สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 13-16 สิงหาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday August 16, 2019 17:46
กรุงเทพฯ--16 ส.ค.--ซีพีเอฟ
ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูกาลใหม่ที่ออกจากไร่มีความชื้นสูง มีเม็ดแตกเยอะทำให้ผลผลิตถูกตีกลับ ผลผลิตในตลาดจึงมีน้อย ส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ปรับสูงขึ้น จากหาบละ 558 บาท เป็นหาบละ 576 บาท

ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนกันยายน ราคาอยู่ที่ 359 เซนต์/บุชเชล ราคาข้าวโพดอ่อนตัวลง เนื่องจากกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ปรับคาดการณ์พื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดฤดูกาล 2019/20 อยู่ที่ 90 ล้านเอเคอร์ มากกว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ 88 ล้านเอเคอร์ อย่างไรก็ตาม USDA ปรับคาดการณ์ผลผลิตต่อเอเคอร์ขึ้นจากเดิม ทำให้ตัวเลขผลผลิตโดยรวมฤดูกาล 2019/20 เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 13,901 ล้านบุชเชล สูงกว่าตัวเลขที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ 708 ล้านบุชเชล ค่าเงินบราซิลและอาร์เจนตินาที่อ่อนตัวลงเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มความได้เปรียบทางการค้าให้กับทั้งสองประเทศ เนื่องจากผู้นำเข้ามีโอกาสที่จะหันไปซื้อข้าวโพดจากบราซิลและอาร์เจนตินามากขึ้น แนวโน้มตลาดต่างประเทศราคาลดลง

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะเพิ่มขึ้น
ถั่วเหลือง : ราคาลดลง

ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าสัปดาห์นี้ ลดลงจากกิโลกรัมละ 14.25 บาท เป็นกิโลกรัมละ14.00 บาท เนื่องจากผลผลิตถั่วเหลืองที่ออกสู่ตลาดมีเพิ่มมากขึ้น

ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เมล็ดถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนกันยายน ราคาอยู่ที่ 865.5 เซนต์/บุชเชล และกากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนกันยายน ราคาอยู่ที่ 294.6 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน นักวิเคราะห์คาดว่า National Oilseed Processors Association (NOPA) จะรายงานยอดการแปรรูปถั่วเหลืองเป็นถั่วเหลืองบด (Soybean Crush) ของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ 155.83 ล้านบุชเชล ซึ่งสูงกว่ายอดของเดือนก่อนหน้า แต่ต่ำกว่ายอดของเดือนเดียวกันในปีที่ผ่านมา โดย USDA ปรับคาดการณ์ US Crushing ฤดูกาล 2018/19 ลง 20 ล้านบุชเชล ส่วนการส่งออกในฤดูกาล 2019/20 คาดว่าจะอยู่ที่ 1,775 ล้านบุชเชล ลดลงจากเดิม 100 ล้านบุชเชล ทางด้านอุปทาน USDA ประเมินตัวเลขพื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองในสหรัฐฯ ลดลงจากเดิม ทำให้คาดการณ์ผลผลิตในประเทศลดลงอยู่ที่ 3,680 ล้านบุชเชล ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองตลาดต่างประเทศน่าจะทรงตัว
ปลาป่น : ราคาลดลง

สัปดาห์นี้ตลาดในประเทศ มีความต้องการใช้สินค้าอย่างต่อเนื่อง แต่คลื่นลมแรง ทำให้ผลผลิตปลาป่นมีน้อย ด้านการส่งออกปลาป่นมีการปรับราคา ผู้นำเข้าสนใจปลาป่นที่มีราคาต่ำกว่า 100-50 US/ตัน ขณะที่หน้าท่ายังมีสินค้าอยู่ปริมาณสูง จึงไม่มีคำสั่งเร่งซื้อ ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมสัปดาห์นี้ลดลง โดยปลาป่นเกรดกุ้ง จากราคากิโลกรัมละ 39.00 บาท เป็นกิโลกรัมละ 38.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป จากกิโลกรัมละ 37.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 36.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน จากกิโลกรัมละ 34.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 33.70 บาท

ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 34.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 33.20 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 จากราคากิโลกรัมละ 34.10 บาท เป็นราคากิโลกรัมละ 33.10 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว
ข้าว : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้ผลผลิตข้าวเริ่มออกสู่ตลาด การซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศราคาทรงตัว ด้านคำสั่งซื้อทะยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาตันละ 446 เหรียญสหรัฐฯ และ ปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาตันละ 387 เหรียญสหรัฐฯ

ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคากระสอบละ 1,230 บาท และ ปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคากระสอบละ 1,050 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว
สุกร : ราคาทรงตัว

การบริโภคสุกรกระเตื้องขึ้นในช่วงเทศกาลสารทจีน แต่มีความสมดุลกับปริมาณผลผลิต ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสัปดาห์นี้ จึงทรงตัวที่กิโลกรัมละ 66-75 บาท ด้านมาตรการป้องกัน และเฝ้าระวัง ASF ทุกภาคส่วนได้ผนึกกำลังร่วมมืออย่างเข้มงวด

ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 1,600 บาท (บวก/ลบ 64)
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว
ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้ มีวันหยุดต่อเนื่อง และตรงกับเทศกาลสารทจีน จึงมีการบริโภคไก่เนื้อเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งผู้เลี้ยงยังคงระมัดระวังการเลี้ยง ไม่ให้ปริมาณผลผลิตมากกว่าความต้องการของตลาดในช่วงฤดูฝน ส่งผลให้ราคาประกาศไก่เนื้อหน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ทรงตัวอยู่ที่กิโลกรัมละ 37 บาท

ด้านลูกไก่เนื้อราคาตัวละ 14.50 บาท และลูกไก่ไข่ราคาตัวละ 28 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว
ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้ราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ทรงตัวอยู่ที่ฟองละ 3.00 บาท โดยการบริโภคและปริมาณผลผลิตอยู่ในภาวะที่สมดุลกัน

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

Latest Press Release

กทม.เพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บขยะ - รณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาขยะในคลอง

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตามที่นักวิชาการเสนอแนะแนวทางจัดการขยะ โดยระบุควรมีกฎหมายการจัดการขยะที่ครอบคลุม รวมทั้งควรแก้ปัญหาขยะในคลองด้วย นั้น ที่ผ่านมา กทม. ให้ความสำคัญกับการจัดการมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง โดยสำนักสิ่งแวดล้อม กทม....

ขอเชิญประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ขึ้นชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร ณ ท่าเรือประจวบ

ถือเป็นการสัมผัสประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ของพี่น้องชาวบางสะพาน และประชาชนทุกภาคส่วน ที่จะได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดกับ "เรือหลวงจักรีนฤเบศร" ซึ่งจะเข้ามาจอดเทียบท่าเรือน้ำลึกที่สุดในประเทศไทย ณ ท่าเรือประจวบในเครือสหวิริยา ในระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคมนี้...

เปิดสาขาใหม่ Starbuck สาขา พาลาเดียม

คุณพัชราวดี วีรบวรพงศ์ กรรมการผู้จัดการและคุณวัลลภ กมลวิศิษฏ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เกรทไชน่า มิลเลนเนียม (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมแสดงความยินดี เปิดสาขาใหม่ Starbuck สาขา พาลาเดียม โดยมี คุณเนตรนภา ศรีสมัย Managing Director และคุณธนาศักดิ์ กุลรัตนรักษ์...

กทม.พร้อมรับข้อเสนอแนะปรับปรุงโครงการทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา

นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวตามที่สมัชชาแม่น้ำ และ 35 องค์กรภาคีเครือข่าย แถลงจุดยืนเพื่อคัดค้านโครงการก่อสร้างทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา โดยระบุ...

ภาพข่าว: สนพ.บุรีรัมย์ จัดทดสอบมาตรฐานภาคทฤษฎี ด้วยระบบ e-Testing

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ภาคความรู้ ผ่านระบบ E testing สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 40 คน ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ของ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ สาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1...

Related Topics