รามคำแหงรวมพลังทุกภาคส่วนต้านภัยสิ่งเสพติด พร้อมออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday August 16, 2019 10:12
กรุงเทพฯ--16 ส.ค.--มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดกิจกรรม "ชุมชนรามฯร่วมใจ ต้านภัยสิ่งเสพติด" รณรงค์ให้ตระหนักรู้ถึงปัญหาและพิษภัยของสิ่งเสพติด และรวมพลังทุกภาคส่วนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านสิ่งเสพติด พร้อมออกกำลังกายเต้นบาสโลบ แอโรบิค และซุมบ้า สร้างเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในการรวมพลังทุกภาคส่วนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านสิ่งเสพติด และนำออกกำลังกายเต้นบาสโลบ แอโรบิค และซุมบ้า โดยมี คณะผู้บริหาร บุคลากรชาวรามคำแหง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และมีศิลปินนักร้อง "ปอ" อรรณพ ทองบริสุทธิ์ นักศึกษาปัจจุบันคณะสื่อสารมวลชน ตลอดจนนักศึกษา นักเรียน และชุมชนโดยรอบ ม.ร. ร่วมงาน 3,000 คน เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ลานหน้าอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีนโยบายต้านภัยสิ่งเสพติดและได้ดำเนินการอย่างจริงจังมาโดยตลอด เป็นศูนย์กลางของการรวมพลังของทุกคนโดยเน้นการรณรงค์ให้ชาวรามคำแหงและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยตระหนักถึงพิษภัยและร่วมกันต่อต้านสิ่งเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง แต่การต่อสู้กับปัญหาสิ่งเสพติดไม่ใช่เรื่องง่ายต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วน ช่วยกันเฝ้าระวังเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแล เพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดอย่างจริงจัง กิจกรรมในวันนี้เป็นแบบอย่างที่ดีในการปลุกกระแสสังคมให้รู้ถึงปัญหาและพิษภัยจากสิ่งเสพติด รวมทั้งแสดงออกถึงเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นจะต่อต้านสิ่งเสพติดทุกรูปแบบทั้งวันนี้และวันต่อๆไป

"ขอชื่นชมทุกภาคส่วนที่มารวมพลังกันในครั้งนี้ เชื่อมั่นว่าความตั้งใจของท่านทั้งหลาย จะก่อให้เกิดพลังในการต่อต้านสิ่งเสพติดออกไปสู่สังคมในวงกว้าง จนเป็นพลังประชาชนที่ยิ่งใหญ่ที่จะผลักดันให้ปัญหาจากสิ่งเสพติดลดลงหรือหมดไปจากสังคมไทย และขอขอบคุณบริษัทท็อปไลน์มิวสิค บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส และบริษัทฮิลลารี่กรุ๊ฟ ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมนี้เสนอมา ขอบคุณคณะผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยที่มาร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านสิ่งเสพติดและร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในวันนี้ ตลอดจนหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี หวังว่าการรวมพลังของพวกเราทั้งหลายจะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการต่อสู้กับปัญหาสิ่งเสพติดต่อไป"

จากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รวมพลังทุกภาคส่วนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ความว่า "ข้าพเจ้า ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด ทั้งการเสพ การค้า และการผลิต จะร่วมเป็นพลังทำความดี เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน จะเฝ้าระวังสิ่งเสพติดในครอบครัว ชุมชน สังคม และเป็นเทศชาติ และจะทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ สนับสนุนและร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด เพื่อให้ประเทศชาติปลอดภัยจากสิ่งเสพติดทั้งปวง" และได้นำออกกำลังกายเต้นบาสโลบ แอโรบิค และซุมบ้า โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากรชาวรามคำแหง นักศึกษา นักเรียน และประชาชนจำนวนประมาณ 3,000 คน ร่วมออกกำลังกายอย่างสนุกสนาน


Latest Press Release

มหาวิทยาลัยทักษิณ โชว์ศักยภาพด้านดนตรี จัดคอนเสริ์ต Shades Of Emotion ดึง เครือข่าย 25 สถาบัน กว่า 130 คน บรรเลงร่วมกับ วง Parichat Wind Orchestra ถ่ายทอดบทเพลงสุดประทับใจ ณ หอเปรมดนตรี

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ หลักสูตรดุริยางคศาสตร์สากล กลุ่มวงดุริยางค์เครื่องลม ร่วมกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดใกล้เคียง รวม 15 สถาบัน จัดการแสดงคอนเสิร์ต...

แบรนด์ซุปไก่ ทุ่มงบกว่า 6 ล้าน ส่งแคมเปญ ง่วงไม่ขับ พักดื่มแบรนด์ ลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ จับมือ ตำรวจทางหลวงแจกแบรนด์ฟรี 45,000 ขวด ให้ ปชช.เตรียมพร้อมในการเดินทาง

แบรนด์ซุปไก่สกัดและ ตำรวจทางหลวง ส่งความห่วงใยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน กับกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กับแคมเปญ "ง่วงไม่ขับ พักดื่ม แบรนด์"ทุ่มงบกว่า 6 ล้านบาท จัดหนักโปรเต็มอัตราศึก...

มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมมือภาคีเครือข่ายจัดลงนามความร่วมมือด้านการจัดกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่สถานประกอบการและส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาที่กำลังสำเร็จการศึกษามีงานทำ มุ่งแก้ปัญหาการว่างงาน

มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลา จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่สถานประกอบการและส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาที่กำลังสำเร็จการศึกษามีงานทำ ระหว่างบริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท...

ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2020 เปิดรับสมัคร นักกอล์ฟหญิงไทยร่วมชิงชัยในรอบคัดเลือก National Qualifiers 20-22 มกราคม 2563 ณ สนามกอล์ฟสยามคันทรีคลับ พัทยา โอลด์คอร์ส

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับไอเอ็มจี เปิดรับสมัครนักกอล์ฟหญิงไทยร่วมลงแข่งขันในรอบคัดเลือก National Qualifiers เพื่อเฟ้นหานักกอล์ฟหญิงไทยมือหนึ่งในการรับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกับนักกอล์ฟหญิงระดับโลกรวม 70 คน ชิงเงินรางวัลสูงกว่า...

ภาพข่าว: โรงพยาบาลสังกัด กทม. เตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้า

นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย (สนอ.) กทม. กล่าวตามที่ กรมควบคุมโรคแจ้งเตือนสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้า ระบุขณะนี้พบผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัยโรคปอดอักเสบจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้า...

Related Topics