ห้ามพลาด! 16-18 สิงหา นี้ อพวช. ร่วมเฉลิมฉลองวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ อพวช. ประจำปี 2562 พร้อมจัดเต็มกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ ทั้ง 3 พิพิธภัณฑ์ กับอีก 1 แหล่งเรียนรู้ใจกลางกรุง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday August 13, 2019 13:19
กรุงเทพฯ--13 ส.ค.--องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดกิจกรรมร่วมเฉลิมฉลองวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ กับ "สัปดาห์วิทยาศาสตร์ อพวช. ประจำปี 2562" โดยขนความรู้คู่ความสนุกมาให้น้อง ๆ เยาวชน ๆ ได้ร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อย่างเต็มที่ทั้ง 3 พิพิธภัณฑ์ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2562 ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ในวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. สามย่าน กรุงเทพฯ

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า "เนื่องด้วยในวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็น "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" ซึ่งมีความสำคัญต่อวงการวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ และการศึกษาของไทย เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้ทรงแสดงพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ในการคำนวณการเกิดสุริยุปราคา ณ หมู่บ้านหัววาฬ ตำบลหว้ากอ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง 2 ปี แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล โดยการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และการทูตมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการแสดงถึงความเป็นอารยะของสยามประเทศ ดังนั้น เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย อพวช. จึงจัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นเป็นประจำทุกปี

และในปีนี้ได้กำหนดจัด "งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562" ขึ้น 2 แห่ง ณ อพวช. คลองห้า จ.ปทุมธานี ในระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. สามย่าน กรุงเทพฯ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.30 – 18.30 น. โดยจัดกิจกรรมพิเศษด้านวิทยาศาสตร์มากมาย เพื่อให้ผู้เข้าชมได้ร่วมสนุกทุกกิจกรรมอย่างเต็มที่ โดย อพวช. ได้เตรียมมาตรการในการต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าชมทุกคนอย่างรอบด้าน โดยปีนี้ มุ่งเน้นการทำกิจกรรมในรูปแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยตัวเอง โดยการลงมือปฏิบัติเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ทั้งนี้ เยาวชนจะได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อย่างสนุกสนานและตื่นตาตื่นใจไปกับกิจกรรมและการทดลองที่จัดขึ้นเพื่อเยาวชนโดยเฉพาะ ได้แก่

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พบกับ "สถานีสวนสนุกวิทยาศาสตร์" โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ

  • กิจกรรมกงล้อลวงตา น้อง ๆ จะได้สนุกสนานไปกับการประดิษฐ์กงล้อลวงตาและได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของหลักการสร้างภาพยนตร์ที่เรียกว่า ภาพติดตา

-กิจกรรมลูกข่างเจ็ดสี สนุกสนานและท้าทายไปกับการประดิษฐ์และศึกษาเรื่องราวของลูกข่างลวงตาพร้อมทั้งเรียนรู้วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการหมุนของลูกข่าง

ในส่วนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พบกับ "สถานีธรรมชาติหรรษา" มีกิจกรรมที่จะมาสร้างความสนุกตื่นเต้น อาทิ

-กิจกรรมปีกแห่งพฤกษา มาเรียนรู้ลักษณะรูปร่างและรูปแบบการเคลื่อนที่ของเมล็ดไม้มีปีกในธรรมชาติ น้องๆจะได้ฝึกการสังเกตและทดลอง ประดิษฐ์เมล็ดพืชในกลุ่มของไม้วงศ์ยาง (DIPTEROCARPACEAE) ได้แก่ ลูกยาง พุงทะลาย เป็นต้น

-กิจกรรมฟาร์มพอเพียง ชวนน้อง ๆ มาออกแบบฟาร์มพอเพียงด้วยตัวเอง ผ่านการประดิษฐ์ลงบนแผ่นการ์ด โดยยึดหลัก "เกษตรทฤษฎีใหม่" ซึ่งมีการจัดสรรพื้นที่ออกเป็นส่วนๆ ได้แก่ พื้นที่น้ำ พื้นที่ดินเพื่อการปลูกไร่นาสวนผสม สำหรับเลี้ยงสัตว์และเป็นที่อยู่อาศัย พร้อมทั้งบันทึกข้อความต่างๆลงบนแผ่นการ์ด เพื่อส่งความสุขให้แก่ผู้อื่นได้

สำหรับพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ พบกับ "สถานีเปิดโลกสารสนเทศ" ได้จัดเต็มความสนุกกับกิจกรรมเสริมศึกษาที่น่าสนใจมากมาย อาทิ

-กิจกรรมเวทีกลาง Bingo Show App. / IT Genius ชวนน้อง ๆ มาสนุกสนานไปกับการแข่งเกมชิงรางวัลมากมาย

-กิจกรรมไฟฟ้าน่ารู้ มารู้จักกับวงจรไฟฟ้า และสนุกไปกับการทดลองต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย จากอุปกรณ์รอบตัว

-กิจกรรมหุ่นยนต์ทรงตัว สนุกกับการหาจุดสมดุลของเจ้าหุ่นยนต์ที่ออกแบบด้วยตัวเอง

และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. พบ 5 สถานีกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ มาเพลิดเพลินและสนุกไปกับกิจกรรมมากมาย อาทิ

-บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เรื่อง ปริศนาเมฆฝน มาเรียนรู้เรื่องวัฏจักรของน้ำกับการเกิดฝน

-Maker Space เรื่อง โซล่าร์เซลล์ ชวนเรียนรู้เรื่องของส่วนประกอบของโซล่าร์เซลล์ และกระบวนการนำพลังงานสะอาดมาใช้เป็นพลังงานทดแทนโดยการประดิษฐ์ของเล่นทางวิทยาศาสตร์

-ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่อง ช่อกะเฌอ เฮอร์บาเรียม มาสนุกและเรียนรู้เรื่องการเก็บรักษาตัวอย่างพันธุ์พืชให้คงสภาพไว้อยู่ได้นานโดยการถนอมพืชในน้ำมัน Mineral Oil

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 577 9999 ต่อ 2122 , 2123 www.nsm.or.th และFacebook : NSMThailand

Latest Press Release

อาหารทะเล บุฟเฟ่ต์นานาชาติ และกุ้งเผา โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ มักกะสัน

อิ่มไม่อั้นกันอย่างต่อเนื่องกับบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลและอาหารนานาชาติ ซีฟู้ดออนไอซ์สดใหม่ทั้ง กุ้ง ปู กั้ง หอยแมลงภู่ และหอยนางรมตัวใหญ่จากเกาหลี ปูม้านึ่ง พร้อมน้ำจิ้มซีฟู๊ดรสเด็ด อีกทั้งซาซิมิและซูชิหน้าต่างๆ สลัดบาร์ ยำสไตล์ไทย ครีมซุปแบบตะวันออก ขาแกะ...

แนะนำเมนูใหม่ หอยเชลล์อบชีส โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ มักกะสัน

ห้องอาหาร เอ็ม ไวน์ เลาจน์ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ มักกะสัน ขอนำเสอนเมนู "หอยเชลล์อบชีส" เมนูใหม่แนะนำ โดยฝีมือเชฟใหญ่ของทางโรงแรม ได้รังสรรค์เมนู พร้อมกับความพิถีพิถันในการเลือกวัตถุดิบมาปรุง ไม่ว่าจะเป็นหอยเชลล์ตัวใหญ่ๆ คลุกเคล้าเนย และได้กลิ่นหอมๆ...

กสร. ฝึก นิติกร เป็นทนายว่าความแก้ต่างให้ลูกจ้างในศาลแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) พัฒนาศักยภาพของนิติกร และผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย หวังเพิ่มพูนทักษะ สร้างประสบการณ์ฝึกให้เป็นทนายความฟ้องคดี ประสานคดีกับพนักงานอัยการ หรือแก้ต่างให้กับลูกจ้างในศาลแรงงาน นายอภิญญา สุจริตตานันท์...

เปิดครัวไทย เมนูใหม่ ข้าวผัดสับปะรด โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ มักกะสัน

ต้อนรับเดือนกุมภาพันธ์กันเมนูใหม่ยอดนิยม ด้วย "ข้าวผัดสับปะรด" ข้าวหอมมะลิหุงสุกพอดีผัดกับเครื่องเทศต่างๆ จนเข้าที่ แล้วใส่ถั่วลันเตา และลูกเกด สับปะรด หอมใหญ่ โรยเม็ดมะม่วงหิมพานต์ลงไป แล้วโรยทับด้วยไก่หยอง พร้อมเสิร์ฟในลูกสับปะรดลูกใหญ่...

DPU ชวนผู้สนใจร่วมฟัง Thailand Coffee Fest SCATH The Cloud การเล่าเรื่องสู่การสร้าง Coffee Ecosystem

DPU X ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงาน Playfessional : Thailand Coffee Fest SCATH & The Cloud การเล่าเรื่องสู่การสร้าง Coffee Ecosystem ร่วมเปิด "วิธีคิด" การสร้างมูลค่าจากการเล่าเรื่อง และการปรับตัวของสื่อในยุค Digital...

Related Topics