อาชีวะปรับปรุงหลักสูตรระดับปวส. พ.ศ. 2562 ให้สอดรับกับบริบทโลกและความต้องการของตลาดแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday July 2, 2019 11:45
กรุงเทพฯ--2 ก.ค.--สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช (พ.ศ.) 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ ประกอบด้วย ครู อาจารย์จากสถานศึกษาในสังกัดสอศ. ศึกษานิเทศก์

นักวิชาการศึกษา ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพ ซึ่งได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ

ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้อนุมัติให้ใช้หลักสูตรปวส. พ.ศ. 2557 และได้ดำเนินการประเมินผลการใช้หลักสูตรปวส.พ.ศ. 2557 แล้วนั้น โดยตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2556 ข้อ 17 ให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจัดให้มีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุก 5 ปี เพื่อให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้จะต้องดำเนินการทบทวนเนื้อหาสาระในหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานในงานอาชีพ มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้รองรับบริบทการจัดการอาชีวศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน และทัดเทียมกับมาตรฐานสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบัดนี้ ได้ครบกำหนดที่จะต้องดำเนินการพัฒนาหลักสูตรปวส. โดยก่อนหน้านี้ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะระดับปวส. พ.ศ.2562 แล้ว จำนวน 3 ครั้ง แบ่งเป็น 11 ประเภทวิชา ได้แก่ 1.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 2.ศิลปกรรม 3.คหกรรม 4.เกษตรกรรม 5.ประมง 6.อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 7.อุตสาหกรรมสิ่งทอ 8. อุตสาหกรรม 9.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 10. พาณิชยนาวี และ 11. อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี รวมจำนวนทั้งสิ้น 92 สาขาวิชา ซึ่งในวันนี้ สอศ. โดยสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจหลักสูตรระดับปวส. พ.ศ.2562 เพื่อพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขหลักสูตรปวส.พ.ศ. 2562 เป็นครั้งสุดท้าย ก่อนจะนำหลักสูตรดังกล่าวไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยคาดว่าจะสามารถนำหลักสูตรดังกล่าวไปใช้ได้ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป

"การประชุมในครั้งนี้จะทำให้ได้หลักสูตรปวส.พ.ศ. 2562 ที่มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงาน ชุมชน และท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสอดคล้องเป็นไปตามแนวนโยบายการจัดการอาชีวศึกษา กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รวมทั้งสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ตลอดจนสอดคล้องกับมาตรฐานฝีมือแรงงานตามที่กระทรวงแรงงานกำหนด ทั้งนี้ อย่างไรก็ตาม อนาคตของชาติขอฝากไว้กับครูผู้สอนด้วย" รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวทิ้งท้าย


Latest Press Release

ภาพข่าว : สมาคมเพื่อนชุมชนไม่ทิ้งกัน มอบข้าวกล่องช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.ระยอง

สมาคมเพื่อนชุมชน โดย นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน (ที่ 3 จากขวา) พร้อมด้วยทีมงานสมาคมฯ ลงพื้นที่มอบข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่มให้แก่ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลทับมาและเทศบาลตำบลเนินพระ ในพื้นที่ จ.ระยอง ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม จำนวน 1,200 กล่อง...

“พุทธิพงษ์” หารือร่วมสภาอุตฯ-สภาหอฯ-สมาคมธนาคารไทย หนุน“โครงการฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัล”

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทาง “โครงการฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัล” ตามที่กระทรวงดิจิทัลฯ เสนอของบประมาณ ตาม พรบ. เงินกู้ 400,000 ล้านบาท โดยมีผู้แทนฯ...

“บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง บาร์บีคิว ซีฟู้ด” สดอร่อยได้ทุกวัน โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจ พัทยา

ห้องอาหารโอเอซิส โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา ชวนคุณมาลิ้มลองความอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง บาร์บีคิว ซีฟู้ด และหลากหลายเมนูอาหารเอเชีย อิ่มอร่อย จัดเต็มเน้นๆได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ อาทิ ซุ้มอาหารทะเลสดๆ, ซุ้มซูชิหน้าต่างๆ,...

ภาพข่าว : ทรู ส่งใจให้ฮีโร่ไทย โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สู้ภัยโควิด-19 ส่งมอบ True SMART 4G Adventure และซิมทรูมูฟ เอช โทรฟรี เน็ตฟรีไม่อั้นนาน 1 ปี

กลุ่มทรู โดย นางสาวหทัยณัฐ พงศ์ศรีรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค พื้นที่ภาคตะวันออก (ที่2 จากซ้าย) เป็นผู้แทน เดินหน้าส่งใจให้ฮีโร่ไทย สู้ภัยโควิด-19 โดยมอบ True SMART 4G Adventure พร้อมซิมจากทรูมูฟ เอช ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน...

แกะกล่องความอร่อย ตื่นตาตื่นใจ กับเมนูน้องใหม่สไตล์สเปน

อูโนมาส สาขาเซ็นทรัลชิดลม ชั้น Gเซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ สาขาย่อยของห้องอาหารอูโนมาส โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ ขอชวนคุณมาค้นหาเสน่ห์ความอร่อยสไตล์สเปน พร้อมเปลี่ยนสไตล์การทานอาหารแบบเดิมๆ เป็นการนั่งทานอาหารเลิศรสบนเคาน์เตอร์บาร์สุดหรู...

Related Topics