แก่นแท้ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday June 6, 2019 16:18
กรุงเทพฯ--6 มิ.ย.--เอเชี่ยน เคมิคัล

กิจกรรม CSR ภายในบริษัทฯ คือกลยุทธ์ที่ดีเยี่ยมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในด้านต่างๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกคนภายในองค์กร

เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC) ได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรม CSR เป็นอย่างมาก และดำเนินกิจกรรม CSR มาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2562 นี้ก็จะก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 ผลกระทบเชิงบวกที่เกิดขึ้นและเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือ "แนวความคิด " ของคนภายในองค์กร ความรู้ ความเข้าใจและการเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆถูกเปิดกว้างมากขึ้น การทำกิจกรรม CSR ภายใน สามารถสร้างวัฒนธรรมองค์กรในด้านต่างๆให้มีประสิทธิภาพได้

คำว่า จิตอาสา จึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยดึงให้คนภายในองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมกับการพัฒนาและมาช่วยสร้าง วัฒนธรรมองค์กร กิจกรรม CSR ภายในจึงเป็นการเปิดเสรีด้านความคิดให้คนภายในองค์กรได้มาลงมือปฏิบัติจนเกิดเป็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน จากประสบการณ์การเรียนรู้กลายเป็นความเข้าใจและซึมซับโดยอัตโนมัติ จำนวนแนวคิดบวกเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่ความสำเร็จของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรก็จะมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น

ที่มาของข่าว
www.accchemical.com
www.acc1976.com

Latest Press Release

กทม.เพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บขยะ - รณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาขยะในคลอง

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตามที่นักวิชาการเสนอแนะแนวทางจัดการขยะ โดยระบุควรมีกฎหมายการจัดการขยะที่ครอบคลุม รวมทั้งควรแก้ปัญหาขยะในคลองด้วย นั้น ที่ผ่านมา กทม. ให้ความสำคัญกับการจัดการมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง โดยสำนักสิ่งแวดล้อม กทม....

ขอเชิญประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ขึ้นชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร ณ ท่าเรือประจวบ

ถือเป็นการสัมผัสประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ของพี่น้องชาวบางสะพาน และประชาชนทุกภาคส่วน ที่จะได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดกับ "เรือหลวงจักรีนฤเบศร" ซึ่งจะเข้ามาจอดเทียบท่าเรือน้ำลึกที่สุดในประเทศไทย ณ ท่าเรือประจวบในเครือสหวิริยา ในระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคมนี้...

เปิดสาขาใหม่ Starbuck สาขา พาลาเดียม

คุณพัชราวดี วีรบวรพงศ์ กรรมการผู้จัดการและคุณวัลลภ กมลวิศิษฏ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เกรทไชน่า มิลเลนเนียม (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมแสดงความยินดี เปิดสาขาใหม่ Starbuck สาขา พาลาเดียม โดยมี คุณเนตรนภา ศรีสมัย Managing Director และคุณธนาศักดิ์ กุลรัตนรักษ์...

กทม.พร้อมรับข้อเสนอแนะปรับปรุงโครงการทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา

นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวตามที่สมัชชาแม่น้ำ และ 35 องค์กรภาคีเครือข่าย แถลงจุดยืนเพื่อคัดค้านโครงการก่อสร้างทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา โดยระบุ...

ภาพข่าว: สนพ.บุรีรัมย์ จัดทดสอบมาตรฐานภาคทฤษฎี ด้วยระบบ e-Testing

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ภาคความรู้ ผ่านระบบ E testing สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 40 คน ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ของ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ สาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1...

Related Topics