ม.หอการค้าไทย รับโล่รางวัล Apple Distinguished School 2019

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday August 13, 2019 11:20
กรุงเทพฯ--13 ส.ค.--มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี พร้อมด้วย นายปรเมศ ส่งแสงเติม รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย Apple ได้มอบโล่รางวัล Apple Distinguished School 2019 ให้กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จากบริษัท Apple Inc. ซึ่งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน และพิธีมอบใบ Certificate of Appreciation for Contribution to UTCC Apple Distinguished School 2019 จำนวน 12 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กัญช์ อินทรโกเศศ คณะบริหารธุรกิจ 2. อาจารย์ ดร.สุมิตรา อัศว์ไชยตระกูล คณะบริหารธุรกิจ 3. อาจารย์ ดร.สิริพันธ์ ดีศีลธรรม คณะบริหารธุรกิจ 4. รองศาสตราจารย์อรฤดี ศรีธราพิพัฒน์ คณะบัญชี 5. อาจารย์นิรันดร์ ขุมบางลี่ คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ 6. อาจารย์นวลน้อย ตระกูลกิตติไพศาล คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ 7. อาจารย์พิจิตรา ดิสวโรธรรม คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ 8. อาจารย์ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์ คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ 9. อาจารย์ดร.มยุรี ศรีกุลวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร อุทยานวุฒิกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11. อาจารย์ชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12. อาจารย์ดร.นันทิ สุทธิการนฤนัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อาคาร 24 ชั้น 15


Latest Press Release

ต้อนรับฤดูกาลแห่งความรักกับคอนเสิร์ตการกุศล The Very Thought of You โดยสุรุจ ทิพากรเสนี

ต้อนรับฤดูกาลแห่งความรักอันหอมหวานที่จะตลบอบอวลไปด้วยความสุข กับคอนเสิร์ตการกุศล "The Very Thought of You" จากจุ้ย - สุรุจ ทิพากรเสนี นักร้อง นักแสดง และนักประพันธ์เพลงระดับแนวหน้าของประเทศ...

ลุงป้อมใจดี ส่งคณะทำงานแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ที่ลพบุรี

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ พล.อ.สุชาติ ผ่องพุฒิ หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจราชการที่ 1 นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี และ นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล คณะทำงานฯ พร้อมคณะ...

ฉลองตรุษจีนด้วยบุฟเฟต์กุ้งมื้อพิเศษที่โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สีลม โรด

เบิกฤกษ์ต้อนรับปีหนูทองด้วยบุฟเฟ่ต์มื้อค่ำวันตรุษจีน 25 มกราคม 2563 ที่ร้านอาหารเดอะสแควร์ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สีลม โรด พบกับบุฟเฟ่ต์กุ้งเผายอดนิยมที่มาพร้อมอาหารจีนและขนมมงคลมากมาย...

กปภ.พระนครศรีอยุธยา จำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาพระนครศรีอยุธยา แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมประตูน้ำ ในวันจันทร์ ที่ 20 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 20.00 น. เตือนผู้ใช้น้ำเตรียมสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงวันเวลาดังกล่าวด้วย นายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการ...

มอบของขวัญ สร้างความสุข สานฝันเยาวชนไทยตัวน้อย โดยโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน

อีกหนึ่งความมุ่งหมายพัฒนาเยาวชนและสร้างอนาคตการศึกษาเมืองหัวหิน โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน และคณะผู้บริหารจัดกิจกรรมมอบของขวัญสร้างความสุข เสริมอนาคตเยาวชนหัวหิน ในพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการสานฝันน้องให้เป็นจริงประจำปี 2563...

Related Topics