ฝีมือแรงงานตรวจมาตรฐานข่าวไฟฟ้าในสถานประกอบการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday July 2, 2019 14:41
กรุงเทพฯ--2 ก.ค.--สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์

สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ เดินหน้า ตรวจให้คำแนะนำช่างไฟฟ้าในสถานประกอบกิจการ

เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ออกตรวจให้คำแนะนำและหารือแนวทางการส่งเสริมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2557 สาขา อาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ในสถานประกอบกิจการพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

นายสุทัศน์ เชื้ออินทร์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ออกตรวจให้คำแนะนำและหารือแนวทาง เรื่อง การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อประกอบการยื่นการรับรองความรู้ความสามารถสำหรับพนักงานใหม่แนะนำการฝึกอบรมของสถานประกอบกิจการตาม พรบ.ส่งเสริมฯ บทลงโทษผู้กระทำผิด ผู้ฝ่าฝืนตาม พรบ.ส่งเสริมฯเกี่ยวกับผู้ประกอบอาชีพ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ณ บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด และ บริษัท มงคลสมัย จำกัด จังหวัดอุตรดิตถ์

ทั้งนี้ ผลดีที่ช่างไฟฟ้าได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ก็คือ ทำให้เป็นช่างได้รับความเชื่อถือว่ามีทักษะความรู้ในระดับมาตรฐาน สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับค่าตอบแทนที่ตรงกับความเป็นจริง และยังมีผลในการไปทำงานต่างประเทศ เนื่องจากตอนนี้ไทยเราก็เข้าสู่ AEC การที่มีการตรวจสอบมาตรฐาน ทำให้ช่างไฟฟ้าผ่านการพิจารณาจ้างงานในต่างประเทศได้ง่ายยิ่งขึ้น


Latest Press Release

ภาพข่าว: สถาบันแบลคมอร์ส ลงนามความร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

ลงนาม ดร.เลสลีย์ บราวน์ ผู้อำนวยการ สถาบันแบลคมอร์ส ประเทศออสเตรเลีย ลงนามความร่วมมือกับ ผศ.ภญ.ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การวิจัยเกี่ยวกับการแพทย์แบบผสมผสาน โดยมี คุณผุสดี สุจิตจร...

งานแถลงข่าวแฟชั่นโชว์การกุศลภายใต้ชื่องาน คิดถึงพ่อ....อย่างพอเพียง นิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์

เนื่องในวาระวันพ่อแห่งชาติ ปีนี้ "คุณสายสม วงศาสุลักษณ์" ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์ และคณะกรรมการ ร่วมกับโรงแรมสวิสโซเทลฯ กรุงเทพ รัชดา จัดงานแฟชั่นโชว์การกุศล ภายใต้ชื่องาน" คิดถึงพ่อ....อย่างพอเพียง " ในวันอังคารที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.oo...

มหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์ ครั้งที่ 14

สุชาดา อิทธิจารุกุล แห่งแม็คโคร เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน "แม็คโคร มหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์ ครั้งที่ 14" หรือ "แม็คโคร โฮเรก้า ครั้งที่ 14" ภายใต้แนวคิด "The Culinary Passion 30 ปี แม็คโคร เคียงข้าง สร้างสรรค์ มุ่งมั่นสู่ความยั่งยืน"...

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมภารกิจกรมโยธาธิการและผังเมือง ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อตรวจเยี่ยม "โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง (ช่วงที่ 2) บริเวณหลังโรงพยาบาลมะการักษ์ถึงวัดดงสัก หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 4 ตำบลท่ามะกา...

ภาพข่าว: นก อุษณีย์ ร่วมปรับธาตุ ปรับชีวิต ด้วยน้ำหอม ceresa กับดร.เชอรี่

ดร.สุวพิชญ์ วงศ์อภิฤทธิ์ Brand Executive and Founder เจ้าของแบรนด์น้ำหอม Ceresa ได้คิดค้นศาสตร์น้ำหอม ปรับธาตุ ปรับชีวิต สำหรับทุกคนที่สนใจ อยากมีน้ำหอมที่เหมาะกับแต่ละบุคคล ในการเสริมบุคลิกภาพ เสริมการงาน เสริมการเงิน เสริมความรัก...

Related Topics