทศไทย ร่วม สหกรณ์กองทุนสวนยาง จ. สตูล ลงนาม MOU การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ แปรรูปบล็อกยางปูพื้นรูปตัวหนอน หนุนสถาบันเกษตรกรพร้อมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางมีคุณภาพสร้างมูลค่าเพิ่ม และรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง นายประพันธ์ บุณยเกียรติ...

Related Topics