ห้ามพลาด! 16-18 สิงหา นี้ อพวช. ร่วมเฉลิมฉลองวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ อพวช. ประจำปี 2562 พร้อมจัดเต็มกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ ทั้ง 3 พิพิธภัณฑ์ กับอีก 1 แหล่งเรียนรู้ใจกลางกรุง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday August 13, 2019 13:19
กรุงเทพฯ--13 ส.ค.--องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดกิจกรรมร่วมเฉลิมฉลองวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ กับ "สัปดาห์วิทยาศาสตร์ อพวช. ประจำปี 2562" โดยขนความรู้คู่ความสนุกมาให้น้อง ๆ เยาวชน ๆ ได้ร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อย่างเต็มที่ทั้ง 3 พิพิธภัณฑ์ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2562 ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ในวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. สามย่าน กรุงเทพฯ

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า "เนื่องด้วยในวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็น "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" ซึ่งมีความสำคัญต่อวงการวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ และการศึกษาของไทย เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้ทรงแสดงพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ในการคำนวณการเกิดสุริยุปราคา ณ หมู่บ้านหัววาฬ ตำบลหว้ากอ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง 2 ปี แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล โดยการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และการทูตมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการแสดงถึงความเป็นอารยะของสยามประเทศ ดังนั้น เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย อพวช. จึงจัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นเป็นประจำทุกปี

และในปีนี้ได้กำหนดจัด "งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562" ขึ้น 2 แห่ง ณ อพวช. คลองห้า จ.ปทุมธานี ในระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. สามย่าน กรุงเทพฯ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.30 – 18.30 น. โดยจัดกิจกรรมพิเศษด้านวิทยาศาสตร์มากมาย เพื่อให้ผู้เข้าชมได้ร่วมสนุกทุกกิจกรรมอย่างเต็มที่ โดย อพวช. ได้เตรียมมาตรการในการต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าชมทุกคนอย่างรอบด้าน โดยปีนี้ มุ่งเน้นการทำกิจกรรมในรูปแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยตัวเอง โดยการลงมือปฏิบัติเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ทั้งนี้ เยาวชนจะได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อย่างสนุกสนานและตื่นตาตื่นใจไปกับกิจกรรมและการทดลองที่จัดขึ้นเพื่อเยาวชนโดยเฉพาะ ได้แก่

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พบกับ "สถานีสวนสนุกวิทยาศาสตร์" โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ

  • กิจกรรมกงล้อลวงตา น้อง ๆ จะได้สนุกสนานไปกับการประดิษฐ์กงล้อลวงตาและได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของหลักการสร้างภาพยนตร์ที่เรียกว่า ภาพติดตา

-กิจกรรมลูกข่างเจ็ดสี สนุกสนานและท้าทายไปกับการประดิษฐ์และศึกษาเรื่องราวของลูกข่างลวงตาพร้อมทั้งเรียนรู้วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการหมุนของลูกข่าง

ในส่วนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พบกับ "สถานีธรรมชาติหรรษา" มีกิจกรรมที่จะมาสร้างความสนุกตื่นเต้น อาทิ

-กิจกรรมปีกแห่งพฤกษา มาเรียนรู้ลักษณะรูปร่างและรูปแบบการเคลื่อนที่ของเมล็ดไม้มีปีกในธรรมชาติ น้องๆจะได้ฝึกการสังเกตและทดลอง ประดิษฐ์เมล็ดพืชในกลุ่มของไม้วงศ์ยาง (DIPTEROCARPACEAE) ได้แก่ ลูกยาง พุงทะลาย เป็นต้น

-กิจกรรมฟาร์มพอเพียง ชวนน้อง ๆ มาออกแบบฟาร์มพอเพียงด้วยตัวเอง ผ่านการประดิษฐ์ลงบนแผ่นการ์ด โดยยึดหลัก "เกษตรทฤษฎีใหม่" ซึ่งมีการจัดสรรพื้นที่ออกเป็นส่วนๆ ได้แก่ พื้นที่น้ำ พื้นที่ดินเพื่อการปลูกไร่นาสวนผสม สำหรับเลี้ยงสัตว์และเป็นที่อยู่อาศัย พร้อมทั้งบันทึกข้อความต่างๆลงบนแผ่นการ์ด เพื่อส่งความสุขให้แก่ผู้อื่นได้

สำหรับพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ พบกับ "สถานีเปิดโลกสารสนเทศ" ได้จัดเต็มความสนุกกับกิจกรรมเสริมศึกษาที่น่าสนใจมากมาย อาทิ

-กิจกรรมเวทีกลาง Bingo Show App. / IT Genius ชวนน้อง ๆ มาสนุกสนานไปกับการแข่งเกมชิงรางวัลมากมาย

-กิจกรรมไฟฟ้าน่ารู้ มารู้จักกับวงจรไฟฟ้า และสนุกไปกับการทดลองต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย จากอุปกรณ์รอบตัว

-กิจกรรมหุ่นยนต์ทรงตัว สนุกกับการหาจุดสมดุลของเจ้าหุ่นยนต์ที่ออกแบบด้วยตัวเอง

และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. พบ 5 สถานีกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ มาเพลิดเพลินและสนุกไปกับกิจกรรมมากมาย อาทิ

-บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เรื่อง ปริศนาเมฆฝน มาเรียนรู้เรื่องวัฏจักรของน้ำกับการเกิดฝน

-Maker Space เรื่อง โซล่าร์เซลล์ ชวนเรียนรู้เรื่องของส่วนประกอบของโซล่าร์เซลล์ และกระบวนการนำพลังงานสะอาดมาใช้เป็นพลังงานทดแทนโดยการประดิษฐ์ของเล่นทางวิทยาศาสตร์

-ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่อง ช่อกะเฌอ เฮอร์บาเรียม มาสนุกและเรียนรู้เรื่องการเก็บรักษาตัวอย่างพันธุ์พืชให้คงสภาพไว้อยู่ได้นานโดยการถนอมพืชในน้ำมัน Mineral Oil

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 577 9999 ต่อ 2122 , 2123 www.nsm.or.th และFacebook : NSMThailand

Latest Press Release

ส่องชีวิต "นักรบแห่งพงไพร" ในวันที่ป่าได้หยุดพัก แต่หน้าที่พิทักษ์ฯ ไม่เคยหยุด ไบโอฟาร์ม ส่งมอบยาและเจลล้างมือ สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ คนกลุ่มเล็กๆ ที่ถูกขนานนามว่า "นักรบแห่งพงไพร" หรือถูกยกย่องให้เป็นผู้ปิดทองหลังพระที่ทำหน้าที่ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติเพื่อคนไทยทุกคน ซึ่งคำเหล่านี้ไม่ได้เป็นการกล่าวเกินความจริง แต่เป็นการอธิบายถึง...

ปลัดเกษตรฯ นั่งหัวโต๊ะประชุมผู้ประสานงานศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้ประสานงานศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19...

มิวเซียมสยาม เปิด VIRTUAL EXHIBITION ตอกย้ำแนวคิดการเรียนรู้ไม่ห่างอย่างที่คิด ชวนนักท่องเที่ยวเรียนรู้อย่างเพลิดเพลินกับนิทรรศการแบบ 360 องศา

ถึงแม้ช่วงนี้จะเป็นช่วงกักตัวอยู่บ้านเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และยังต้องมีการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ SOCIAL DISTANCING แม้ว่าหลาย ๆ คนจะคิดชาเลนจ์ คิดแคมเปญสนุก ๆ มาเล่นคลายเครียดในสังคมโซเชียล...

ภาพข่าว: TOG สมทบทุนรพ.จุฬาฯ สู้ภัยโควิด-19

นางสาวศิริพร ผลอวยพร ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TOG เป็นตัวแทน TOG และบริษัทในเครือ มอบเงินบริจาค 100,000 บาท และแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ สูตรแนะนำจากองค์การอนามัยโลก (Isopropyl Alcohol 75%) จำนวน 100...

ภาพข่าว: กลุ่ม ปตท. บริจาคเงินจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ พร้อมจัดหาแอลกอฮอล์ ให้ รพ.ศิริราช สู้ภัย COVID-19

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย (ที่ 3 จากซ้าย) นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม (ที่ 2 จากซ้าย)พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทน ปตท. บริจาคเงินจำนวน 1...

Related Topics