จิตอาสาเอสซีจี พร้อมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ในกิจกรรม เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสารักษ์น้ำ พื้นที่สระบุรี-ลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday June 6, 2019 09:27
กรุงเทพฯ--6 มิ.ย.--เอสซีจี

จากกิจกรรม "เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสารักษ์น้ำ" ของเอสซีจี ที่ตั้งเป้าปลูกต้นไม้จากภูผาสู่มหานทีให้ครบ 50,000 ต้น สร้างฝายชะลอน้ำ 10,000 ฝาย สร้างสระพวงและแก้มลิง ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี โดยปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) และปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จึงจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1,500 ต้น โดยร่วมมือกับหน่วยงานราชการ ชุมชนท้องถิ่น และจิตอาสาในพื้นที่

เอสซีจี นำโดย นายศาณิต เกษสุวรรณ ผู้อำนวยการ-ธุรกิจสัมพันธ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย และจิตอาสา ร่วมดำเนินกิจกรรม "เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสารักษ์น้ำ" ณ พื้นที่ป่าชุมชนเขาพระบาทน้อย จังหวัดสระบุรี ด้วยการปลูกต้นไม้จำนวน 500 ต้น สร้างบ่อน้ำสำหรับเลียงผาจากนวัตกรรมผ้าใบคอนกรีตของเอสซีจี รวมทั้งสร้างฝายชะลอน้ำและปรับปรุงฝายกลางน้ำ ซึ่งมีจิตอาสากว่า 350 คน ประกอบด้วยพนักงานปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) โรงงานใกล้เคียง ชาวบ้านจากชุมชนเขาพระบาทน้อยและโรงเรียนเขาพระบาทน้อย รวมถึงหน่วยงานราชการต่างๆ เข้าร่วมงาน

นอกจากนี้ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ซึ่งถือเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) นำโดย นายวิสุทธิ์ จงเจริญกิจ กรรมการผู้จัดการ ได้ร่วมจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในเขตพื้นที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท หน่วยที่ 2 (กิ่วลม) จ.ลำปาง ด้วยการปลูกต้นไม้จำนวน 1,000 ต้น ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่นที่เพาะจากศูนย์เรียนรู้การฟื้นฟูเหมืองปูนลำปาง ทั้งหมด 20 สายพันธุ์ เช่น เสี้ยวดอกขาว ตะคร้ำ ประดู ยมหิน มะกอกเกลื้อน ขะจาว ฯลฯ รวมถึงการปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 10,000 ตัว และสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 100 ฝาย ซึ่งมีจิตอาสาจำนวน 320 คน จากชุมชนท้องถิ่นจากตำบลบ้านสาและเมืองมาย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ทั้งนี้ 2 กิจกรรมดังกล่าว มีจุดมุ่งหมายเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ และแก้ปัญหาภัยแล้งในระยะยาว รวมถึงการใช้องค์ความรู้ในการฟื้นฟูเหมือง การเพาะพันธุ์ไม้ท้องถิ่น นำไปขยายผลสู่พื้นที่ภายนอกโรงงาน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้และการรักษาป่าไม้ด้วย


Latest Press Release

สัมภาษณ์พิเศษน้องเฟรชชี่ ปี 1 เมื่อก้าวสู่รั้วลูกพระจอม และมาพร้อมคำว่า “New Normal”

การเปิดเรียนในปีการศึกษานี้ ทำให้นิสิตนักศึกษาต้องเตรียมตัว เตรียมความพร้อมพิเศษกว่าปีอื่น ๆ เนื่องจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้กิจกรรมทางการศึกษาเองก็ต้องขยับและปรับเปลี่ยนรูปแบบให้สอดคล้องกับคำว่า “New Normal”...

วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุนพันธมิตร จ.น่าน ขับเคลื่อนเมืองต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100%

นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ ผู้แทนจากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค-ปลอดภัย...

เอสโซ่และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทยมอบตู้เอกสารสำนักงานจำนวน 100 ตู้แก่มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่)

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทยมอบตู้เอกสารสำนักงานให้แก่มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่) เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นประโยชน์ในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ในโอกาสนี้ ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์...

วว. จับมือ ม.หอการค้าไทย พัฒนาทักษะบุคลากร/ บัณฑิต/ ผู้ประกอบการ ผลักดันงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมพัฒนาทักษะบุคลากรทั้งทักษะที่มีอยู่เดิม (Re skilling) การเสริมทักษะใหม่ (Up skilling)...

Better Group ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม สู่เยาวชนนครหลวง

Better Group นำโดย บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) บริษัท เบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จำกัด และบริษัท รีคัฟเวอรี่เฮ้าส์ จำกัด ร่วมกับ นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง จัดกิจกรรมในโครงการ “พัฒนาเครือข่าย Eco Green Network” อาทิ การปล่อยพันธุ์ปลา...

Related Topics