ไทยจับมือกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนนำสุดยอดศิลปะการแสดงอาเซียนสัญจรทวีปยุโรป เผยแพร่วัฒนธรรมอาเซียนสู่ประชาคมโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday July 2, 2019 11:05
กรุงเทพฯ--2 ก.ค.--กระทรวงวัฒนธรรม

ที่ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) พร้อมด้วยนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร วธ. ผู้ว่าราชการ จ.เลย คณะนักแสดงจากประเทศสมาชิกอาเซียน และเครือข่ายวัฒนธรรม ต้อนรับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี(ครม.) เยี่ยมชมกิจกรรมการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสุดยอดศิลปะการแสดงอาเซียนสัญจรสู่เวทีโลก และงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน มหกรรมหน้ากากนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

นายวีระ กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2561 มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมและโครงการตลอดปี2562 เพื่อส่งเสริมบทบาทของไทยและเชิดชูเกียรติภูมิของอาเซียนด้วยมิติทางวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นการยืนยันความพร้อมของไทยในการเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมของอาเซียนในห้วงการเป็นประธานอาเซียนในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งสอดคล้องกับมติที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่กำกับดูแลงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2561 ณ เมืองยอกยาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เห็นชอบให้ปี 2562 เป็นปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Cultural Year 2019) และแถลงการณ์ผู้นำอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน2562 สนับสนุนการประกาศปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ.2562 เพื่อส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมอาเซียนในฐานะประชาคมหนึ่งเดียวสู่การรับรู้ของสังคมโลกด้วยแนวคิด ASEAN: Oneness to the World ซึ่งที่ผ่านมา วธ.ได้ดำเนินกิจกรรมและโครงการตลอดปี 2562 เพื่อส่งเสริมบทบาทไทยในฐานะประธานอาเซียน อาทิ การสัมมนาและการแสดงวรรณกรรมร่วมของอาเซียน จัดทำเพลงสำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทย จัดงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียน และการนำนิทรรศการปีแห่งวัฒนธรรมไปจัดแสดงในเวทีโลก อาทิ WTO, World Summit on Arts and Culture เป็นต้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ เดือนมิ.ย.-ก.ค. 2562 วธ.กำหนดจัดกิจกรรมสุดยอดศิลปะการแสดงอาเซียน และวัฒนธรรมอาเซียนสัญจรในทวีปยุโรป ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย.–3ก.ค. ณ กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย และระหว่างวันที่ 4–16 ก.ค. ณ กรุงโคเปนเฮเกน ราชอาณาจักรเดนมาร์ก กรุงอัมสเตอร์ดัมและกรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ โดยมีสุดยอดศิลปินและนักแสดงจากประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้รับการคัดเลือกจาก 10 ประเทศ 20 คน ประกอบด้วย บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย เข้าร่วมกิจกรรมฯต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละประเทศ การระดมความคิดสร้างสรรค์ร่วมกันออกแบบการจัดการแสดงที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้แนวคิด "วัฒนธรรมอาเซียน: หนึ่งเดียวสู่สากล"รวมอยู่ภายใต้ชื่อชุดการแสดง "สีสันแห่งอาเซียน Viva ASEAN" ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่จะมีคณะศิลปินและนักแสดงเผยแพร่วัฒนธรรมในนาม "อาเซียน" สู่เวทีโลก นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการ "ปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน" เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้หัวข้อ "หลากหลาย สร้างสรรค์ ยั่งยืน" รวมทั้งกิจกรรมเกมส์ การแจกของที่ระลึกจากประเทศสมาชิกอาเซียนด้วย

นายวีระ กล่าวว่า นอกจากนี้ วธ.มีนโยบายและยุทธศาสตร์ในการนำมิติวัฒนธรรมมาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและท้องถิ่น ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศในเวทีโลกด้วยการส่งเสริม สืบสานและยกระดับประเพณีของท้องถิ่นขึ้นสู่ประเพณีระดับจังหวัด ระดับชาติ และระดับนานาชาติ วธ.จึงร่วมกับ จ.เลย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายด้านวัฒนธรรมจัด "งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน มหกรรมหน้ากากนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562" ระหว่างวันที่ 5-7 ก.ค. 2562 ณ อำเภอด่านซ้าย จ.เลย โดยในวันที่ 6 ก.ค. มีขบวนแห่ผีตาโขน และพิธีเปิดงาน ณ ลานวัฒนธรรม หน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย จ.เลย

นายวีระ กล่าวอีกว่า สำหรับกิจกรรมภายในงานครั้งนี้ ประกอบด้วย ขบวนแห่ผีตาโขนน้อย ผีตาโขนใหญ่ ขบวนนางรำ และขบวนแห่จากตำบลต่างๆ จากอ.ด่านซ้าย ขบวนเทิดพระเกียรติ รัชการที่ 10ขบวนแห่เจ้าพ่อกวน-เจ้าแม่นางเทียม และคณะพ่อแสน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง งานหัตถกรรมและงานศิลปะ การแสดงดนตรี การประกวดหน้ากากผีตาโขน รวมทั้งการแสดงหน้ากากนานาชาติ ทั้งนี้ ในปีนี้มีคณะนักแสดงจากประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจาตอบรับเข้าร่วมงาน 4 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ลาว ฟิลิปินส์ และจีน โดยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศสามารถเข้าร่วมชมงานได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย โทร.042-810-601 และสายด่วนวัฒนธรรม โทร. 1765


Latest Press Release

ภาพข่าว : สมาคมเพื่อนชุมชนไม่ทิ้งกัน มอบข้าวกล่องช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.ระยอง

สมาคมเพื่อนชุมชน โดย นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน (ที่ 3 จากขวา) พร้อมด้วยทีมงานสมาคมฯ ลงพื้นที่มอบข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่มให้แก่ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลทับมาและเทศบาลตำบลเนินพระ ในพื้นที่ จ.ระยอง ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม จำนวน 1,200 กล่อง...

“พุทธิพงษ์” หารือร่วมสภาอุตฯ-สภาหอฯ-สมาคมธนาคารไทย หนุน“โครงการฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัล”

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทาง “โครงการฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัล” ตามที่กระทรวงดิจิทัลฯ เสนอของบประมาณ ตาม พรบ. เงินกู้ 400,000 ล้านบาท โดยมีผู้แทนฯ...

“บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง บาร์บีคิว ซีฟู้ด” สดอร่อยได้ทุกวัน โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจ พัทยา

ห้องอาหารโอเอซิส โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา ชวนคุณมาลิ้มลองความอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง บาร์บีคิว ซีฟู้ด และหลากหลายเมนูอาหารเอเชีย อิ่มอร่อย จัดเต็มเน้นๆได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ อาทิ ซุ้มอาหารทะเลสดๆ, ซุ้มซูชิหน้าต่างๆ,...

ภาพข่าว : ทรู ส่งใจให้ฮีโร่ไทย โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สู้ภัยโควิด-19 ส่งมอบ True SMART 4G Adventure และซิมทรูมูฟ เอช โทรฟรี เน็ตฟรีไม่อั้นนาน 1 ปี

กลุ่มทรู โดย นางสาวหทัยณัฐ พงศ์ศรีรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค พื้นที่ภาคตะวันออก (ที่2 จากซ้าย) เป็นผู้แทน เดินหน้าส่งใจให้ฮีโร่ไทย สู้ภัยโควิด-19 โดยมอบ True SMART 4G Adventure พร้อมซิมจากทรูมูฟ เอช ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน...

แกะกล่องความอร่อย ตื่นตาตื่นใจ กับเมนูน้องใหม่สไตล์สเปน

อูโนมาส สาขาเซ็นทรัลชิดลม ชั้น Gเซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ สาขาย่อยของห้องอาหารอูโนมาส โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ ขอชวนคุณมาค้นหาเสน่ห์ความอร่อยสไตล์สเปน พร้อมเปลี่ยนสไตล์การทานอาหารแบบเดิมๆ เป็นการนั่งทานอาหารเลิศรสบนเคาน์เตอร์บาร์สุดหรู...

Related Topics